Онлайн-тести з географії

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Географія, 11 клас
Створено 9 грудня 2019
Приклад запитання: За походженням гірські породи поділяють на 3 групи:
Приклад запитання: К водам суши НЕ не относятся
Географія, 7 клас
Створено 8 грудня 2019
Приклад запитання: Самая маленькая птица на Земле
Географія, 10 клас
Створено 8 грудня 2019
Приклад запитання: Яка частка серед світових природних ресурсів припадає на Азію
Географія, 7 клас
Створено 7 грудня 2019
Приклад запитання: У Південній Америці зону вологих екваторіальних лісів називають?
Географія, 6 клас
Створено 7 грудня 2019
Приклад запитання: Землетруси виникають переважно під впливом дії:     
Географія, 6 клас
Створено 7 грудня 2019
Приклад запитання: Понад 200 млн років тому існував єдиний материк:      
Географія, 8 клас
Створено 6 грудня 2019
Приклад запитання: Результати метеоспостережень в Україні систематизує Гідрометцентр України, який знаходиться...
Географія, 6 клас
Створено 5 грудня 2019
Приклад запитання: Географічна карта - це
Географія, 6 клас
Створено 5 грудня 2019
Приклад запитання: Атмосфера це-
Географія, 7 клас
Створено 5 грудня 2019
Приклад запитання: В яких півкулях розміщений материк Північна Америка?
Географія, 7 клас
Створено 5 грудня 2019
Приклад запитання: Вологі екавторіальні ліси Південної Америки називають
Географія, 11 клас
Створено 4 грудня 2019
Приклад запитання: Усі процеси, що відбуваються в межах географічної оболонки, здійснюються завдяки джерелам енергії:
Географія, 6 клас
Створено 4 грудня 2019
Приклад запитання: Сукупність явищ, пов'язаних із підняттям магми з надр Землі та виливання її на поверхню отримало назву ...
Географія, 11 клас
Створено 4 грудня 2019
Приклад запитання: Яка найдовша річка світу?
Географія, 9 клас
Створено 4 грудня 2019
Приклад запитання: Рудні корисні копалини поділяють на:
Географія, 6 клас
Створено 4 грудня 2019
Приклад запитання: Літосфера — це... 
Географія, 6 клас
Створено 4 грудня 2019
Приклад запитання: Сукупність явищ, пов’язаних із підняттям магми з надр Землі та виливанням її на поверхню, називається…
Географія, 8 клас
Створено 4 грудня 2019
Приклад запитання: Рудні корисні копалини поділяють на кілька груп, а саме: ______ метали, __________ , ____________ ,____________ , й інші. Україна має унікальні поклади сировини для плавлення чорних металів (чавуну і сталі). Це різноманітнізалізні та марганцеві руди. Водночас у країні недостатньо руд для кольоровоїметалургії.
Приклад запитання: Мінеральні ресурси, або ____________ _______ – це ті гірські породи і мінерали, які людина використовує у господарській діяльності для забезпечення своїх потреб нині або зможе використати в майбутньому. У світі споживають понад 200 видів мінеральної сировини, в Україні – близько 50.
Географія, 8 клас
Створено 3 грудня 2019
Приклад запитання: Оберіть варіанти відповідей для заповнення пропусків. Залежно від процесу, що утворює нерівності на земній поверхні, виділяють різні __________ (тобто на основі походження) типи рельєфу. Їхнє поширення показане на ____________ карті.
Приклад запитання: Виберіть регіон, якому відповідає опис "Основна спеціалізація — транспортне (автомобілебудування, авіакосмічне машинобудування, суднобудування) та наукоємне (радіоелектроніка, приладобудування, робототехніка) машинобудування, електроенергетика, чорна та кольорова металургія, нафтохімія, поліграфічна та легка промисловість."
Географія, 7 клас
Створено 3 грудня 2019
Приклад запитання: Африку омивають:
Географія, 8 клас
Створено 3 грудня 2019
Приклад запитання: Водно-ерозійними формами рельєфу є ...
Географія, 6 клас
Створено 3 грудня 2019
Приклад запитання: Океанічна земні кора складається з таких шарів гірських порід:
Географія, 7 клас
Створено 3 грудня 2019
Приклад запитання: Яка найдовша у світі річка протікає у Південній Америці?
Приклад запитання: Укажіть правильне твердження щодо фізико-географічного положення Південної Америки.
Приклад запитання: Укажіть об'єкт, до якого потрапить учень, якщо він буде рухатися за азимутом 135 0
Приклад запитання: До екзогенних геологічних процесів відносять.
Географія, 8 клас
Створено 2 грудня 2019
Приклад запитання: Основные климатообразующие факторы: