2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Онлайн-тести з географії 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Географія, 11 клас
Створено 13 травня
Приклад запитання: Укажіть адміністративні одиниці, які входять у нижню ланкуадміністративно-територіального устрою України.
Географія, 11 клас
Створено 13 травня
Приклад запитання: Визначте координати точки, яку позначено на фрагменті карти буквою X.
Приклад запитання: І рівень (кожне завдання 1 бал).Біосфера-це:  (виберіть одну правильну відповідь)
Приклад запитання: Що в перекладі з грецької означає слово "географія"? *
Приклад запитання: За теорією світосистеми центром такої соціальної системи є:
Географія, 11 клас
Створено 13 травня
Приклад запитання: У якій півкулі розташована Україна? (2 відповіді)
Географія, 11 клас
Створено 13 травня
Приклад запитання: Засновником учення про біосферу є
Приклад запитання: Укажіть найбільші центри виробництва літаків в Україні
Приклад запитання: Планета Земля
Географія, 11 клас
Створено 13 травня
Приклад запитання: Морський шлях з Європи до Індії прокладено експедицією, яку очолював
Приклад запитання: На українських підприємствах фармацевтичної промисловості виробляється лікарських засобів зареєстрованих на ринку
Географія, 11 клас
Копія з тесту: Контрольна робота
Приклад запитання: До складових геополітичного положення країни належать:
Приклад запитання: До складових геополітичного положення країни належать:
Географія, 11 клас
Створено 12 травня
Приклад запитання: На картосхемі позначено міжнародні транспортні коридори (МТК), що проходять територією України. Який із цих коридорів належить до водних шляхів?
Географія, 11 клас
Створено 12 травня
Приклад запитання: Головні чинники розміщення підприємств фармацевтичної промисловості України:
Приклад запитання: Де знаходиться Стоунхендж?
Приклад запитання: Складовими міжнародних транспортних коридорів (МТК) є
Приклад запитання: Що є основним об'єктом дослідження політичної географії?
Географія, 11 клас
Створено 12 травня
Приклад запитання: Планета Земля
Географія, 11 клас
Створено 12 травня
Приклад запитання: У країні Х спостерігається другий (розширений) тип відтворення населення. Які особливості перебігу демографічних процесів характерні для даної країни? (Виберіть три правильні відповіді)
Географія, 11 клас
Створено 12 травня
Приклад запитання:   Як визначити природний приріст населення країни? 
Географія, 11 клас
Створено 12 травня
Приклад запитання: Що таке біосфера
Приклад запитання: Основною конкурентноспроможною галуззю сільського господарства нашої країни є-
Географія, 11 клас
Створено 12 травня
Приклад запитання: Складовими міжнародних транспортних коридорів (МТК) є
Приклад запитання: Показник, що розраховується щорічно для міждержавного порівняння і вимірювання рівня життя, грамотності, освіченості і довголіття, як основних характеристик людського потенціалу досліджуваної території - це...
Приклад запитання: Найважливіша глобальна проблема людства
Приклад запитання: Довгострокові вкладання капіталу в підприємницьку діяльність з метою отримання прибутку -це :