18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Онлайн-тести для 10 класу

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Знайти похідну функції у = - х6 +5х4 - 14
Приклад запитання: Переклади англійською мовою - постійний
Приклад запитання: Яка фігура не може бути паралельною проекцією ромба?
Приклад запитання: Знайдіть скалярний добуток векторів с̅(3; -1;1) і d̅(0;4;7).
Українська література, 10 клас
Створено 16 травня
Приклад запитання: Рядки «Город знову простяг по мене свою залізну руку на зелені ниви. Покірливо дав я себе забрати, і поки залізо тряслось та лящало, я ще раз, востаннє, вбирав у себе спокій рівнини, синю дрімоту далеких просторів» належать письменнику/-ниці, який/яка
Біологія, 10 клас
Створено 16 травня
Приклад запитання: Укажіть сполуки, які входять до складу простих вірусів:
Біологія, 10 клас
Створено 16 травня
Приклад запитання: Укажіть, чим відрізняються клітини прокаріотів від клітин еукаріотів:
Українська література, 10 клас
Створено 16 травня
Приклад запитання: Характерний для письма Лесі Українки творчий метод, що полягає в поєднанні гармонії ідеалу з життєвою правдою - це ...
Англійська мова, 10 клас
Копія з тесту: Past Perfect Tense
Приклад запитання: 1 Yesterday we ...........(to discuss) the film which we ...........(to see) some days before.
Історія України, 10 клас
Створено 16 травня
Приклад запитання: Де зображений на фото Амета-Хана Султан?
Приклад запитання: Що називають електроємністю?
Приклад запитання: Знайдіть радіанну міру кута, градусна міра якого становить 1200
Приклад запитання: Чому дорівнює значення виразу arcsin √3/2 +arccos0
Приклад запитання: Якщо для всіх х із проміжку виконується рівність f'(x)=0,то функція...
Приклад запитання: Функція неперервна в точці Х0 = 1. Якщо похідна функції від'ємна на проміжку (0; 1) і додатна на проміжку (1;4), то точка Х0 є точкою
Приклад запитання: Знак похідної функції y=g(x) , визначеної на R, змінюється за схемою, зображеною на рисунку. Визначте точки мінімуму функції. 
Приклад запитання: Білки містять
Геометрія, 10 клас
Створено 15 травня
Приклад запитання: Із точки А до площини проведено похилу АВ і перпендикуляр АО. Знайдіть довжину похилої АВ, якщо ОВ = 6 см, АО = 8 см.
Фізика, 10 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: Два автомобілі рухаються в одному напрямку по прямому шосе з однаковими швидкостями v. Чому дорівнює швидкість першого автомобіля відносно другого?
Математика, 10 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: Визначте вид кута між векторами c(-2;3;1) і d(1;-2;8)
Українська література, 10 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: Розповідь про події як такі, що вже відбулися; зображення людини через її вчинки, поведінку, особливості мови тощо; описи різних видів; прозова форма - це ознаки літературного роду
Приклад запитання: Характерний для письма Лесі Українки творчий метод, що полягає в поєднанні гармонії ідеалу з життєвою правдою - це ...
Українська мова, 10 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: Головним завданням риторики є
Англійська мова, 10 клас
Копія з тесту: Контроль письма 10 клас
Приклад запитання: Оберіть правильну послідовність слів, які треба вставити у текстVolcanoes can cause widespread .....(1) and consequent ...(2) in several ways. The effects include the volcanic eruption itself that may cause harm following the explosion of the volcano or ...(3) rocks. Secondly, ...(4) may be produced during the eruption of a volcano, and so as it leaves the volcano the lava...(5) many buildings, plants and animals due to its extreme heat.
Англійська мова, 10 клас
Копія з тесту: контроль читання 2
Приклад запитання: Cambridge University at a Glance         In 1209, several hundred students and scholars moved some 60 miles from Oxford. Due to some troubles with life and studies, they had to get away from Oxford and settle down in a small place where they established a new university.       There were no colleges at those days and student life was absolutely different from what it is now. Students were of all ages and came from everywhere. They made a community, but not all was quiet and peaceful in their lives. Gradually the idea of the College developed and in 1284 Peterhouse, the oldest college in Cambridge, was founded.       Life in College was strict; students were forbidden to play games, to sing merry songs, to hunt or fish, and to dance. Books were rare and all the lessons were in Latin which students were supposed to speak even among themselves. In 1440, King Henry VI founded King's College, and then other colleges followed.       Many great personalities studied at Cambridge, among them Erasmus, Bacon, Milton, Cromwell, Newton, Wordsworth, Byron and Tennyson. With the course of time, Cambridge and its colleges gained worldwide popularity and became Oxford's rival in terms of education, research, development and sports.       Both Oxford and Cambridge became a standard for any educational establishment that has been created since then throughout the world.The text is about the history of Oxford university.
Приклад запитання: The city of Baltimore became the biggest city in America where they stopped including sugary drinks in children's menus
Приклад запитання: Векторне зображення - це
Інформатика, 10 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: Розділ інформатики, що визначає закономірності захисту інформаційних ресурсів
Приклад запитання: За формою правління переважна більшисть держав Африки - це
Українська мова, 10 клас
Копія з тесту: Кличний відмінок
Приклад запитання: Помилку у творенні форми кличного відмінка допущено в слові