18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Онлайн-тести для 10 класу

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Укажіть парну функцію:
Трудове навчання, 10 клас
Створено 4 травня
Приклад запитання: З чого виготовляють прості сухарі?
Англійська мова, 10 клас
Копія з тесту: The State of Ukraine. Vocabulary.
Приклад запитання: Знайди значення слова ... a vote
Англійська мова, 10 клас
Створено 4 травня
Приклад запитання: Easter is always on
Приклад запитання: Укажіть найбільше значення функції на проміжку [-4;5]
Біологія, 10 клас
Створено 4 травня
Приклад запитання: Ущільнення і потовщення клітинних мембран:      
Англійська мова, 10 клас
Створено 3 травня
Приклад запитання: James P. Sullivan
Приклад запитання: Знайдіть найбільше значення функції у = х3- 3х2 + 2 на відрізку [-1; 1].
Приклад запитання: Літературно-мистецька течія раннього модернізму, яка характеризувалася безпосередньою фіксацією вражень, спостережень, співвражень - це
Приклад запитання: Комплекс обмежувальних та протиепідемічних заходів, спрямованих на локалізацію і ліквідацію осередку інфекційних захворювань, це ...
Приклад запитання: Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року з.... (оберіть правильну відповідь)
Приклад запитання: Найменший додатний період для функції y=tgx
Приклад запитання: Яка з названих характеристик не відноситься до принципів ринкової економіки?
Англійська мова, 10 клас
Копія з тесту: Past Tenses
Приклад запитання: 1) We had already eaten when John ______(come) home.
Історія України, 10 клас
Створено 3 травня
Приклад запитання: Укажіть, у яких твердженнях сформульовано значення Другого Універсалу Української Центральної Ради?» 1. Уперше в історії України 20 ст. виникло державне утворення під назвою УНР.» 2. За українською мовою закріплено статус державної, ухвалено державну символіку.» 3. Задекларовано компроміс у стосунках між УЦР і Тимчасовим урядом на перехідний період.» 4. Уряд Росії визнав легітимність влади УЦР та автономний статус України.» 5. Чітко окреслено територію Української держави, консолідовано український народ.​
Приклад запитання: Знайти похідну функції ƒ(х) = х (х3 +1)
Приклад запитання: Знайдіть похідну функції y = x4+ 3x3 + 9
Приклад запитання: Знайдіть довжину відрізка з кінцями в точках А(2; 1; -2) і В(4; -5; 1).
Приклад запитання: Знайти модуль вектора АВ, якщо А(4;-2;8) та В(10;-5;6)
Українська література, 10 клас
Створено 3 травня
Приклад запитання: За жанром "О слово рідне!"- це
Всесвітня історія, 10 клас
Створено 3 травня
Приклад запитання: Політичний режим, який був встановлений  Третім Рейхом на окупованих територіях. 
Приклад запитання: Відтворення собі подібних, що є основою безперервності існування виду, - це
Приклад запитання: Якою цифрою на картосхемі позначено рейхскомісаріат «Україна» - адміністративно-територіальну одиницю німецького окупаційного цивільного управління в роки Другої світової війни?
Всесвітня історія, 10 клас
Створено 3 травня
Приклад запитання: ОБЕРІТЬ ТВЕРДЖЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ СТАЛІНГРАДСЬКОЇ БИТВИ ?
Українська мова, 10 клас
Копія з тесту: словотвір
Приклад запитання: Укажіть рядок, у якому кожне слово має закінчення
Українська мова, 10 клас
Створено 3 травня
Приклад запитання: Без апострофа треба писати всі слова в рядку
Приклад запитання: Вказати, що не є визначальним у змісті освіти
Громадянська освіта, 10 клас
Створено 1 травня
Приклад запитання: Який із перелічених термінів позначає дедалі глибшу взаємозалежністьлюдей і країн у всьому світі?
Приклад запитання: В індійській культурі ступи – це