Онлайн-тести для 5 класу

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Обчисліть: 18,4 + 9,77
Англійська мова, 5 клас
Створено 15 червня
Приклад запитання: Children can have lunch at …
Математика, 5 клас
Копія з тесту: Кути. Види кутів
Приклад запитання: ∠АОВ має вершину
Приклад запитання: Хто створює музичний твір і записує його нотами?
Англійська мова, 5 клас
Копія з тесту: ORDINAL NUMBERS
Приклад запитання: Двадцять другий
Трудове навчання, 5 клас
Копія з тесту: Ялинкова прикраса
Приклад запитання: Оберіть рядок, в якому вказані лише інструменти для виготовлення іграшок
Приклад запитання: Форма взаємодії людей, об’єднаних спільними інтересами, це
Приклад запитання: Усна народна творчість - це...
Приклад запитання: Як називається число, яке пишеться над рискою дробу?
Приклад запитання: Щоб знайти дріб від числа, потрібно число поділити на..............і результат помножити на...........
Приклад запитання: Яка з наведених рівностей правильна, якщо ∠ А – прямий ?
Англійська мова, 5 клас
Копія з тесту: Form 5. Test Present Simple
Приклад запитання: Jennifer _________ her hair every day
Приклад запитання: Чи правильним є твердження: Узагальнювальні слова у реченнях можуть стояти або перед однорідними членами, або після них?
Приклад запитання: Алгоритмом називають...
Приклад запитання: Лексичне значення слова - це
Приклад запитання: Відбувається спрощення приголосних у рядку 
Англійська мова, 5 клас
Створено 6 червня
Приклад запитання: Cereal is popular breakfast in Ukraine
Приклад запитання: Порівняти десяткові дроби: 55,5 ... 55,05
Математика, 5 клас
Копія з тесту: Ознаки подільності
Приклад запитання: Продовж правило: На два діляться ті числа, ...
Приклад запитання: Скільки двоцифрових чисел можна записати за допомогою цифр 3, 4, 0 ? Цифри не можуть повторюватися.
Приклад запитання: Усну народну творчість ще називають...
Приклад запитання: Оберіть одну вірну відповідь.... мистецтво втілює ідейно-емоційний зміст у звукових художніх образах. Воно належить до часових мистецтв та існує лише у виконанні, у живому звучанні
Приклад запитання: Форма господарювання, за якої все необхідне для життя людина бере в природі в готовому вигляді, називається ... .
Приклад запитання:  Установа, у якій зберігають і вивчають різноманітні пам'ятки минулих часів
Приклад запитання: Welche Landschaften gibt es in ... Mongolei?
Приклад запитання: Малюнки, схеми, ілюстрації, діаграми - це приклади...
Приклад запитання: Середнє арифметичне чисел 28,6 та 17,8 дорівнює...
Англійська мова, 5 клас
Копія з тесту: Form 5. Test. Writing. Term II
Приклад запитання: We ___ a dictation now.