Добірка матеріалів та освітніх продуктів «На Урок»

Незабаром завершиться процедура атестації педагогічних працівників закладів освіти. Цьогоріч вона проходила за новим Положенням, що викликало певні труднощі. В освітянській спільноті виникало багато нетипових, спірних і проблемних питань, розв'язання яких не регламентувалось нормами наказу чи мало неоднозначне трактування. Команда Освітнього проєкту «На Урок» провела масштабну роботу щодо опрацювання цього документа і спрямувала її на досягнення головної мети – забезпечити дотримання прав педагогів з урахуванням норм законодавства. Тож у цій статті ми узагальнили та систематизували наші напрацювання, щоб ви могли упевнено пройти всі етапи атестації.

Загальні засади

Аби допомогти освітянам опрацювати різні аспекти проведення комплексного оцінювання професійної діяльності педагогів, ми опублікували серію статей, у яких детально розглянули найвагоміші норми Положення про атестацію педагогічних працівників та ключові нововведення:

З метою надання практичної підтримки педагогів ми організовували низку заходів, присвячених темі атестації, які ви можете переглянути у запису:

А вже зовсім скоро відбудеться Всеукраїнська інтернет-конференція «Атестація педагогічних працівників: дотримання прав освітян». Під час етеру ми обговоримо питання комплексного оцінювання професійної діяльності педагогів, окреслимо чинники дотримання прав та свобод педагогів та приділимо увагу пошуку оптимального шляху професійного розвитку освітян.

Слід зазначати, що з метою усунення суперечностей, які існують у чинному документі, та вдосконалення порядку проведення атестації, на початку 2024 року МОН організувало громадське обговорення Проєкту нової редакції Положення. Ключові зміни, запропоновані у ньому, ми розглянули у статті «Проєкт нової редакції Положення про атестацію педагогів: МОН запрошує до обговорення», а ознайомитись з проєктом регуляторного акту, у тому числі і з напрацьованою новою редакцію документа, ви можете на сайті МОН за посиланням.

Вимоги до присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань

Одним із найпоширеніших проблемних питань, яке виникало у педагогів під час атестації, було питання присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань. У Положенні відсутній чіткий перелік документів, які має надати педагог для підтвердження свого рівня професійної майстерності, але є декілька визначених вимог:

1. Підвищення кваліфікації. 

Професійне навчання є необхідною умовою атестації й проводиться в міжатестаційний період. Мінімальний загальний обсяг підвищення кваліфікації впродовж п'яти років має становити  для педагогів:

 • закладів загальної середньої та фахової передвищої освіти – 150 годин (проводиться щороку);
 • закладів дошкільних, позашкільних, професійних (професійно-технічних) закладів освіти – 120 годин (не рідше одного разу на п’ять років).

Освітній проєкт «На Урок» як суб'єкт підвищення кваліфікації приділяє велику увагу організаційним питанням професійного зростання педагогів та підходить до цієї роботи комплексно. Ми слідкуємо за новинами у цій сфері, опрацьовуємо нормативно-правову базу та організовуємо проведення заходів за участю досвідчених освітніх експертів. Тож аби вам було зручніше зорієнтуватися у великому масиві інформації, ми виокремили наші освітні продукти за цією темою:

А у цих статтях ми розглянули вимоги та можливості для професійного розвитку педагогів:

Крім того, побудувати власну траєкторію професійного зростання з урахуванням сучасних вимог допоможе курс «Підвищення кваліфікації та професійне зростання освітян: шляхи і можливості» від команди Освітнього проєкту «На Урок». Під час навчання ви навчитесь  правильно трактувати законодавчу базу, дізнаєтесь про сучасні способи самопрезентації та ознайомитесь з ресурсами, які можна використати для професійного зростання.

2. Освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень педагогічного працівника та стаж роботи на посадах педагогічних працівників.

Залежно від наявного освітнього рівня та стажу роботу Положенням встановлено такі вимоги до присвоєння кваліфікаційних категорій педагогів: 

«Спеціаліст»:

 • освітній рівень – фаховий молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст), молодший бакалавр, бакалавр чи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст).

«Спеціаліст другої категорії»:

 • освітній рівень – молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст), бакалавр чи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст). Для атестації працівників ЗДО також дозволяється освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр;
 • стаж роботи – не менше 3 років.

«Спеціаліст першої категорії»:

 • освітній рівень –  бакалавр, магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст). Атестувати на цю категорію також можна працівників ЗДО, які мають освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр або ступінь вищої освіти молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст);
 • стаж роботи – не менше 5 років.

«Спеціаліст вищої категорії»:

 • освітній рівень – магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст);
 • стаж роботи – не менше 7 років.

Докладніше це важливе питання ми розглянули у статті «Атестація педагогів: особливості присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань».

3. Професійні компетентності педагога 

Згідно з п. 6. ІІІ розділу Положення під час атестації оцінюються професійні компетентності педагога з урахуванням його посадових обов’язків і вимог Професійного стандарту. У цих статтях ми підготували огляд відповідних нормативних документів та окремо розглянули професійні якості, якими має володіти вчитель для присвоєння кваліфікаційних категорій:

Слід зазначити, що з 15.02.2024 по 15.03.2024 на сайті МОН триває громадське обговорення Проєкту професійного стандарту «Вчитель закладу загальної середньої освіти, Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» (нова редакція). Проєкт містить розширений опис пяти трудових функцій, який включає такі складові:

 • компетентності;
 • знання;
 • уміння та навички;
 • комунікація;
 • відповідальність і автономія.

Результати атестації педагогічних працівників та подання апеляції

Згідно з Положенням атестаційні комісії мають прийняти рішення про результати атестації педагогічних працівників у такі терміни:

 • комісії I рівня – не пізніше 01 квітня;
 • атестаційні  комісії II - III рівня – не пізніше 25 квітня.

На підставі вищезазначеного рішення оформляється атестаційний лист у двох примірниках, який підписується головою атестаційної комісії та секретарем, й видається педагогу за таким порядком і у такі терміни: 

 • упродовж 3-х робочих днів з дати прийняття відповідного рішення шляхом видачі атестаційного листа працівнику під підпис та/або надсилання у сканованому вигляді на його електронну адресу (з підтвердженням про отримання) та/бо відправлення оригінала листа поштою з повідомленням про вручення (за заявою педагога) – якщо атестує комісія І рівня;
 • не пізніше 7 робочих днів з дати прийняття рішення шляхом надсилання витягу з протоколу засідання комісії та атестаційного листа на електронну адресу у сканованому вигляді або відправленням поштою з повідомленням про вручення до закладу освіти за місцем роботи педагога – якщо педагог атестується комісією II, III рівнів. 

У разі незгоди педагогічного працівника з рішенням атестаційної комісій I чи II рівнів він має право упродовж 7 робочих днів з дати отримання атестаційного лист подати апеляцію до атестаційної комісії вищого рівня. Вона подається шляхом направлення апеляційної заяви за формою (додаток 4 до Положення), до якої додаються копії: 

атестаційного листа, виданого атестаційною комісією, рішення якої оскаржується;

документів, що подавалися педагогічним працівником до атестаційної комісії, рішення якої оскаржується (у разі їхнього подання).

Особливості організації роботи атестаційних комісій ми розглянули у статті «Діяльність та повноваження атестаційних комісій за новим Положенням» та обговорили під час вебінару Дар’я Демчук-Маригіної «Робота атестаційної комісії закладу освіти протягом року».

Бажаєте дізнатись більше про права педагогів під час атестації? Долучайтесь до нашої конференції та слідкуйте за нашими анонсами! Як тільки нова редакція Положення про атестацію педагогів набуде чинності, ми обов'язково її опрацюємо та розглянемо на наших зустрічах! 

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter