18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Онлайн-тести з англійської мови 4 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Англійська мова, 4 клас
Копія з тесту: Travelling
Приклад запитання: Travelling by sea is a travelling by...
Англійська мова, 4 клас
Копія з тесту: Kyiv
Приклад запитання: Kyiv is the capital of...
Приклад запитання: Translate the words(перекласти слова): to celebrate, to decorate, to make the postcards
Англійська мова, 4 клас
Створено 25 квітня
Приклад запитання: They haven’t got ... roses in their garden.
Англійська мова, 4 клас
Створено 24 квітня
Приклад запитання: Who
Англійська мова, 4 клас
Створено 23 квітня
Приклад запитання: Зникати - _____
Англійська мова, 4 клас
Копія з тесту: At the airport
Приклад запитання: Airport is like a little.....
Англійська мова, 4 клас
Створено 23 квітня
Приклад запитання: The name of the main river in London is the_____________
Англійська мова, 4 клас
Створено 23 квітня
Приклад запитання: Обери всі правильні форми дієслова : be(3 правильні відповіді)
Англійська мова, 4 клас
Копія з тесту: Неправильні дієслова
Приклад запитання: бути
Англійська мова, 4 клас
Копія з тесту: The Ribbon Festival
Приклад запитання: Чи згодні Ви з твердженням:Every school has not iits own tradition.
Англійська мова, 4 клас
Копія з тесту: Прийменники часу in, on, at
Приклад запитання: Our lessons start ...... 9 o'clock.
Англійська мова, 4 клас
Створено 22 квітня
Приклад запитання: I... going to see my grandparents.
Англійська мова, 4 клас
Створено 22 квітня
Приклад запитання: Steve writes a letter about his
Англійська мова, 4 клас
Копія з тесту: School Life
Приклад запитання: British children begin to go to school at the age of...
Англійська мова, 4 клас
Копія з тесту: Object pronouns
Приклад запитання: Заміни підкреслені словосполучення на об'єктні займенники (you, him, her,them, us, it)Наприклад:I can see my friends on this photo- I can see them on this photoI like going to school with my friends
Англійська мова, 4 клас
Створено 21 квітня
Приклад запитання: Choose the right variant.I went to Poland ___ train.
Англійська мова, 4 клас
Створено 21 квітня
Приклад запитання: Як перекласти на англійську слово "зникати"?
Приклад запитання: Complete the sentence.I usually ....... at half past 7.
Англійська мова, 4 клас
Приклад запитання: We need to buy_________ rolls if you want to make hotdogs for your lunch
Англійська мова, 4 клас
Створено 20 квітня
Приклад запитання: You ... speak slowlier. I don't understand you.
Англійська мова, 4 клас
Створено 20 квітня
Приклад запитання: Прочитайте уважно текст! Виберіть заголовок.Наступні питання будуть стосуватися ДАНОГО ТЕКСТУ.
Англійська мова, 4 клас
Копія з тесту: Свята і традиції 4 клас
Приклад запитання: a tea party
Англійська мова, 4 клас
Копія з тесту: English homes
Приклад запитання: How many floors are there in a traditional English house?
Англійська мова, 4 клас
Створено 20 квітня
Приклад запитання: Прочитайте текст вправи 3 стор 144 та дайте відповідь:There are two parks in Parkova Street.
Англійська мова, 4 клас
Копія з тесту: There is some ... / There are some ...
Приклад запитання: There .... some bananas on the table.
Англійська мова, 4 клас
Копія з тесту: At the airport
Приклад запитання: Airport is like a little.....
Англійська мова, 4 клас
Створено 19 квітня
Приклад запитання: People like to travel. It is very _______.
Англійська мова, 4 клас
Створено 19 квітня
Приклад запитання: You cook on it?
Англійська мова, 4 клас
Створено 19 квітня
Приклад запитання: to travel