Онлайн-тести з інформатики

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Інформатика, 7 клас
Створено 4 лютого
Приклад запитання: Модель об'єкта чи явища це - ...
Приклад запитання: Команда Form1.Color := clBlue
Приклад запитання: Якої з базових алгоритмічних структур не існує?
Інформатика, 10 клас
Створено 4 лютого
Приклад запитання: Інструменти MS Excel, призначені для прогнозування явища чи процесу
Приклад запитання: Яке програмне забезпечення належить до систем опрацювання текстів?
Інформатика, 8 клас
Створено 4 лютого
Приклад запитання: ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗАПИСУ (ЗАХОПЛЕННЯ) ЗВУКУ ТА ВІДЕО – ЦЕ…
Приклад запитання: Перерахувати основні критерії якості інтерфейс (вибрати усі правильні відповіді)
Приклад запитання: Алгоритм — це 
Інформатика, 11 клас
Створено 4 лютого
Приклад запитання: Імпорт даних складається з таких загальних 3 кроків:
Інформатика, 9 клас
Створено 4 лютого
Приклад запитання: За допомогою якої программи сворюється презентація?Завдання оцінюється в 1 бал
Інформатика, 9 клас
Створено 4 лютого
Приклад запитання: Засіб для графічного подання інформаційної моделі, що передбачає відображення об’єктів певної предметної галузі та зв’язків між ними це – …
Інформатика, 11 клас
Створено 4 лютого
Приклад запитання:  Система числення - це...?
Інформатика, 7 клас
Створено 3 лютого
Приклад запитання: Діяльність людини, спрямовану на вивчення властивостей об’єктів навколишнього світу та їх зв’язків з іншими об’єктами, називають...
Інформатика, 5 клас
Створено 3 лютого
Приклад запитання: Приписування однією особою собі авторства творчих здобутків іншої особи називається.......
Приклад запитання: Значення якої властивості змінює текст у написі
Інформатика, 9 клас
Створено 3 лютого
Приклад запитання: Що називається публікацією?
Інформатика, 5 клас
Створено 3 лютого
Приклад запитання: Мережа, що з’єднує комп’ютери, розміщені на порівняно невеликій відстані один від одного, як правило, у межах однієї, або кількох сусідніх будівель, - це ...
Інформатика, 7 клас
Створено 3 лютого
Приклад запитання: print("I'm learning Python") какой результат выполнения программы?
Приклад запитання: Вид прикладної художньої графіки, що обслуговує сферу виробництва і збуту промислової продукції (товарні ярлики, фірмові знаки, видавничі марки, рекламні видання — каталоги, конверти тощо). 
Приклад запитання: Що називають комп’ютерною графікою?
Інформатика, 8 клас
Створено 3 лютого
Приклад запитання: Що таке "алгоритм"?
Інформатика, 5 клас
Створено 3 лютого
Приклад запитання: На які ризики наражається дитина під час пошуку матеріалів в Інтернеті?
Інформатика, 5 клас
Створено 3 лютого
Приклад запитання: Для того, щоб виділити речення в текстовому процесорі Word  потрібно …
Інформатика, 6 клас
Створено 3 лютого
Приклад запитання: Дія, яка опрацьовується програмою за допомогою певних команд - це
Інформатика, 7 клас
Створено 2 лютого
Приклад запитання: Які із структур не є базовими алгоритмічними?
Інформатика, 4 клас
Створено 2 лютого
Приклад запитання: Алгоритм не може виконувати
Приклад запитання: Принципи ділових стосунків між відправником і адресатом, ґрунтуються на:
Приклад запитання: Документообіг — це
Інформатика, 7 клас
Створено 2 лютого
Приклад запитання: Діяльність людини, спрямовану на вивчення властивостей об"єктів навколишнього світу та їх зв"язків з іншими об"єктами, називають...
Інформатика, 6 клас
Створено 2 лютого
Приклад запитання: Програма, що дозволяє створити комп'ютерну презентацію - це......