10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Онлайн-тести з економіки

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Економіка
Створено 9 грудня 2020
Приклад запитання: 1.Інвентаризація — це:
Економіка, 11 клас
Створено 9 грудня 2020
Приклад запитання: Страхові резерви включають:
Економіка
Створено 9 грудня 2020
Приклад запитання:   Що називається середньою величиною?
Економіка
Створено 8 грудня 2020
Приклад запитання: Яке положення розкриває сутність грошей?
Економіка, 11 клас
Створено 8 грудня 2020
Приклад запитання: Який із нормативних документів визначає правові засади регулювання, організації ведення бухгалтерського обліку
Приклад запитання: Передача власності однієї особи іншій для тимчасового користування іншій на умовах повернення називається:
Економіка, 11 клас
Створено 7 грудня 2020
Приклад запитання: Організація маркетингу передбачає забезпечення ефективної взаємодії маркетингових та інших служб підприємства.
Економіка, 11 клас
Створено 4 грудня 2020
Приклад запитання: Все що має грошову вартість і є власністю фірми або окремої особи - є
Приклад запитання: Назвіть процеси, які відбуваються в харчових продуктах під час ...
Економіка
Створено 3 грудня 2020
Приклад запитання: 1. Для створення фондової біржі кількість її засновників по­винна складати не менше:
Приклад запитання: Що із переліченого НЕ відноситься до переваг ІНТЕРНЕТ-торгівлі для продавця (вибери одну відповідь):
Економіка
Створено 3 грудня 2020
Приклад запитання: 1. Інвентаризація проводиться :
Приклад запитання: Видано під звіт на господарські потреби
Приклад запитання: Термін «фінанси» походить від латинського «financia», що в перекладі означає...
Економіка, 11 клас
Створено 2 грудня 2020
Приклад запитання: До запасів не належать: 
Економіка, 11 клас
Створено 2 грудня 2020
Приклад запитання: Яка з наведених статей входить до активу балансу?
Економіка
Створено 2 грудня 2020
Приклад запитання: 1. Яка відносна величина характеризує співвідношений між складовими частинами цілого?
Приклад запитання: Права власності на комп’ютерну програму придбану за рахунок асигнувань з місцевого бюджету відображають за рахунком:
Приклад запитання: Який з компонентів політичної системи представляє собою сукупність ціннісних орієнтацій, зразків поведінки людини в політичному житті? 
Економіка, 11 клас
Створено 1 грудня 2020
Приклад запитання: Нараховані проценти за користування кредитом облічуються на рахунках класу:
Економіка, 11 клас
Створено 30 листопада 2020
Приклад запитання: 1   Інновація є системою цілеспрямованої дії другого роду (ЦСД 2). Які новації входять до її складу? 
Економіка, 11 клас
Створено 30 листопада 2020
Приклад запитання: Довгострокові фінансові інвестиції — це інвестиції:
Економіка, 6 клас
Створено 29 листопада 2020
Приклад запитання: Магазин -
Економіка, 11 клас
Створено 27 листопада 2020
Приклад запитання: Основним недоліком формування ціни методом повних витрат є:
Економіка, 10 клас
Створено 27 листопада 2020
Приклад запитання: Коли Аристотель ввів поняття "економіка"
Економіка, 10 клас
Створено 27 листопада 2020
Приклад запитання: Видатки, які необхідно здійснити для придбання благ, щоб забезпечити існування сім’ї чи людини, це:
Економіка, 11 клас
Створено 27 листопада 2020
Приклад запитання: Основними організаційними формами підприємницької діяльності є:
Економіка
Створено 26 листопада 2020
Приклад запитання: Ціна лідера – це:
Економіка
Створено 26 листопада 2020
Приклад запитання: Які складові не входять до фонду заробітної плати?
Приклад запитання: Борг - це: