Школа

Добірка матеріалів із планування роботи закладу освіти

Добірка розробок із планування роботи школи.

Чи просто це – організувати роботу школи? Аж ніяк! Адже школа - це величезний живий організм, який живе за власними правилами. Саме тому все має йти за планом, і саме тому планування роботи школи справедливо вважється одним з найголовніших етапів управління закладом освіти.  Із точки зору управлінської діяльності існують кілька видів планування:

  • перспективне (на 3-5 років);
  • організаційної, методичної та позакласної роботи (на кожну чверть);
  • шкільного контролю (на кожну чверть);
  • суспільних організацій 
  • планування навчально-виховної роботи школи (на 1 рік).

У будь-якому разі план має бути чітким, змістовним і зрозумілим. Річний план роботи школи має включати ключові питання та напрямки діяльності, за якими буде працювати колектив. Тому його не варто перевантажувати методичними рекомендаціями, правилами чи взагалі загальними роздумами. Завдяки плануванню заклад освіти функціоную стабільно, без, а керівництво та працівники розуміють, на яких моментах необхідно зосередити увагу та які напрями розвивати протягом навчального року (анприклад, приділити більше уваги НУШ). 

Планування роботи школи – серйозне завдання! Тому ми створили для вас добірку тематичну добірку розробок, яка допоможе організувати роботу на вищому рівні!


Тема: Проєкт «Нові підходи до організації методичної роботи у системі шкільної освіти»
Автор: Скряга Наталя Миколаївна
Про матеріал: Матеріал містить підходи в методичній роботі, які повинні змінити методику викладання та підвищити рівень викладання у школі на сучасному етипі. Наводяться приклади нестандартних методик, що застосовуються в школі в якій викладає авторка розробки.


Тема: План методичної роботи школи
Автор: Єрмакова Марина Юріївна
Про матеріал: Приклад плану роботи шкільного методичного кабінету. У розробці розписане положення роботи закладу освіти, завдання та напрямки діяльності методичної ради, а також особливості організації її роботи. Також наводиться приклад аналізу методичної роботи школи. 


Тема: Методичні рекомендації «Організація роботи класного керівника»
Автор: Шаповал Олена Олексіївна
Про матеріал: Методичні рекомендації щодо організація роботи класного керівника. Стаття включає розділи: Призначення і завдання класного керівника; Організаційно-педагогічна робота класного керівника. Додаток містить «Золоті правила класного керівника».


Тема: Методична розробка з організації виховної, методичної роботи в закладі позашкільної освіти
Автор: Хотячук Тетяна Миколаївна
Про матеріал: Методична розробка стане у пригоді заступникам директорів, методистам в організації виховної, методичної роботи в закладі позашкільної освіти. Система роботи може бути врахована при плануванні структури методичної роботи, річного плану роботи закладу на навчальний рік та організації навчально-виховного процесу закладів позашкільної освіти.


Тема: Організація методичної роботи з педагогами
Автор: Галамага Наталія
Про матеріал: Концепція Нової української школи, визначаючи пріоритети розвитку освіти, відзначає потребу в радикальній модернізації освітньої галузі, що передбачає постійне оновлення змісту, організації навчально-виховного процесу та педагогічних технологій.


Тема: Методичні рекомендації «Сучасні підходи до організації та проведення колективних постійно діючих форм методичної роботи»
Автор: Войтюк Лариса Леонідівна
Про матеріал: Створення національної школи в незалежній Україні потребує нового підходу до мети освіти, змісту навчання та виховання. Показником позитивних зрушень у процесі реформування вітчизняної освіти є поява в Україні загальноосвітніх навчальних закладів нового типу: гімназій, ліцеїв, колегіумів. Їхній досвід роботи підтверджує, що підготувати нову генерацію інтелектуальної еліти для відродження Української держави неможливо без якісного оновлення системи роботи з педагогічними кадрами.


Тема: Особливості організації навчально-виховного процесу в умовах лікувально-профілактичного закладу
Автор: Єресь Оксана Миколаївна
Про матеріал: Матеріал містить детальний опис особливостей організації навчально-виховного процесу в дитячому протитуберкульозному санаторії з тривалим перебуванням пацієнтів.


Тема: Нові підходи до організації методичної роботи в системі шкільної освіти
Автор: Бакаляр Олена
Про матеріал: У поданому проекті надана характеристика підходів до створення сучасної системи методичної роботи, що забезпечує безперервність підвищення рівня професійної компетентності працівників освіти, проведено аналіз проблем в організації методичної роботи. У результаті аналізу методичної літератури проводиться порівняння точок зору педагогів і методистів на особливості методичної роботи в школі, аналізуються види інновацій, мотиви та умови виникнення їх ефективності, розкривається сутність і дається характеристика інновацій методичної роботи в сучасній школі.


Тема: Випускна творча робота «Управління методичною роботою в умовах модернізації» освіти
Автор: Висунько Лариса
Про матеріал: У роботі досліджується науково-методична робота як цілісна система в навчальному закладі, її оcновні компоненти. Методична робота – один із важелів управління навчально-виховним процесом, який має бути спрямований на виховання у педагогів вимогливості до своєї педагогічної праці, бажання пошуку більш раціональних методів та форм навчання і виховання. 


Тема: Планування роботи методичного кабінету
Автор: Терещук Тетяна Сергіївна
Про матеріал: Пропонована розробка містить план роботи методичного кабінету, приклад аналізу роботи методичного кабінету. Окремий розділ присвчено організації науково-методичної роботи з педагогами району. Також у пригоді стане інформація з організації заходів щодо розвитку здібностей та обдарувань учнів, екпериментальна та дослідна робота. 


Тема: План роботи школи на рік
Автор: Стасишин Оксана
Про матеріал: У пропонованому документі наведено примірний зразок плану роботи школи на рік, підсумок про роботу навчального заладу за попередній навчальний рік і плани на поточний навчальний рік.


Тема: Циклограма науково-методичної роботи закладу освіти
Автор: Андрушко Ірина Анатоліївна
Про матеріал: Циклограма науково-методичної роботи – одна з форм планування та контролю за науково-методичною роботою з педагогічними кадрами. До змісту циклограми можливо віднести наступні розділи: організаційне забезпечення методичної діяльності, просвітницька діяльність із питань підвищення педагогічної майстерності, активні форми роботи з педагогічним колективом, експериментальна діяльність, участь в науково-методичних заходах різних рівнів, науково-методичний супровід молодих учителів тощо. 

Впевнені, що вам теж є чим поділитися з колегами, тож додавайте свої розробки до нашох Бібліотеки!

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter