Онлайн тести з геометрії

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Аксіома- це..........
Геометрія, 7 клас
Створено 10 листопада
Приклад запитання: Обрати правильні твердження.Якщо паралельні прямі а і в перетнуті січною с, то.....
Геометрія, 11 клас
Створено 9 листопада
Приклад запитання: Якщо в основі піраміди лежить прямокутний трикутник і всі бічні ребра нахилені під однаковим кутом до площини основи, то ортогональна проекція вершини на площину основи є
Геометрія, 7 клас
Створено 8 листопада
Приклад запитання: На рисунку зображено пара паралельних і пара перпендикулярних прямих. Укажіть, які прямі є паралельними.
Приклад запитання: Скільки кутів утворюється при перетині двох прямих?
Геометрія, 11 клас
Створено 7 листопада
Приклад запитання:  Прямокутний трикутник із гіпотенузою 10 см і катетом 8 см обертається навколо меншого катета. Чому дорівнює висота утвореного конуса?
Геометрія, 8 клас
Створено 7 листопада
Приклад запитання: Дві точки поділяють коло на дві дуги у відношенні 5 : 7. Знайдіть градусну міру меншої дуги кола.
Геометрія, 8 клас
Створено 7 листопада
Приклад запитання: Обчисли інші кути трапеції ABCD, якщо ∠C=142°.
Геометрія, 9 клас
Створено 7 листопада
Приклад запитання:      Точки А і В мають координати А(2; -2), В(3; 1). Чому дорівнює модуль вектора ̅АВ?     
Геометрія, 10 клас
Створено 7 листопада
Приклад запитання: Знайти відстань між точками А(-2;3; 1) і В (0;1;0)
Геометрія, 7 клас
Створено 6 листопада
Приклад запитання: Вершини в трикутнику позначають
Приклад запитання: Кут 45º є
Геометрія, 11 клас
Створено 6 листопада
Приклад запитання: Циліндр є...
Геометрія, 8 клас
Створено 6 листопада
Приклад запитання: На якому малюнку зображено середню лінію трапеції?
Геометрія, 11 клас
Створено 6 листопада
Приклад запитання: Бічне ребро піраміди перпендикулярне до однієї із граней. Чи можна прийняти це ребро за висоту піраміди? 
Геометрія, 9 клас
Створено 6 листопада
Приклад запитання: Яка точка на рисунку має координати (3; 2)?
Геометрія, 7 клас
Створено 5 листопада
Приклад запитання: Як називаються кути 4 і 5?
Геометрія, 10 клас
Створено 5 листопада
Приклад запитання: Пряма а належить площині α. Скільки спільних точок мають пряма а та площина α?
Геометрія, 9 клас
Створено 5 листопада
Приклад запитання: Вектором називається 
Геометрія, 8 клас
Створено 5 листопада
Приклад запитання: Виберіть неправильні твердження
Геометрія, 9 клас
Створено 4 листопада
Приклад запитання: Якщо В(5;6), С(-2;1), то координати вектора ВС...
Приклад запитання: Чому дорівнює скалярний добуток векторів a̅(-1;2) і b̅(-5;7)?
Геометрія, 7 клас
Створено 4 листопада
Приклад запитання: Паралельними прямими називаються прямі, які
Геометрія, 10 клас
Створено 4 листопада
Приклад запитання: Скільки спільних точок мають площина і паралельна їй пряма?
Геометрія, 10 клас
Створено 4 листопада
Приклад запитання: Якщо пряма. яка не належить площині, паралельна деякій прямій цієї площини, то вона...
Геометрія, 9 клас
Створено 3 листопада
Приклад запитання: Який вектор дорівнює сумі векторів a̅(0;2) і b̅(-1;2)?
Геометрія, 10 клас
Створено 2 листопада
Приклад запитання: Прямі a та b паралельні прямій е. Яке взаємне розміщення прямих a і b?
Геометрія, 10 клас
Створено 2 листопада
Приклад запитання: Якщо α ∥ β, то будь яка пряма, паралельна площині α, буде паралельною і площині β.
Геометрія, 7 клас
Створено 2 листопада
Приклад запитання: Два кути називаються вертикальними, ...
Геометрія, 9 клас
Створено 1 листопада
Приклад запитання: Чому дорівнює площа трикутника АВС, якщо АС=10 см, ВС=18 см, ∠С=600?