Онлайн тести з геометрії

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Скільки спільних точок можуть мати дві різні площини?
Геометрія, 9 клас
Створено 2 жовтня
Приклад запитання: Дано рівняння кола (х - 5)2 +(у + 4)2 = 30. Чому дорівнює радіус кола?
Геометрія, 8 клас
Створено 30 вересня
Приклад запитання: Який з перерахованих чотирикутників не є паралелограмом?
Приклад запитання: Як називають паралелограм, у якого всі сторони рівні й один з кутів гострий?
Приклад запитання: Чотирикутник називається опуклим, якщо
Приклад запитання: На малюнку зображено куб. Яким є взаємне розміщення прямих АВ і АВ1 ?
Приклад запитання: Точка В внутрішня точка відрізка АС.Якщо АС=12 см, ВС=5 см, то АВ=
Приклад запитання: Як називають паралелограм, у якого всі сторони рівні й один з кутів гострий?
Геометрія, 8 клас
Створено 25 вересня
Приклад запитання: У чотирикутника АВСD АВ∥СD. АD∥ВС,Визначити вид чотирикутника.
Геометрія, 8 клас
Створено 25 вересня
Приклад запитання: Укажіть відрізок. що є діагоналлю чотирикутника МNPK
Геометрія, 10 клас
Створено 25 вересня
Приклад запитання: Основними фігурами стереометрії є:
Геометрія, 11 клас
Створено 25 вересня
Приклад запитання: Дано прямокутний паралелепіпед(див.мал.).В1Д=20, АВ = 6. φ=60°. Знайти АА1.
Геометрія, 11 клас
Створено 25 вересня
Приклад запитання: 1. Площа поверхні куба дорівнює 24. Знайти його об'єм.
Геометрія, 10 клас
Створено 24 вересня
Приклад запитання: Через точку перетину двох даних прямих можна провести третю пряму, яка … 
Приклад запитання: Знайти координати середини відрізка МК, якщо М(20;-18;6), К(-12;-2;4)
Приклад запитання: Один из углов, образованных при пересечении двух прямых, равен 162°. Найдите остальные углы
Геометрія, 9 клас
Створено 20 вересня
Приклад запитання: cos 45
Геометрія, 9 клас
Створено 19 вересня
Приклад запитання: Запишіть рівняння кола радіуса 2 з центром у початку координат.
Геометрія, 7 клас
Створено 18 вересня
Приклад запитання: Через одну точку можна провести
Геометрія, 7 клас
Створено 18 вересня
Приклад запитання: Який вид кута зображено на малюнку?
Геометрія, 7 клас
Створено 18 вересня
Приклад запитання: Довжина відрізка АС = 2,5 см, а відрізка АВ = 7,3 см. Знайдіть довжину відрізка ВС.
Геометрія, 10 клас
Створено 18 вересня
Приклад запитання: 1. Скільки площин у просторі можна провести через дві точки?
Приклад запитання: Який кут не існує?
Геометрія, 11 клас
Створено 18 вересня
Приклад запитання: На якому з рисунків зображено многогранник?
Геометрія, 8 клас
Створено 17 вересня
Приклад запитання: Один із кутів паралелограма дорівнює 380. Знайти решту його кутів.
Геометрія, 8 клас
Створено 16 вересня
Приклад запитання: Паралелограм - це
Геометрія, 8 клас
Створено 15 вересня
Приклад запитання: Проста ламана зображена на рис.
Геометрія, 10 клас
Створено 14 вересня
Приклад запитання: Укажите рисунок, если прямая пересекает плоскость
Геометрія, 11 клас
Створено 14 вересня
Приклад запитання: Вкажить многогранник
Приклад запитання: Площа бічної поверхні прямої призми