Онлайн тести з геометрії

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Два кола дотикаються, причому менше з кіл проходить через центр більшого (дивись рисунок). Знайдіть площу зафарбованої фігури, якщо менше з кіл обмежує круг площею 64 см2.
Геометрія, 9 клас
Створено 1 травня
Приклад запитання: На яких малюнках зображено симетрію відносно прямої?
Геометрія, 9 клас
Створено 1 травня
Приклад запитання: На яких малюнках зображено симетрія відносно точки?
Геометрія, 11 клас
Створено 1 травня
Приклад запитання: Кулю, радіус якої 5 см, перетнуто площиною, що знаходиться на відстані 3 см від центра. Знайти площу перерізу.
Геометрія, 7 клас
Створено 1 травня
Приклад запитання: Який є кут, вертикальний з гострим
Геометрія, 6 клас
Створено 1 травня
Приклад запитання: Основними геометричними фігурами є
Геометрія, 7 клас
Створено 1 травня
Приклад запитання: Три прямі, розміщені в одній площині, перетинаються в одній точці. Визначте градусну міру кута α
Приклад запитання: Яке коло називається вписаним в трикутник?
Геометрія, 9 клас
Створено 30 квітня
Приклад запитання: Особлива властивість прямокутника
Геометрія, 7 клас
Створено 29 квітня
Приклад запитання: Трикутник називається прямокутним, якщо один з його кутів дорівнює …
Геометрія, 7 клас
Створено 29 квітня
Приклад запитання: Геометричне місце точок, рівновіддалених від даної точки на дану відстань, – …
Геометрія, 11 клас
Створено 29 квітня
Приклад запитання: Сума внутрішніх кутів многокутника, що лежить в основі призми з п′ятьма гранями, дорівнює...
Геометрія, 7 клас
Створено 29 квітня
Приклад запитання: Чи існує рівнобедрений трикутник з основою 10 см і бічною стороною 4,5 см?
Приклад запитання: Чому дорівнює сума зовнішніх кутів трикутника, взятих по одному при кожній вершині?
Приклад запитання: Вкажіть правильне твердження.
Приклад запитання: Бісектриса рівнобедреного трикутника, проведена з вершини кута при основі, дорівнює основі трикутника. Знайдіть кути цього трикутника
Геометрія, 10 клас
Створено 29 квітня
Приклад запитання: Єдину площину можна провести через ...
Геометрія, 10 клас
Створено 28 квітня
Приклад запитання: Скільки різних векторів зображено на малюнку?
Приклад запитання: Знайдіть гіпотенузу прямокутного трикутника, катети якого дорівнюють 5 см і 12 см.
Приклад запитання: Окружность вписана в треугольник, если она ...
Геометрія, 7 клас
Створено 23 квітня
Приклад запитання: Смежные углы могут быть одновременно...
Геометрія, 7 клас
Створено 23 квітня
Приклад запитання: Розгляньте рисунок. Діаметром кола є відрізок:
Геометрія, 8 клас
Створено 23 квітня
Приклад запитання: Основания трапеции равны 7 см и 15 см, а высота 4 см. Чему равна площадь трапеции?
Приклад запитання: Каким является вписанный угол, опирающийся на диаметр?
Приклад запитання: Найдите объем цилиндра, если площадь его боковой поверхности равна S, а высота равна а.
Геометрія, 8 клас
Створено 22 квітня
Приклад запитання: Визначіть кількість кутів опуклого многокутника. якщо сума його кутів дорівнює 16200.
Геометрія, 8 клас
Створено 22 квітня
Приклад запитання: Дано квадрат зі стороною 9 см. Знайти периметр квадрата.
Геометрія, 11 клас
Створено 22 квітня
Приклад запитання: Найдите площадь боковой поверхности конуса, если его высота равна 12 см, а радиус основания равен 9 см.
Геометрія, 9 клас
Створено 22 квітня
Приклад запитання: Яке з наведених тверджень неправильне?
Геометрія, 11 клас
Створено 22 квітня
Приклад запитання: Діаметр основи конуса 8 см, а його висота 3 см. Знайти твірну конуса.