Онлайн-тести з геометрії 7 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Два трикутники називаються рівними, якщо в них...
Приклад запитання: Точка О - центр кола, АВ - його хорда. Знайдіть кут АОВ, якщо кут ОАВ дорівнює 270
Приклад запитання: На якому з малюнків пряма a є дотичною до кола? 
Геометрія, 7 клас
Створено 26 квітня
Приклад запитання: Рисунком, де О – центр кола і СD ⊥ СО, назвіть діаметр кола.
Геометрія, 7 клас
Створено 26 квітня
Приклад запитання: Центром кола, описаного навколо трикутника, є точки перетину …
Геометрія, 7 клас
Створено 26 квітня
Приклад запитання: Пряма , що має одну спільну точку з колом називаеться:
Геометрія, 7 клас
Створено 26 квітня
Приклад запитання: Вказати правильну послідовність кроків при побудові циркулем і лінійкою бісектриси кута А.А) Позначаємо точки В і С перетину кола із сторонами кута.Б) Проводимо промінь АD.В) Проводимо коло довільного радіуса з центром в точці А.Г) Проводимо два кола з центрами в точках В і С однаковим радіусом.Д) Позначаємо точку перетину кіл D.
Приклад запитання: Відрізок, який сполучає дві точки кола, називається....
Геометрія, 7 клас
Створено 26 квітня
Приклад запитання: Як розміщений радіус кола відносно хорди, через середину якої він проходить?
Приклад запитання: Обрати правильні твердження.Якщо паралельні прямі а і в перетнуті січною с, то.....
Геометрія, 7 клас
Створено 26 квітня
Приклад запитання: Сколько общих точек имеют две пересекающиеся прямые?
Приклад запитання: Як називаються два кути, на які розбивається розгорнутий кут його внутрішнім променем?
Приклад запитання: Коло називають описаним навколо трикутника, якщо воно проходить
Приклад запитання: Знайдіть радіус кола, якщо його діаметр 16 см.
Приклад запитання: Скільки спільних точок мають дві прямі, які не перетинаються?
Геометрія, 7 клас
Створено 26 квітня
Приклад запитання: Дано три точки, які не лежать на одній прямій. Скільки точок містить геометричне місце точок, рівновіддалених від поданих?
Приклад запитання: На якому з малюнків зображено коло, вписане у трикутник?
Приклад запитання: Визначте градусну міру кута α
Приклад запитання: Центром кола, вписаного в трикутник, є точки перетину …
Приклад запитання: На якому з малюнків пряма a є дотичною до кола? 
Приклад запитання: Радіус проведений в точку дотикудотичної з колом, утворює кут … 
Приклад запитання: Точка О - центр кола, АВ - його хорда. Знайдіть кут АОВ, якщо кут ОАВ дорівнює 27о.( надіслати повний розвязок)
Геометрія, 7 клас
Створено 25 квітня
Приклад запитання: Через точку, що не лежить на даній прямій, можна провести пряму, паралельну цій прямій.
Геометрія, 7 клас
Створено 25 квітня
Приклад запитання: Що є геометричним місцем точок, рівновіддалених від сторін нерозгорнутого кута АОВ?
Геометрія, 7 клас
Створено 25 квітня
Приклад запитання: Який відрізок є найбільшим у колі?
Приклад запитання: Коло називають описаним навколо трикутника, якщо воно проходить
Приклад запитання: Визначте, за якими елементами два трикутники, зображені на рисунку, рівні.
Геометрія, 7 клас
Створено 24 квітня
Приклад запитання: Коло називають вписаним в трикутник, якщо воно...
Геометрія, 7 клас
Створено 24 квітня
Приклад запитання: Чи перпендикулярна дотична до кола, до його радіуса?
Геометрія, 7 клас
Створено 24 квітня
Приклад запитання: Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника, відповідно дорівнюють двом сторонам і куту між ними другого трикутника, то ...