Онлайн-тести з геометрії 7 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Дві прямі паралельньні, якщо...
Приклад запитання:  Вказати правильну послідовність кроків при побудові циркулем і лінійкою бісектриси кута А.А) Позначаємо точки В і С перетину кола із сторонами кута.Б) Проводимо промінь АD.В) Проводимо коло довільного радіуса з центром в точці А.Г) Проводимо два кола з центрами в точках В і С однаковим радіусом.Д) Позначаємо точку перетину кіл D.
Геометрія, 7 клас
Створено 22 квітня
Приклад запитання: Точка X належить колу радіуса R із центром О.Яке з поданих тверджень є неправильним?
Приклад запитання: Як називаються два кути, на які розбивається розгорнутий кут його внутрішнім променем?
Приклад запитання: Обрати правильні твердження.Якщо паралельні прямі а і в перетнуті січною с, то.....
Геометрія, 7 клас
Створено 22 квітня
Приклад запитання: Знайдіть радіус кола, діаметр якого дорівнює 8 см
Приклад запитання: Відрізок, що сполучає дві точки кола та проходить через центр кола, називають …
Геометрія, 7 клас
Створено 22 квітня
Приклад запитання: Коло з центром в точці О дотикається кута NMК=60°, радіус якого ОN=6см. Знайти МО. 
Приклад запитання: На якому з малюнків пряма a є дотичною до кола? 
Приклад запитання: Укажіть сторони трикутника МНК, які утворюють кут КНМ.
Геометрія, 7 клас
Створено 22 квітня
Приклад запитання: Скільки спільних точок мають дві прямі,які не перетинаються?
Приклад запитання: Знайдіть геометричне місце точок, віддалених від даної точки на відстань 6 см.   
Приклад запитання: Коло називають вписаним в трикутник, якщо...
Приклад запитання: Два кути називаються ... якщо сторони одного кута є доповняльними променями сторін другого
Приклад запитання: На якому із малюнків зображене коло, описане навколо трикутника?
Приклад запитання: На якому з малюнків пряма a є дотичною до кола? 
Приклад запитання: На якому із малюнків зображене коло, вписане у трикутник?
Приклад запитання: Відстань між центрами двох кіл 16 см. Радіуси кіл 8 і 9 см. Виначити їх взаємне розміщення 
Приклад запитання: На якому з малюнків пряма a є дотичною до кола? 
Геометрія, 7 клас
Створено 21 квітня
Приклад запитання: Дотична до кола - це
Приклад запитання: На якому із малюнків зображене коло, вписане у трикутник?
Геометрія, 7 клас
Створено 21 квітня
Приклад запитання: Один із суміжних кутів на 28 0 менший від другого. Знайдіть ці кути (ті, що суміжні)
Приклад запитання: Діаметр кола дорівнює 3 см. Чому дорівнює радіус цього кола?
Приклад запитання: За даними на малюнку знайдіть яка відстань між точками А і В. Яке з співвідношень правильне?
Геометрія, 7 клас
Створено 21 квітня
Приклад запитання: На якому із малюнків зображене коло, вписане у трикутник?
Геометрія, 7 клас
Створено 21 квітня
Приклад запитання: Дотична до кола - це
Приклад запитання: Коло називають вписаним в трикутник, якщо...
Приклад запитання: На якому із малюнків зображене коло, вписане у трикутник?
Приклад запитання: Лінія, яка має початок, але не має кінця називається …
Геометрія, 7 клас
Створено 21 квітня
Приклад запитання: Як називають відрізок, який сполучає дві точки кола і проходить через його центр?