Онлайн-тести з геометрії 7 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Коло називають описаним навколо трикутника, якщо воно проходить
Приклад запитання: Визначте, за якими елементами два трикутники, зображені на рисунку, рівні.
Геометрія, 7 клас
Створено 24 квітня
Приклад запитання: Коло називають вписаним в трикутник, якщо воно...
Геометрія, 7 клас
Створено 24 квітня
Приклад запитання: Чи перпендикулярна дотична до кола, до його радіуса?
Геометрія, 7 клас
Створено 24 квітня
Приклад запитання: Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника, відповідно дорівнюють двом сторонам і куту між ними другого трикутника, то ...
Геометрія, 7 клас
Створено 24 квітня
Приклад запитання: Знайти міру зовнішнього кута трикутника при вершині С, якщо ∠А=40°, ∠В=50°
Геометрія, 7 клас
Створено 24 квітня
Приклад запитання: Чому дорівнює сума кутів трикутника?
Геометрія, 7 клас
Створено 24 квітня
Приклад запитання: Де лежатиме центр кола, описаного навколо гострокутного трикутника?
Геометрія, 7 клас
Створено 24 квітня
Приклад запитання: Коло, яке дотикається до всіх сторін трикутника, називається …
Приклад запитання: Чи паралельні прямі а і с , якщо:∠6=∠8; ∠7=101° і ∠5=101°
Геометрія, 7 клас
Створено 24 квітня
Приклад запитання: На рисунку АВ=CD, ∠1=∠2, AD=7см. Знайдіть відрізок ВС.
Геометрія, 7 клас
Створено 24 квітня
Приклад запитання: Скільки спільних точок має з колом дотична? 
Геометрія, 7 клас
Створено 24 квітня
Приклад запитання: Відрізок, що сполучає центр з будь-якою точкою кола, називають … 
Приклад запитання: Як називають фігуру, яка складається з усіх точок, що мають певну властивість?
Геометрія, 7 клас
Створено 23 квітня
Приклад запитання: Дотична до кола є
Геометрія, 7 клас
Створено 23 квітня
Приклад запитання: У трикутнику АВС кути А і В мають по 65°. Знайдіть зовнішній кут трикутника при вершині С.
Геометрія, 7 клас
Створено 23 квітня
Приклад запитання: Чому дорівнює сума кутів трикутника?
Приклад запитання: Як називають фігуру, яка складається з усіх точок, що мають певну властивість?
Приклад запитання:  Вказати правильну послідовність кроків при побудові циркулем і лінійкою бісектриси кута А.А) Позначаємо точки В і С перетину кола із сторонами кута.Б) Проводимо промінь АD.В) Проводимо коло довільного радіуса з центром в точці А.Г) Проводимо два кола з центрами в точках В і С однаковим радіусом.Д) Позначаємо точку перетину кіл D.
Геометрія, 7 клас
Створено 23 квітня
Приклад запитання: Коло називають описаним навколо трикутника, якщо воно проходить
Приклад запитання: Коло називають описаним навколо трикутника, якщо воно проходить
Приклад запитання: Радіус кола дорівнює 6 см. Чому дорівнює його діаметр?
Геометрія, 7 клас
Копія з тесту: Коло. Круг
Приклад запитання: Відрізок, що сполучає дві точки кола та проходить через центр кола, називають …
Приклад запитання: Діаметр кола дорівнює 3 см. Чому дорівнює радіус цього кола?
Приклад запитання: Точка О - центр кола, АВ - його хорда. Знайдіть кут АОВ, якщо кут ОАВ дорівнює 27о.
Приклад запитання: Геометричну фігуру, що складається із всіх точок площини, рівновіддалених від даної точки, називають...
Приклад запитання: Коло з центром в точці О дотикається кута NMК=60°, радіус якого ОN=6см. Знайти МО. 
Геометрія, 7 клас
Створено 22 квітня
Приклад запитання: Геометричну фігуру, що складається із всіх точок площини, рівновіддалених від даної точки, називають...
Приклад запитання: На якому з малюнків зображено коло, вписане у трикутник?
Приклад запитання: Три кути трикутника НЕ можуть дорівнювати ...