10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Онлайн-тести з історії України 9 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Який орган влади було створено в Російській імперії часів революції 1905-1907 рр.?
Приклад запитання: 1.  Які програмні вимоги мала українська громада в І Державній думі?
Історія України, 9 клас
Створено 10 травня
Приклад запитання: Український фізик та електротехнік, який сконструював трубку, що випромінює Х-промені (прообраз сучасних рентгенівських апаратів) і створив перший знімок повного людського скелету.
Приклад запитання: Хто входив до гуртка молодих інтелектуалів, що дістав назву "Руська трійця"?
Приклад запитання: Який орган влади було створено в Російській імперії часів революції 1905-1907 рр.?
Приклад запитання: Які українські землі на початку XX ст.. називали «Українським П’ємонтом»?
Приклад запитання: У якому варіанті правильно встановлено відповідність між реформами 1860—1870-х рр. та їх результатами і наслідками.1 Земська реформа2 Військова реформа3 Освітня реформа4 Селянська реформаА Ліквідація системи рекрутських наборівБ Надання права всім станам навчатися у гімназіяхВ Розвиток селянського самоврядуванняГ Надання селянам громадянських правД Скасування відкупної системи податків
Історія України, 9 клас
Створено 9 травня
Приклад запитання: Чумаки - це :
Історія України, 9 клас
Створено 9 травня
Приклад запитання: Кримська війна відбулась?
Приклад запитання: Укажіть, коли розпочалася діяльність товариства "Просвіта" в Наддніпрянській Україні.
Історія України, 9 клас
Створено 8 травня
Приклад запитання: Яка галузь промисловості була домінуючою на західноукраїнських землях на початку XX ст.?
Приклад запитання: Австрійська влада на початку XX ст. йшла на політичні поступки українцям Східної Галичини з огляду на конфронтацію із:
Приклад запитання: Який процес був характерним для економічного розвитку українських земель на початку ХХ ст.?
Приклад запитання: Який процес був характерним для економічного розвитку українських земель на початку ХХ ст.?
Історія України, 9 клас
Створено 8 травня
Приклад запитання: Повстання на панцернику "Потьомкін" закінчилося...?    
Історія України, 9 клас
Створено 8 травня
Приклад запитання: Реформи 1860-х – 1870-х рр. у Російській імперії сприяли
Приклад запитання: Економічна криза, що охопила Наддніпрянську Україну в 1900-1903 рр., спричинила:
Приклад запитання: Яке поняття пропущено в уривку з джерела ?У 1902 р. виникає _______ « Продамет » – товариство для реалізації виробів металургійних заводів, ядром якого були підприємства Півдня Росії. «Продамет » реалізовував 75 % листового заліза імперії.
Історія України, 9 клас
Створено 8 травня
Приклад запитання: Який український регіон на початку XX ст. називали «українським П’ємонтом»?
Приклад запитання: Укажіть, коли в Наддніпрянщині було засновано першу політичну партію
Історія України, 9 клас
Створено 8 травня
Приклад запитання: Угоди самостійних власників підприємств про спільний продаж продукції через сумісно організовану систему збуту – це….:
Приклад запитання: Про кого з діячів культури йдеться?Історик світового рівня. Очолював першу кафедру історії України у Львівському університеті. Був головою НТШ.
Приклад запитання: Яке поняття пропущено в уривку з джерела ?У 1902 р. виникає _______ « Продамет » – товариство для реалізації виробів металургійних заводів, ядром якого були підприємства Півдня Росії. «Продамет » реалізовував 75 % листового заліза імперії.
Приклад запитання: Засновники першої в Російській імперії та дру­гої у світі бактеріологічної станції; започатку­вали успішне лікування таких страшних хво­роб, як чума, холера, тиф, туберкульоз.
Приклад запитання: Засновники першої в Російській імперії та дру­гої у світі бактеріологічної станції; започатку­вали успішне лікування таких страшних хво­роб, як чума, холера, тиф, туберкульоз.
Приклад запитання: На західноукраїнських землях розвивалися галузі, що були повязані із:
Приклад запитання: Одне із завдань земельної реформи, упровадженої П. Столипіним, – це
Приклад запитання: Який український регіон на початку XX ст. називали «українським П’ємонтом»?
Приклад запитання: Які особливості розвитку освіти на українських землях у другій половині у другій половині XIX -на початку XXст.?(три правильних відповіді)
Приклад запитання: Першим українським споживчим товариством у Галичині стала " Народна торгівля ", яку заснував у Львові в 1883 році