17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Онлайн-тести з історії України 9 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Історія України, 9 клас
Створено 13 травня
Приклад запитання: Перший український журнал, який видавався 1861-1862рр. у Петербурзі, мав назву: 
Приклад запитання: Яка галузь займала перше місце серед інших галузей промисловості в західній Україні?
Приклад запитання: Які , позначені на картосхемі, землі входили до складу Російської імперії в другій половині ХІХст.?
Приклад запитання: Яка назва є зайвою у ланцюжку? «Сокіл» – «Січ» – «Пласт» – «Продамет»                                                                                                             
Історія України, 9 клас
Створено 13 травня
Приклад запитання: Назвіть основні галузі промисловості західноукраїнських земель другої половини ХІХ ст.
Приклад запитання: Яка назва є зайвою у ланцюжку? «Сокіл» – «Січ» – «Пласт» – «Продамет»                                                                                                             
Приклад запитання: Назвіть основні галузі промисловості західноукраїнських земель другої половини ХІХ ст.
Історія України, 9 клас
Створено 12 травня
Приклад запитання: Назвіть основні галузі промисловості західноукраїнських земель другої половини ХІХ ст.
Приклад запитання: Які особливості розвитку освіти на українських землях у другій половині у другій половині XIX -на початку XXст.?(три правильних відповіді)     
Приклад запитання: Вкажіть автора картини "Запорожці пишуть листа турецькому султану"
Приклад запитання: Укажіть рік, коли А. Шептицький очолив Українську греко-католицьку церкву:
Приклад запитання: Напрям у літературі та мистецтві, який сповідував необхідність правдивого відображення дійсності
Приклад запитання: Яким чином країни здатні були належним чином відповісти на модернізаційні виклики епохи
Приклад запитання: Перша недільна школа відкрилася в:  
Приклад запитання: Першим масовим виступом у збройних силах Російської імперії 1905 р. було повстання
Приклад запитання: Відкриття Новоросійського університету в Одесі відбулося у
Приклад запитання: 1. До початку першої російської революції призвели події у
Приклад запитання: 1. 9 листопада 1906 року розпочалася … і завершилася 14 червня 1910 року:
Приклад запитання: Установіть відповідність між прізвищами письменників та назвами творів.1     І. Нечуй-Левицький                             А «Довбуш»2     Панас Мирний                                     Б «Микола Джеря»3     Марко Вовчок                                      В «Чорна рада»4     Ю. Федькович                    Г «Інститутка»Д «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Приклад запитання: Яка соціальна верства стала рушійною силою національного відродження в західній Україні наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст..?
Приклад запитання: Про якого художника йдеться? "Він відкрив український живопис Європі, де виставляв свої картини в Паризькому салоні "поза чергою". Пейзаж у його творчості органічно поєднувався з історичними сюжетами з доби козацтва". Написав картину "Обрання полковником Мартина Пушкаря", 1901 р.
Приклад запитання: Про якого художника йдеться? "Він відкрив український живопис Європі, де виставляв свої картини в Паризькому салоні "поза чергою". Пейзаж у його творчості органічно поєднувався з історичними сюжетами з доби козацтва".
Приклад запитання: Які українські землі входили до Австро-Угорської імперії?
Приклад запитання: Які особливості розвитку освіти на українських землях у другій половині у другій половині XIX -на початку XXст.?(три правильних відповіді)
Приклад запитання: На кінець ХІХ ст. 75 % населення Східної Галичини та Буковини були зайняті у ...
Приклад запитання: Вставте пропущене слово. У 60-х рр. ХІХ ст. у ______________ розпочалася промислова розробка нафтового родовища, яка досягла апогею на початку ХХ століття
Історія України, 9 клас
Створено 11 травня
Приклад запитання: Українська територія, яка за обсягом видобутку нафти поступалась тільки США та Росії