17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Онлайн-тести з історії України 9 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: У другій половині ХІХст в українській літературі переважав стиль...
Приклад запитання: Коли була створена перша недільна школа?
Історія України, 9 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: Які особливості мала освіта в українських землях у другій половині XIX — початку XX ст.?
Історія України, 9 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: 1
Приклад запитання: У якому місті в 1865 р. було відкрито Новоросійський університет?    
Приклад запитання: Які особливості мала освіта в українських землях у другій половині XIX — початку XX ст.?
Приклад запитання: Позначте три етапи українського національного відродження  XIX — початку XX ст.
Історія України, 9 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: Вкажіть лідерів «хлопоманів» в Україні?
Приклад запитання: Найпоширеніша форма монополій:
Приклад запитання: Вкажіть, яку назву отримав час після Громадянської війни у США
Історія України, 9 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: Проголошення Маніфесту про скасування кріпацтва
Приклад запитання: На який процес вказують такі географічні об'єкти як "Зелений Клин", "Сірий Клин"?
Приклад запитання: Укажіть прізвища українських драматургів другої половини XIX ст.:
Приклад запитання:  Яке з тверджень є правильним1 На початку ХХ ст. зросла соціальна активність селянства, передусім у кооперації.2 Кооперація суттєво покращила становище багатьох українських селян. 
Приклад запитання: Автор полотна "Запорожці пишуть листа турецькому султану"
Приклад запитання: Художній напрям і творчий метод у літературі та мистецтві, що був домінуючим у другій половині ХІХ ст. і якому було притаманне послідовне дотримання принципу найбільш повного життєво правдивого відображення світу («відтворення життя у формі самого життя»), — це:
Приклад запитання: Лідерами Української соціал -демократичної робітничої партії (УСДРП) були
Приклад запитання: 1.  Коли А. Шептицького було обрано митрополитом української Греко-католицької церкви?
Приклад запитання: Український історик, громадський та політичний діяч, автор багатотомної "Історії України-Русі":
Приклад запитання: Художній напрям і творчий метод у літературі та мистецтві, що був домінуючим у другій половині ХІХ ст. і якому було притаманне послідовне дотримання принципу найбільш повного життєво правдивого відображення світу («відтворення життя у формі самого життя»), — це:
Приклад запитання: Що було характерним для розвитку промисловості підавстрійської України на початку 20 ст.
Приклад запитання: Поглинання слабших підприємств сильнішими,зменшення чисельності дрібних фабрик і заводів та збільшення великих.Яку назву одержало це явище?
Приклад запитання: Автономіст, у 1783 році написав «Оду на рабство» (опубл. 1806), в якій виступив проти посилення колоніальної політики російського уряду в Україні, зокрема, остаточної ліквідації в 1783 році козацьких полків і запровадження кріпосного права у Слобідській і Лівобережній Україні. За дорученням українських патріотичних кіл перебував у Берліні. Він вів переговори з представниками пруських урядових кіл, у тому числі з міністром закордонних справ (канцлером) Прусії Е.-Ф.Герцбергом про можливість надання допомоги українському національно-визвольному рухові у випадку відкритого збройного виступу проти російського самодержавства.
Історія України, 9 клас
Створено 13 травня
Приклад запитання: Яка соціальна верства стала рушійною силою національного відродження в західній Україні наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст..?
Приклад запитання: Яка соціальна верства стала рушійною силою національного відродження в західній Україні наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст..?
Приклад запитання: Хто входив до гуртка молодих інтелектуалів, що дістав назву "Руська трійця"?
Історія України, 9 клас
Створено 13 травня
Приклад запитання: Реформи 1860–1870-х рр. у Російській імперії сприяли
Приклад запитання: Які , позначені на картосхемі, землі входили до складу Російської імперії в другій половині ХІХст.?
Приклад запитання: 1. "Українським П"ємонтом" називали землі:
Історія України, 9 клас
Створено 13 травня
Приклад запитання: Яка галузь займала перше місце серед інших галузей промисловості в західній Україні?