Корисні матеріали для розвитку здібностей учнів

Уміння правильно аналізувати та оцінювати інформацію, генерувати оригінальні й нестандартні ідеї є ключовими навичками, які допоможуть досягти успіху в будь-якій сфері життя. Тож  у фокусі навчання школярів має бути розвиток їхнього інтелектуально-творчого потенціалу й формування їхньої гнучкості та допитливості Аби допомогти освітянам знайти цікаві ідеї для ефективного розвитку навичок критичного та креативного мислення під час освітнього процесу, ми підготували добірку авторських матеріалів із Бібліотеки «На Урок».

Назва: Розвиток критичного і креативного мислення молодших школярів

Автор: Сидорук Людмила 

Про матеріал: У пропонованому матеріалі авторка ділиться досвідом щодо розвитку критичного та креативного мислення молодших школярів.  Основною ідеєю досвіду є створення передумов для творчої свободи учня, розвиток вміння приймати нову точку зору та здатність відійти від шаблону.


Назва: Розвиток критичного мислення на уроках

Автор: Макарчук Анна

Про матеріал: Критичне мислення має займати одне з провідних місць у шкільній освіті, бо ця технологія сприяє формуванню пізнавальної потреби учнів, спрямовує особистість на сприйняття та усвідомлення мети діяльності. У матеріалі представлено використання прийомів на різних етапах уроку, наведено приклади застосування різноманітних інструментів для формування навичок критичного мислення.


Назва: Розвиток критичного мислення в учнів початкових класів в умовах НУШ

Автор: Татаренко Тетяна 

Про матеріал: У пропонованому матеріалі розглянуто поняття «критичне мислення» та представлено його основні стратегії. Авторкою розглянуто методи та прийоми, які допоможуть вчителям початкових класів залучати школярів до активного набуття знань та творчої діяльності. 


Назва: Використання стратегій елементів методики критичного мислення на уроках (кейс-метод)

Автор: Маліцька Олена 

Про матеріал: У матеріалі розглянуто етапи формування критичного мислення та умови, які його стимулюють. Авторкою представлено цікавий інструментарій, надано поради щодо побудови уроку на конкретному прикладі застосування  кейс-методу. 


Назва: Технологія розвитку критичного мислення як засіб формування творчої особистості молодшого школяра

Автор: Голубенко Олена 

Про матеріал: Пропонована презентація розкриває актуальність, мету та умови розвитку критичного мислення. Авторкою представлено методичну структуру уроків, запропоновано методи та прийоми, які дозволять досягти очікуваних результатів навчання школярів.


Назва: Навчання критичного мислення на уроках української мови та літератури

Автор: Балас Оксана 

Про матеріал: Пропонований матеріал стане у пригоді вчителям, які викладають у 5-х класах НУШ. Автором представлено структура уроку з розвитку критичного мислення учнів, яка передбачає побудову заняття з трьох основних частин: вступної, основної та підсумкової. Також розглянуто методи роботи з текстами під час вивчення української мови та літератури.


Назва: Розвиток критичного мислення на уроках історії як інструмент формування громадянської компетентності

Автор: Щука Людмила 

Про матеріал: Розвиток критичного мислення – це дуже важливий аспект не лише у навчанні, а й у повсякденному житті, де герої є реальними, а їхні вчинки конкретні. Навчити учнів мислити критично означає правильно поставити запитання, спрямувати їхню увагу в правильне русло, навчити самостійно робити висновки та знаходити альтернативне рішення. У матеріалі розглянуто побудову уроку історії за трьома фазами (виклик або вступна частина уроку; осмислення або основна частина уроку; рефлексія або підбиття підсумків) та презентовано застосування стратегій навчання на кожному етапі.


Назва: Креативне мислення - ресурс інноваційних змін педагога

Автор: Цюрукало Світлана 

Про матеріал:  Саме від рівня інтелек­туального потенціалу вчителя, його вміння творчо мислити та втілю­вати свої задуми у життя залежить кінцевий результат розвитку учнів. Отже, чим вищою є креативність вчителя, тим більше шансів для розвитку творчого потенціалу школярів. У матеріалі розглянуто 10 стратегій, спрямованих на творче вирішення завдань, пов’язаних із сім’єю, роботою, навчанням, захопленнями. Запропоновані різноманітні вправи та завдання сприятимуть удосконаленню навичок і вмінь управляти творчим процесом, допоможуть усвідомити власну креативність та подолати  бар'єри, що перешкоджають прояву і розвитку креативного мислення.


Назва: Завдання для розвитку креативного мислення в учнів

Автор: Гавриш Світлана 

Про матеріал: Підібрані завдання гарантовано викликають зацікавленість в учнів. Пропонований матеріал допоможе розвивати їхні нахили та здібності, активізувати креативне мислення та пізнавальну діяльність.


Назва: Креативне мислення як засіб формування і розвиток творчих здібностей

Автор: Куришко Тетяна 

Про матеріал: Пропонований матеріал стане у пригоді вчителям літератури. У ньому представлено типи завдань, які  розвивають в учнів допитливість, здатність аналізувати, порівнювати, висувати гіпотези, відстоювати свою точку зору та вміти переконувати інших, уникати конфліктів або успішно розв’язувати їх. Запропоновані завдання можна використовувати на різних етапах уроку: під час вивчення біографії, читання, аналізу художнього твору, опрацювання матеріалу підручника, обговорення матеріалів з інтернет-ресурсів, в дискусіях, при написанні творчих робіт чи доповідей аналітичного характеру.


Назва: Експериментальне вивчення обдарованості та креативності мислення сучасних школярів як чинників їхнього саморозвитку

Авторка: Москалюк Дар'я 

Про матеріал: Пропонований матеріал стане у пригоді вчителям і практичним психологам.  Авторкою представлено способи побудови індивідуального профілю особистісної креативності, особливості психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей. Запропоновані методи діагностики креативного мислення дозволяють проводити психологічне забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку учнів та вивчати нестандартне творче мислення школярів у коучинг-режимі.

Бажаєте отримати більше практичних порад і цікавих ідей? Долучайтеся до Всеукраїнської інтернет-конференції «Пріоритети в освіті: критичне та креативне мислення», яка відбудеться 22.10.2022! 

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter