Онлайн тести з алгебри

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Алгебра, 7 клас
Створено 12 травня
Приклад запитання: Піднести до степеня (0,2m3)2
Алгебра, 7 клас
Створено 11 травня
Приклад запитання: Скільки методів розв'язку має функція?
Алгебра, 10 клас
Створено 9 травня
Приклад запитання: Якщо, для всіх х із проміжку І виконується рівність ƒ′ (х) = 0, то функція ƒ
Алгебра, 9 клас
Створено 9 травня
Приклад запитання: Вкажіть проміжок, який є розв’язком нерівності x < −2 .
Приклад запитання: Яке з рівнянь є лінійним рівнянням з двома змінними?
Алгебра, 7 клас
Створено 8 травня
Приклад запитання: Скільки градусів мають сума зовнішніх кутів трикутника
Приклад запитання: Що є розв'язком системи лінійних рівнянь з двома змінними?
Алгебра, 7 клас
Створено 7 травня
Приклад запитання: Відрізок, що сполучає центр з будь - якою точкою кола, називається -
Приклад запитання: Розв’яжіть рівняння  log2x=3  
Приклад запитання: У вазі стоять 8 ромашок, 5 волошок і 5 маків. Яка ймовірність того, що навмання взята квітка буде ромашкою?
Приклад запитання: У саду ростуть 7 яблунь, 8 вишень і 5 груш. Яка ймовірність того, що навмання вказане дерево буде грушею?
Алгебра, 11 клас
Створено 5 травня
Приклад запитання: Запишіть число 8/3 у вигляді десяткового дробу, округливши його до десятих.
Алгебра, 8 клас
Створено 5 травня
Приклад запитання: Тотожно рівним виразу 7-3 є вираз:
Алгебра, 7 клас
Створено 2 травня
Приклад запитання: Чи є тотожно рівними вирази: (а - в)2 і (в - а)2 ?
Алгебра, 8 клас
Створено 1 травня
Приклад запитання: Яке значення х не є допустим для дробу х-6 ∕ 2х+8?
Приклад запитання: Укажіть розв'язок рівняння 2х+3у=-1
Приклад запитання: Серед поданих виразів вибрати одночлени стандартного вигляду
Алгебра, 7 клас
Створено 1 травня
Приклад запитання: 0,4х2⋅5х3=
Алгебра, 11 клас
Створено 1 травня
Приклад запитання: Укажіть правильну відповідь
Приклад запитання: Укажіть правильну відповідь
Алгебра, 7 клас
Створено 30 квітня
Приклад запитання: Яке з наведених рівнянь є лінійним?
Алгебра, 10 клас
Створено 29 квітня
Приклад запитання: Числа … , -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, … утворюють множину:
Приклад запитання: За 5 зошитів та 2 альбоми заплатили 18 грн. Скільки коштує зошит та альбом, якщо відомо що альбом на 2 грн дорожчий?
Алгебра, 7 клас
Створено 28 квітня
Приклад запитання: Які значення х не належать до області визначення функції?
Приклад запитання: На якому з наведених рисунків зображена відповідність не є функцією?
Приклад запитання: Розкладіть на множники a2-9b2+5a-15b
Алгебра, 4 клас
Створено 26 квітня
Приклад запитання: 3+5=?
Алгебра, 7 клас
Створено 26 квітня
Приклад запитання: Яке з чисел є розв’язком рівняння: 3у – 4 = 1?
Алгебра, 7 клас
Створено 25 квітня
Приклад запитання: Оберіть пропущений елемент у виразі (с -?)2 = с2 -20с + 100
Алгебра, 9 клас
Створено 25 квітня
Приклад запитання: Как дела?