Онлайн тести з алгебри

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Алгебра, 6 клас
Створено 29 травня
Приклад запитання: Х-5=-3
Алгебра, 8 клас
Створено 28 травня
Приклад запитання: Звичайні дроби є складовою частиною числових дробів, які, у свою чергу, є складовою раціональних дробів
Алгебра, 7 клас
Створено 28 травня
Приклад запитання: Що таке рівняння?
Алгебра, 7 клас
Створено 26 травня
Приклад запитання: Знайти 5% від розгорнутого кута.
Алгебра, 7 клас
Створено 23 травня
Приклад запитання: Яка рівність задає функцію?
Алгебра, 9 клас
Створено 19 травня
Приклад запитання: Вкажіть пятий член арифметичної прогресії 4,2; 3,8; 3,4; ...
Алгебра, 11 клас
Створено 17 травня
Приклад запитання: Какая фигура изображена на рисунке?
Алгебра, 9 клас
Створено 17 травня
Приклад запитання: Зведіть дріб 2/5 до знаменника 15.
Алгебра, 7 клас
Створено 17 травня
Приклад запитання: Який із виразів є одночленом?
Алгебра, 7 клас
Створено 17 травня
Приклад запитання: Укажіть число, яке є коренем рівняння 3х-5=10х+2.
Приклад запитання: 1.    Квадрат суми двох виразів дорівнює:
Алгебра, 9 клас
Створено 15 травня
Приклад запитання: Розвяжіть рівняння (49-х2)/(7-х)=0.
Алгебра, 9 клас
Створено 15 травня
Приклад запитання: Зведіть дріб 2/7 до знаменника 28.
Алгебра, 9 клас
Створено 15 травня
Приклад запитання: У геометричній прогресії (bn) b3=36? q=-3. Знайти b1.
Алгебра, 7 клас
Створено 15 травня
Приклад запитання: Яке з лінійних рівнянь є лінійним?
Алгебра, 7 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: Знайдіть значення виразу -2 х+3, якщо х = 1
Алгебра, 10 клас
Створено 13 травня
Приклад запитання: Знайдіть похідну функції y = 3x2 + 14 x
Алгебра, 7 клас
Створено 13 травня
Приклад запитання: Яке з наведених рівнянь є лінійним?
Алгебра, 11 клас
Створено 12 травня
Приклад запитання: Варіант 11. Знайдіть первісну для функції   f(x) = 4x3
Алгебра, 7 клас
Створено 12 травня
Приклад запитання: Піднести до степеня (0,2m3)2
Алгебра, 7 клас
Створено 11 травня
Приклад запитання: Скільки методів розв'язку має функція?
Алгебра, 10 клас
Створено 9 травня
Приклад запитання: Якщо, для всіх х із проміжку І виконується рівність ƒ′ (х) = 0, то функція ƒ
Алгебра, 9 клас
Створено 9 травня
Приклад запитання: Вкажіть проміжок, який є розв’язком нерівності x < −2 .
Приклад запитання: Яке з рівнянь є лінійним рівнянням з двома змінними?
Алгебра, 7 клас
Створено 8 травня
Приклад запитання: Скільки градусів мають сума зовнішніх кутів трикутника
Приклад запитання: Що є розв'язком системи лінійних рівнянь з двома змінними?
Алгебра, 7 клас
Створено 7 травня
Приклад запитання: Відрізок, що сполучає центр з будь - якою точкою кола, називається -
Приклад запитання: Розв’яжіть рівняння  log2x=3  
Приклад запитання: У вазі стоять 8 ромашок, 5 волошок і 5 маків. Яка ймовірність того, що навмання взята квітка буде ромашкою?
Приклад запитання: У саду ростуть 7 яблунь, 8 вишень і 5 груш. Яка ймовірність того, що навмання вказане дерево буде грушею?