Онлайн тести з фізики 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Фізика, 11 клас
Створено 3 травня 2019
Приклад запитання: Пряма, яка проходить через центри сферичних поверхонь, що обмежують лінзу, - це…
Фізика, 11 клас
Створено 2 травня 2019
Приклад запитання: За 5 с маятник зробив 10 коливань. Чому дорівнює період коливань?
Фізика, 11 клас
Створено 1 травня 2019
Приклад запитання: Які сили зумовлюють існування ядер із протонів та нейтронів?
Фізика, 11 клас
Створено 30 квітня 2019
Приклад запитання: Енергія, що міститься в ядрах атомів і виділяється при ядерних реакціях називається ...
Приклад запитання: Нейтрон відкрив ...
Фізика, 11 клас
Створено 18 квітня 2019
Приклад запитання: Амплітуда коливань 2 см, зміщення 1 см. Скільки часу пройшло від початку коливань?
Приклад запитання: Що визначають за допомогою якісного спектрального аналізу ?
Приклад запитання: Спектральний аналіз застосовують....
Приклад запитання: Як розподіляється позитивний заряд в атомі згідно моделі атома Томсона?
Фізика, 11 клас
Створено 13 квітня 2019
Приклад запитання: Хто запропонував ядерну модель атома ?
Фізика, 11 клас
Створено 9 квітня 2019
Приклад запитання: Хто з вчених запропонував планетарну модель атома?
Приклад запитання: Елементарна частинка, що складає ядро атому Гідрогену і має позитивний заряд рівний заряду електрона називається...
Фізика, 11 клас
Створено 8 квітня 2019
Приклад запитання: Під фотоефектом розуміють явище взаємодії світла з речовиною, в результаті якого відбувається...
Фізика, 11 клас
Створено 7 квітня 2019
Приклад запитання: При якому куті падіння падаючий та відбитий промені будуть перпендикулярні один одному?
Приклад запитання: Розділ фізики, який вивчає закономірності явищ, що відбуваються у мікросвіті в межах відстаней 10-15 - 10-10 м називається...
Приклад запитання: Закон електромагнітної індукції читається так:
Фізика, 11 клас
Створено 28 березня 2019
Приклад запитання: Спосіб одержання металів, при якому при високих температурах відновлюють метали з руд і в розплавленому стані відокремлюють їх від пустої породи називається
Фізика, 11 клас
Створено 27 березня 2019
Приклад запитання: При якому куті падіння кут між падаючим та відбитим променем буде дорівнювати 600 ?
Фізика, 11 клас
Створено 26 березня 2019
Приклад запитання: Правильно продовжте твердження: заряджена частинка не випромінює електромагнітних хвиль у вакуумі, якщо вона
Фізика, 11 клас
Створено 20 березня 2019
Приклад запитання: Магнітне поле виникає навколо...
Фізика, 11 клас
Створено 18 березня 2019
Приклад запитання: Енергія фотонів, що падає на поверхню металевої пластини дорівнює 4,5 еВ. Якщо максимальна кінетична енергія фотоелектронів дорівнює 1,5 еВ, то робота виходу електрона з металу становить
Приклад запитання: Що називають коливанням?
Фізика, 11 клас
Створено 16 березня 2019
Приклад запитання: Що є вільними носіями заряду в електролітах?