Онлайн тести з фізики 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Який із графіків зображених на рисунку, відповідає вольт-амперній характеристиці напівпровідникового діода, підключеного в прямому напрямку?
Фізика, 11 клас
Створено 9 жовтня 2019
Приклад запитання: Хто зображений на фото?
Фізика, 11 клас
Створено 6 жовтня 2019
Приклад запитання: Електролітами називаються...
Фізика, 11 клас
Створено 5 жовтня 2019
Приклад запитання: Запровадив поняття центра тяжіння, побудував теорію рівноваги важеля, дав означення моменту сил, експериментально визначив закони плавання тіл.
Фізика, 11 клас
Створено 5 жовтня 2019
Приклад запитання: Скільки полюсів має джерело постійного струму? 
Приклад запитання: Укажіть, яке з перелічених явищ називається термоелектронною емісією? (ЗНО_2007)
Приклад запитання: Яка електропровідність в металах?
Приклад запитання: Позначте види електронної емісії
Приклад запитання: Оберіть математичний вираз що відповідає зв'язку напруженості з різницею потенціалів:
Приклад запитання: Оберіть математичний вираз, що відповідає означенню потенціалу електричного поля
Фізика, 11 клас
Створено 17 вересня 2019
Приклад запитання: Що показує діелектрична проникненість діелектрика?
Фізика, 11 клас
Створено 17 вересня 2019
Приклад запитання: Що входить до складу коливального контуру?
Фізика, 11 клас
Створено 15 вересня 2019
Приклад запитання: Внутрішнім опором називається...
Приклад запитання: Фізична величина, яка характеризує властивість частинок або тіл вступати в електромагнітну взаємодію, називається...
Фізика, 11 клас
Створено 10 вересня 2019
Приклад запитання: У магнітне поле зі сталою магнітною індукцією влітає електрон. Визначте, яка сила діє на електрон.
Фізика, 11 клас
Створено 9 вересня 2019
Приклад запитання: Реостат - це пристрій, призначений
Фізика, 11 клас
Створено 6 вересня 2019
Приклад запитання: Провідник знаходиться в електричному полі. Як рухаються в ньому вільні електричні заряди?
Фізика, 11 клас
Створено 4 вересня 2019
Приклад запитання: Електричний струм це..
Фізика, 11 клас
Створено 28 серпня 2019
Приклад запитання: Що таке електричний струм?
Фізика, 11 клас
Створено 24 серпня 2019
Приклад запитання: В який проміжок часу тіло, графік якого наданий, рухається рівноприскорено?
Приклад запитання: Для існування електричного струму необхідна наявність …
Приклад запитання: Для існування електричного струму необхідна наявність …
Приклад запитання: Для існування електричного струму необхідна наявність …
Приклад запитання: Для існування електричного струму необхідна наявність …
Фізика, 11 клас
Створено 1 серпня 2019
Приклад запитання: Завдяки чому з'являються вільні електрони в напівпровідниках ?
Фізика, 11 клас
Створено 22 липня 2019
Приклад запитання: Процес, у результаті якого система постійно повертається до початкового стану, називається...
Фізика, 11 клас
Створено 13 травня 2019
Приклад запитання: В природному урані не може відбутись ланцюгова реакція
Фізика, 11 клас
Створено 9 травня 2019
Приклад запитання: Провідність металів зумовлена впорядкованим рухом ...
Фізика, 11 клас
Створено 8 травня 2019
Приклад запитання: В дослідах Резерфорда по розсіюванню альфа - частинок одна з 20 000 альфа - частинок поверталася назад тому що...
Приклад запитання: Визначте число протонів, нейтронів, електронів та нуклонів в атомі: