Онлайн тести з фізики 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Фізика, 11 клас
Створено 26 листопада 2019
Приклад запитання: Коливання, що поширюються в просторі називаютья
Фізика, 11 клас
Створено 25 листопада 2019
Приклад запитання: Який вигляд має траєкторія руху електрона, що влітає в однорідне магнітне поле перпендикулярно до силових ліній ?
Фізика, 11 клас
Створено 25 листопада 2019
Приклад запитання: Розділ технічної механіки "Опір матеріалів" це
Фізика, 11 клас
Створено 24 листопада 2019
Приклад запитання: Основна задача динаміки?
Фізика, 11 клас
Створено 24 листопада 2019
Приклад запитання: Основна задача кінематики?
Фізика, 11 клас
Створено 24 листопада 2019
Приклад запитання: Основна задача розділу теоретичної механіки "Статика"
Фізика, 11 клас
Створено 20 листопада 2019
Приклад запитання: На провідник довжиною 0,4 м, поміщений в магнітне поле з індукцією 0,5 Тл, що обтікаєтьсяструмом 10 А і переміщається під кутом 30 ° до магнітних силових ліній, діє сила:
Фізика, 11 клас
Створено 18 листопада 2019
Приклад запитання: Що називають коливанням?
Фізика, 11 клас
Створено 16 листопада 2019
Приклад запитання: Силовою характеристикою магнітного поля є...
Приклад запитання: Знайти магнітний момент замкнутого плоского квадратного контуру зі стороною 10 см, по якому тече струм 1 А
Фізика, 11 клас
Створено 13 листопада 2019
Приклад запитання: Визначте магнітні полюси електромагніту, зображеного на рисунку.
Фізика, 11 клас
Створено 13 листопада 2019
Приклад запитання: Визначте магнітні полюси соленоїда, зображеного на рисунку
Фізика, 11 клас
Створено 10 листопада 2019
Приклад запитання: Магнітна стрілка не буде відхилятись, якщо її розмістити поблизу рухомого пучка...
Фізика, 11 клас
Створено 10 листопада 2019
Приклад запитання: Два паралельні провідники, по яких струм протікає в один бік, ...
Фізика, 11 клас
Створено 9 листопада 2019
Приклад запитання: Магнітне поле утворюється в провіднику
Приклад запитання: Електрорушійу силу індукції, що створюється в провіднику внаслідок зміни його власного мангнітного поля, називають
Фізика, 11 клас
Створено 8 листопада 2019
Приклад запитання: Скільки витків повинна мати котушка площею поперечного перерізу 50 см2 , щоб у разі зміни магнітної індукції від 0,2 Тл до 0,3 Тл протягом 4 мс у ній збуджувалася ЕРС 10 В
Фізика, 11 клас
Створено 7 листопада 2019
Приклад запитання: Які об'єкти випромінюють світло?
Фізика, 11 клас
Створено 6 листопада 2019
Приклад запитання: Укажіть неправильне твердження
Приклад запитання: Напрям силових ліній магнітного поля навколо двох провідників зі струмом вказано на рисунку стрілками. Який напрям струму в провідниках?
Фізика, 11 клас
Створено 28 жовтня 2019
Приклад запитання: Яка природа α-, β- - і γ-випромінювання?
Приклад запитання: Як визначається одиниця потужності електричного струму? 
Фізика, 11 клас
Створено 26 жовтня 2019
Приклад запитання: Заряджена частинка, що влітає в магнітне поле, може рухатися по прямій, по коловій або по гвинтовій траєкторії. Від чого це залежить? (11к.,2012)
Фізика, 11 клас
Створено 22 жовтня 2019
Приклад запитання: Сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом.
Фізика, 11 клас
Створено 22 жовтня 2019
Приклад запитання: Знайти силу Ампера, що діє на провідник довжиною 20 см, в якому протікає струм силою 2 А, поміщений в магнітне поле з індукцією 5⋅10-3 Тл під кутом 30 о до ліній індукції магнітного поля.
Фізика, 11 клас
Створено 20 жовтня 2019
Приклад запитання: Індукційний струм у замкненому провіднику виникає, якщо він...
Фізика, 11 клас
Створено 20 жовтня 2019
Приклад запитання: Сила Лоренца — це сила, з якою магнітне поле діє:
Фізика, 11 клас
Створено 16 жовтня 2019
Приклад запитання: За послідовного з’єднання провідників сила струму в колі дорівнює...
Фізика, 11 клас
Створено 15 жовтня 2019
Приклад запитання: Слово "фізика" походить від грецького φύσις
Приклад запитання: На картонний каркас намотано алюмінієвий дріт. Поряд з цією котушкою підвішено на нитках два магніти (див. рисунок). Визначте, що відбудеться з магнітами, після замикання вимикача в електричному колі, схему якого показано на рисунку. (ЗНО_2014_п).