20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

Онлайн тести з хімії

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Хімія, 8 клас
Створено 16 травня
Приклад запитання: Оксиди бувають :
Хімія, 5 клас
Створено 15 травня
Приклад запитання: Що таке хімія?
Приклад запитання: Скільки нуклонів міститься у ядрі атома Кальцію?
Хімія, 8 клас
Створено 15 травня
Приклад запитання: Вкажіть тип зв'язку у сполуці HCl
Хімія, 8 клас
Створено 15 травня
Приклад запитання: Чому дорівнює ступінь окиснення металів ?
Приклад запитання:  Який із записів водночас позначає і хімічний елемент, і просту речовину:
Приклад запитання:  Атом - це :
Приклад запитання: Фізичні тіла - це :
Хімія, 8 клас
Створено 15 травня
Приклад запитання: Солі реагують з неметалами :
Приклад запитання: Оксиди можно добути з простих речовин
Приклад запитання: Реакція нейтралізації відбувається між:
Хімія, 10 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: Які органічні сполуки мають в своєму складі аміногрупу:           
Хімія, 7 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: З переліку речовин вкажи одну з найпоширеніших сполук у природі:                 
Хімія, 8 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: Виберіть речовини, з якими може реагувати розведена сульфатна кислота
Приклад запитання: До складу молекули води входять елементи:
Приклад запитання: "Вода" - традиційна назва сполуки з формулою Н2О. Якою має бути її хімічна назва
Приклад запитання:  Значення води для організмів:
Хімія, 8 клас
Створено 13 травня
Приклад запитання: Укажіть пари атомів хімічних елементів, що утворюють йонні кристалічні ґратки. 1 C, O, 2 Na, Cl, 3 Ca, S, 4 H, S, 5 Li, N, 6 N,
Приклад запитання:  Формули солетворних оксидів. 1 BaO, 2 CO, 3 P2O5, 4 NO, 5 ZnO, 6 SiO:
Хімія, 8 клас
Створено 11 травня
Приклад запитання: 1. Вкажіть формулу оксиду
Хімія, 10 клас
Створено 11 травня
Приклад запитання: Реакція полімеризації належить до реакцій:
Приклад запитання: Яка маса солей розчинена у 1 літрі морської води, якщо масова частка солей складає 3,5%, а густина морської води 1,02 г⁄см3 ?
Приклад запитання: До структурних одиниць хімічної науки належать:
Приклад запитання: Альфа амінокислоти містять аміногрупу біля
Приклад запитання: Вкажіть складові частини кислот:
Хімія, 9 клас
Створено 7 травня
Приклад запитання: Фотосинтез відбувається у органелах клітини:
Хімія, 10 клас
Створено 6 травня
Приклад запитання: Укажіть мономерну ланку нуклеїнових кислот:
Хімія, 10 клас
Створено 6 травня
Приклад запитання: Які функціональні групи мають молекули амінокислот?
Хімія, 9 клас
Створено 6 травня
Приклад запитання: В якій із зазначених груп іонів знаходяться лише катіони: