1 липня о 18:00Вебінар: Шкільна дошка – ігрове поле вчителя

Онлайн тести з хімії

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Укажіть вид хімічного зв'язку між атомами Карбону в органічних сполуках
Хімія, 11 клас
Створено 7 квітня
Приклад запитання: Укажіть, енергія якого хімічного зв'язку найменша:
Хімія, 8 клас
Створено 7 квітня
Приклад запитання: Яка взаємодія відбувається BaCl2+K2so4=BaSO4+2KCl
Хімія, 9 клас
Створено 6 квітня
Приклад запитання: Молекулярная формула крахмала и целлюлозы
Приклад запитання: 1. Позначте неправильне твердження:
Хімія, 10 клас
Створено 5 квітня
Приклад запитання: Білок - біополімер
Хімія, 8 клас
Створено 4 квітня
Приклад запитання: Визначити назву оксигеновмісної одноосновної кислоти
Хімія, 7 клас
Створено 4 квітня
Приклад запитання: . «Вода» - традиційна назва сполуки із формулою Н2О. Якою є її хімічна назва
Приклад запитання: 1. Позначте формулу оцтової кислоти:
Хімія, 10 клас
Створено 4 квітня
Приклад запитання: Характеристичною групою амінів є група –NO2
Хімія, 10 клас
Створено 4 квітня
Приклад запитання: Характеристичною групою амінів є група –NH2
Хімія, 7 клас
Створено 4 квітня
Приклад запитання: Обери однорідні розчини:
Хімія, 11 клас
Створено 3 квітня
Приклад запитання: Укажіть речення, в якому мова йде про хімічний елемент:
Хімія, 8 клас
Створено 3 квітня
Приклад запитання: Укажіть колір, у який забарвлюється фенолфталеїн у розчині барій гідроксиду
Приклад запитання: Вкажіть загальну формулу одноосновних насичених кислот :
Приклад запитання: Вкажіть загальну формулу одноатомних насичених спиртів:
Хімія, 9 клас
Створено 2 квітня
Приклад запитання: 1. Електролітична дисоціація - це
Хімія, 9 клас
Створено 2 квітня
Приклад запитання: До якого класу сполук належать жири?
Приклад запитання: Для початку реакції горіння повинні бути створені умови, що є своєрідним запуском процесу
Приклад запитання: Етен містить в своїй будові
Приклад запитання: Натрій карбонат (Na2CO3) більше відомий як
Приклад запитання: Вставте пропущене слово . Спирти – це _______ вуглеводнів, в молекулах яких один, або декілька атомів Гідрогену заміщені гідроксильними групами. Група –ОН є функціональною групою спиртів. 
Хімія, 9 клас
Створено 1 квітня
Приклад запитання: Укажіть суму індексів в молекулі сахарози
Хімія, 9 клас
Створено 31 березня
Приклад запитання: Група атомів, що визначає хімічні властивості сполуки, називається
Хімія, 8 клас
Створено 31 березня
Приклад запитання: Складні речовини, які складаються з катіонів металів та аніонів гідроксогрупи, це...
Хімія, 9 клас
Створено 30 березня
Приклад запитання: До моносахаридів належить кожна з двох речовин:
Приклад запитання: Випарюванням розчину масою 75 г добули цукор масою 25 г. Яка масова частка цукру в розчині?
Хімія, 8 клас
Створено 28 березня
Приклад запитання:  Кристалічна гратка - це :
Хімія, 7 клас
Створено 28 березня
Приклад запитання: Хімічна формула - це:
Приклад запитання: Який вчений стверджував першим, що атом складається з позитивно зарядженого ядра та електронів?