16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Онлайн-тести з української мови 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Українська мова, 11 клас
Створено 15 травня
Приклад запитання: Укажіть рядок, у якому всі слова мають наголос на другому складі:
Українська мова, 11 клас
Створено 15 травня
Приклад запитання: Орфоепія вивчає:
Українська мова, 11 клас
Створено 15 травня
Приклад запитання: Фонетика — це розділ мовознавства, що вивчає:
Українська мова, 11 клас
Копія з тесту: частини мови
Приклад запитання: Помилково вжито прийменник у словосполученні рядка:
Українська мова, 11 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: 1.    Укажіть, що називають полемікою:
Українська мова, 11 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: 1. Складними є всі речення, ОКРІМ
Українська мова, 11 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: 1. За алфавітом записано всі слова рядка:
Українська мова, 11 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: Форми ступенів порівняння прикметника утворено правильно у рядку
Українська мова, 11 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: 1. На перший склад падає наголос у слові
Українська мова, 11 клас
Копія з тесту: Стилістична помилка
Приклад запитання: Рядок, у якому всі слова однозначні
Приклад запитання: Позначте рядок, у якому всі слова – відносні прикметники
Українська мова, 11 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: 1. Укажіть рядок, де всі сполучення слів — словосполучення.
Українська мова, 11 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: На перший склад падає наголос у слові
Приклад запитання: На перший склад падає наголос у всіх словах, ОКРІМ
Приклад запитання:  1.Подовжені  літери треба писати в слові
Приклад запитання: Усі слова є прислівниками в рядку
Українська мова, 11 клас
Копія з тесту: Підготовка до ЗНО
Приклад запитання: 4. Спільнокореневим до слова літо є всі слова, ОКРІМ
Приклад запитання: Укажіть рядок, усі слова якого мають таку структуру: префікс, корінь, суфікс, закінчення:
Українська мова, 11 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: До синтаксичних норм належить:
Українська мова, 11 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: Вкажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді.
Приклад запитання: Середній рід мають усі іменники в рядку
Українська мова, 11 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: При словотворенні можливе чергування голосних у рядках
Українська мова, 11 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: Правильно вжито форми прізвища, імені та по батькові у словосполученні
Українська мова, 11 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: 4. Спільнокореневим до слова літо є всі слова, ОКРІМ
Українська мова, 11 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: Помилково вжито прийменник у словосполученні рядка:
Українська мова, 11 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: Фонетика як розділ мовознавчої науки вивчає:
Приклад запитання: звук [д] є в кожному слові рядка
Приклад запитання: Звук [д] є в кожному слові рядка