16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Онлайн-тести з української мови 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Яким відокремленим членом речення є виділені в реченні слова?Тут, під кронами білих розпашілих каштанів, причаїлися наші, повні щастя, літа.
Приклад запитання: Вислів давньогрецького філософа Епікура «Дякуємо блаженній природі за те, що потрібне зробила неважким, а важке непотрібним» використано у творі
Українська мова, 11 клас
Створено 18 травня
Приклад запитання: На другий склад падає наголос у слові
Українська мова, 11 клас
Створено 18 травня
Приклад запитання: До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою. 1. Установіть відповідність між стилістичними засобами морфології та їх вираженням.
Українська мова, 11 клас
Створено 18 травня
Приклад запитання: 1. На перший склад падає наголос у слові
Українська мова, 11 клас
Створено 18 травня
Приклад запитання: 1. У всіх випадках треба вжити У в рядку
Приклад запитання: Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка
Приклад запитання: Помилку допущено у варіанті
Приклад запитання: Підкреслені літери позначають однаковий звук у кожному слові рядка
Приклад запитання: Подвоєння відбувається в усіх словах рядка
Українська мова, 11 клас
Створено 18 травня
Приклад запитання: Укажіть рядок, у якому в усіх словах відбуваєть­ся подвоєння літер:
Українська мова, 11 клас
Створено 18 травня
Приклад запитання: Укажіть рядок, у якому на місці пропущеної лі­тери в усіх словах пишеться и:
Українська мова, 11 клас
Створено 18 травня
Приклад запитання: З'ясуйте, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді.
Українська мова, 11 клас
Створено 17 травня
Приклад запитання: НЕ МОЖНА замінити поданим у дужках варіантом виділене слово в реченні 
Приклад запитання:  Морфологічні норми – це…
Українська мова, 11 клас
Створено 17 травня
Приклад запитання: Потребує редагування речення
Приклад запитання: Подвоєння відбувається в усіх словах рядка
Українська мова, 11 клас
Копія з тесту: ЗНО. Українська мова (1)
Приклад запитання: Усі іменники чоловічого роду в рядку
Українська мова, 11 клас
Копія з тесту: зно
Приклад запитання: 1. На фото - сучасна українська поетеса
Українська мова, 11 клас
Створено 17 травня
Приклад запитання: Закінчення -е у формі Кличного відмінка мають усі іменники в рядку:
Українська мова, 11 клас
Створено 17 травня
Приклад запитання: 1.    Риторика – це:
Приклад запитання: Укажіть рядок, де всі сполучення слів — словосполучення
Українська мова, 11 клас
Створено 17 травня
Приклад запитання: Усі прислівники в ряду
Українська мова, 11 клас
Створено 17 травня
Приклад запитання: Визначте складне речення
Українська мова, 11 клас
Створено 17 травня
Приклад запитання: Складений дієслівний присудок ужито в реченні
Українська мова, 11 клас
Створено 17 травня
Приклад запитання: НЕ всі іменники належать до жіночого роду в рядку
Українська мова, 11 клас
Копія з тесту: Фонетика
Приклад запитання: Фонетика як розділ мовознавчої науки вивчає:
Українська мова, 11 клас
Створено 17 травня
Приклад запитання: Однорідними членами ускладнено речення
Приклад запитання: Подвоєння відбувається в усіх словах рядкаА гордіст..ю, бажан..я, мід..юБ багат..я, стат..ей, задоволен..ийВ с..ати, л..яний, воз..’єднанняГ незрівнян..ий, буквен..ий, огнен..ий
Українська мова, 11 клас
Створено 17 травня
Приклад запитання: Усі іменники належить до чоловічого роду в рядку