Онлайн тести з фізики 8 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Фізика, 8 клас
Створено 16 грудня 2019
Приклад запитання: Які явища є тепловими?
Фізика, 8 клас
Створено 15 грудня 2019
Приклад запитання: Пароутворення - це...
Фізика, 8 клас
Створено 15 грудня 2019
Приклад запитання: Зміна внутрішньої енергії тіла без виконання роботи
Фізика, 8 клас
Створено 15 грудня 2019
Приклад запитання: Прилад для визначення температури ...
Приклад запитання: У результаті конденсації пари за постійної температури...
Приклад запитання: Температура плавлення свинцю 327.5 С. В якому стані буде свинець при температурі 328 С?
Фізика, 8 клас
Створено 11 грудня 2019
Приклад запитання: Внутрішня енергія - це енергія частинок тіла. Вона складається з 
Фізика, 8 клас
Створено 10 грудня 2019
Приклад запитання: Тепловими двигунами називають
Фізика, 8 клас
Створено 10 грудня 2019
Приклад запитання: як змінюється температура тіла під час переходу з твердого стану до рiдкого?
Фізика, 8 клас
Створено 10 грудня 2019
Приклад запитання: Яка із формул описує процес нагрівання тіла?
Фізика, 8 клас
Створено 9 грудня 2019
Приклад запитання: Машина, яка працює циклічно й перетворення енергію палива на механічну роботу називається
Фізика, 8 клас
Створено 6 грудня 2019
Приклад запитання:    На малюнку показаний розріз двигуна внутрішнього згоряння. Під яким номером позначений поршень?                           
Фізика, 8 клас
Створено 5 грудня 2019
Приклад запитання: Щоб отримати кількість теплоти 21 МДж, потрібно спалити:
Приклад запитання: У результаті конденсації пари за постійної температури...
Фізика, 8 клас
Створено 5 грудня 2019
Приклад запитання: де застосовується тепловий двигун
Фізика, 8 клас
Створено 4 грудня 2019
Приклад запитання: При натиранні скляної палички об папір наелектризовується:
Фізика, 8 клас
Створено 4 грудня 2019
Приклад запитання: Внутрішня енергія тіла - це енергія...
Фізика, 8 клас
Створено 4 грудня 2019
Приклад запитання: Внутрішня енергія - це ...
Фізика, 8 клас
Створено 28 листопада 2019
Приклад запитання: Як називається прилад для вимірювання сили струму?
Фізика, 8 клас
Створено 28 листопада 2019
Приклад запитання: Кристалізацією називають процес переходу речовини...
Фізика, 8 клас
Створено 28 листопада 2019
Приклад запитання: Тепловими двигунами називають машини, в яких...
Фізика, 8 клас
Створено 26 листопада 2019
Приклад запитання: Визначте, користуючись таблицею 6 з Додатку підручника "Фізика 8 клас" під ред. Бар'яхтар В. Г., в якому рядку види палива розміщені в порядку збільшення питомої теплоти згоряння:
Приклад запитання: Випаровування води відбувається:
Фізика, 8 клас
Створено 24 листопада 2019
Приклад запитання: Випаровування відбувається…
Приклад запитання: Фізична величина, що характеризує стан теплової рівноваги системи тіл.
Фізика, 8 клас
Створено 23 листопада 2019
Приклад запитання: Зі зменшенням зовнішнього тиску, температура рідини
Приклад запитання: Процес пароутворення з вільної поверхні рідини називається
Фізика, 8 клас
Створено 20 листопада 2019
Приклад запитання: Температуру, за якої рідина кипить, називають....
Фізика, 8 клас
Створено 18 листопада 2019
Приклад запитання: Яку кількість теплоти необхідно затратити, щоб перетворити в пару 2 кг води за температури кипіння. Питома теплота пароутворення 2,3 МДж/кг.
Фізика, 8 клас
Створено 13 листопада 2019
Приклад запитання: Процес перетворення рідини в пару називають ...