Онлайн-тести з фізики 8 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: У газах вільні частинки можуть з'явитись в результаті
Приклад запитання: Оберіть з переліку вимірювальні прилади електричного кола
Фізика, 8 клас
Створено 19 травня 2019
Приклад запитання: Машина, в якій енергія палива, що згоріло, перетворюється на механічну роботу, називається….    
Фізика, 8 клас
Створено 17 травня 2019
Приклад запитання: Яка з поданих речовин при кімнатній температурі зберігає об'єм, але не зберігає форму?
Фізика, 8 клас
Створено 17 травня 2019
Приклад запитання: Під час охолодження тіла зменшується
Фізика, 8 клас
Створено 15 травня 2019
Приклад запитання: Які з поданих тіл відносяться до кристалічних
Приклад запитання: Встановіть відповідність " агрегатний стан - носії електричного струму"
Приклад запитання: Пара, яка знаходиться в динамічній рівновазі зі своєю рідиною, називається...
Фізика, 8 клас
Створено 14 травня 2019
Приклад запитання: Почему при обычных условиях газ не проводит электрический ток?
Фізика, 8 клас
Створено 11 травня 2019
Приклад запитання: Електричний струм у газах являє собою напрямлений рух вільних...
Приклад запитання: Відчуття холоду при виході з води пояснюється тим, що...
Приклад запитання: Провідники проводять електричний струм, а діелектрики не проводять, тому що носіями зарядів у них є...
Приклад запитання: В залежності від критичної температури газ відрізняється від пари тим, що...
Приклад запитання: Електрон має заряд...
Фізика, 8 клас
Створено 10 травня 2019
Приклад запитання: Curentul electri-mișcarea orientată a
Приклад запитання: Закон збереження електричного заряду говорить про те, що алгебраїчно сума всіх електричних зарядів в замкненій системі...
Приклад запитання: Існує два види електричних зарядів...
Приклад запитання: Носіями зарядів у провідниках є...
Фізика, 8 клас
Створено 9 травня 2019
Приклад запитання: Носіями електричного струму в газах є ...
Фізика, 8 клас
Створено 7 травня 2019
Приклад запитання: Розщеплення молекул на йони у водному розчині чи розплаві
Фізика, 8 клас
Створено 7 травня 2019
Приклад запитання: Процес розпаду речовини на йони під дією полярних молекул розчинника називається
Фізика, 8 клас
Створено 7 травня 2019
Приклад запитання: Електричний струм в електролітах - це
Фізика, 8 клас
Створено 6 травня 2019
Приклад запитання: Фізична величина, значення якої показує електролічильник, вимірюється в:
Фізика, 8 клас
Створено 6 травня 2019
Приклад запитання: Носіями електричного струму в електролітах є...
Фізика, 8 клас
Створено 5 травня 2019
Приклад запитання: Який характер провідності мають гази?
Фізика, 8 клас
Створено 3 травня 2019
Приклад запитання: У провіднику протягом 20 с протікав електричний струм силою 0,4 А. Яку роботу виконав струм, якщо напруга на кінцях провідника була 5 В?
Приклад запитання: Які частинки є носіями електричного струму в металі?
Приклад запитання: Вільними носіями заряду в електролітах є...
Фізика, 8 клас
Створено 29 квітня 2019
Приклад запитання: Одиницею сили струму є...
Фізика, 8 клас
Створено 28 квітня 2019
Приклад запитання: Кількість теплоти, що виділяється у провіднику в результаті проходження струму