Онлайн тести з фізики 8 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Оберіть варіант відповіді, де вказані всі стани речовини:
Фізика, 8 клас
Створено 11 листопада 2019
Приклад запитання: Процес перетворення рідини в пару називають ...
Приклад запитання: Яка енергія палива використовується при його згорянні?
Приклад запитання: Фізична величина, що характеризує певну речовину й дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати твердій кристалічній речовині масою 1 кг, щоб за температури плавлення повністю перетворити її на рідину.
Фізика, 8 клас
Створено 7 листопада 2019
Приклад запитання: Яка кількість теплоти необхідна для перетворення 2,5 кг льоду з температури -20 на пару з температурою 100ºС?
Фізика, 8 клас
Створено 6 листопада 2019
Приклад запитання: В яких одиницях вимірюється кількість теплоти?
Фізика, 8 клас
Створено 6 листопада 2019
Приклад запитання: Одиницею швидкості в СІ є:
Фізика, 8 клас
Створено 4 листопада 2019
Приклад запитання: Яку кількість теплоти потрібно затратити, щоб розплавити 0,2 кг олова, яке взялиа) за температури плавлення;б) за температури 32 оСТемпература плавлення олова 232 оСПитома теплоємність олова 230 Дж/кг⋅оСПитома теплота плавлення олова 59 кДж/кг.
Фізика, 8 клас
Створено 4 листопада 2019
Приклад запитання: Процес плавлення -це...
Приклад запитання: Як називається пароутворення з вільної поверхні рідини
Приклад запитання: Як перевести тіло з рідкого стану в твердий?
Фізика, 8 клас
Створено 30 жовтня 2019
Приклад запитання: Температура- це
Фізика, 8 клас
Створено 29 жовтня 2019
Приклад запитання: Чому нитку розжарення електричної лампи виготовляють із вольфраму?
Приклад запитання: Тепловий рух - це...
Фізика, 8 клас
Створено 23 жовтня 2019
Приклад запитання: Швидкість зайця 16 м/с, а швидкість делфіна 72 км/год. Хто з них рухається з більшою швидкістю?
Фізика, 8 клас
Створено 22 жовтня 2019
Приклад запитання: Плавлення – це перехід речовини:
Фізика, 8 клас
Створено 22 жовтня 2019
Приклад запитання: На поверхні Місяця вночі температура опускається до  -170 оС. Чи можна виміряти таку температуру ртутним і спиртовим термометрами?1.  
Фізика, 8 клас
Створено 22 жовтня 2019
Приклад запитання: чи може менш нагріте тіло передавати тепло більш нагрітому
Приклад запитання: Кількість теплоти вимірюється
Фізика, 8 клас
Створено 16 жовтня 2019
Приклад запитання: Із якої країни родом Джеймс-Прескотт Джоуль ?
Приклад запитання: Газ, що виходить із сопла реактивного літака, має температуру 500-700 0С.Чи можна виготовляти сопло із алюмінію ?
Приклад запитання: Процес переходу речовини з твердого стану в рідкий
Приклад запитання: Міра середньої кінетичної енергії хаотичного руху частинок, із яких складається тіло -- це...
Фізика, 8 клас
Створено 15 жовтня 2019
Приклад запитання: Кількість теплоти, витрачена на нагрівання тіла, залежить від...
Фізика, 8 клас
Створено 14 жовтня 2019
Приклад запитання: Температуру повітря визначають за допомогою:
Приклад запитання: Кількість теплоти вимірюється у:
Фізика, 8 клас
Створено 8 жовтня 2019
Приклад запитання: Під час замерзання води:
Фізика, 8 клас
Створено 7 жовтня 2019
Приклад запитання: Змішали по 6,7 кг води, що має температуру 47 оС та 33 оС. Визначити, чи можна цією водою купати малюка, якщо допустима температура 37 оС ?
Приклад запитання: Внутрішня енергія - це ...
Приклад запитання: Щоб нагріти речовину масою 2 кг на 5 градусів, потрібна кікість теплоти 4 кілоджоулів. Питома теплоємність цієї речовини дорівнює: