Онлайн тести з фізики 8 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Фізика, 8 клас
Створено 9 серпня 2019
Приклад запитання: Термометр завджи показує...
Фізика, 8 клас
Створено 2 серпня 2019
Приклад запитання: Прикладом якого газового розряду є блискавка?
Фізика, 8 клас
Створено 2 серпня 2019
Приклад запитання: Внаслідок якого явища в розчинах електролітів з'являються вільні електрони?
Фізика, 8 клас
Створено 29 липня 2019
Приклад запитання: На гладеньку поверхню поклали 2 цеглини - одну широкою гранню а іншу вузькою. Цеглини мають онакову вагу. Яка з цеглин зісковзне швидше, якщо поверхню нахилити?
Фізика, 8 клас
Створено 24 липня 2019
Приклад запитання: «Дурачок»Улюблений герой російських казок «Іванушка-дурачок» під час святкування масляної поліз на стовп за ковбасою.  Долізши майже до середини, та вже відчуваючи бурчання в животі від запашної ковбаски, підступно був скинутий невидимою силою на власні валянки. Що то за сила його кинула?
Приклад запитання: Яке дерево можна вважати ювелірним? Плоди цього дерева мають завжди точну масу рівну 0.2г. В давнину ювеліри використовували плоди як одиницю маси названу 1 карат.
Фізика, 8 клас
Створено 17 липня 2019
Приклад запитання: Перший лауреат Нобелівської премії.
Фізика, 8 клас
Створено 12 липня 2019
Приклад запитання: Як називають процес пароутворення з поверхні рідини?
Фізика, 8 клас
Створено 5 червня 2019
Приклад запитання: Що таке матерія? 
Приклад запитання: Сила струму - це фізична величина, яка дорівнює 
Приклад запитання: Що визначає силу струму в колі? 
Фізика, 8 клас
Створено 28 травня 2019
Приклад запитання: Термін «електрика» походить від
Фізика, 8 клас
Створено 24 травня 2019
Приклад запитання: Фізична величина, що характуризує електричний струм і чисельно дорівнює заряду, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу, називається
Приклад запитання: За допомогою якого приладу вимірюють в оселі роботу струму?
Приклад запитання: Яка фізична величина характеризує залежність сили струму провідника від його властивостей?
Приклад запитання: Роботу сил електричного поля на певній ділянці кола називають...
Приклад запитання: При якому з'єднанні провідників загальну силу струму в колі можна розрахувати за формулою Ι=Ι1+...+Ιn?
Приклад запитання: Яка фізична величина кількісно визначає інтенсивність електромагнітної взаємодії?
Фізика, 8 клас
Створено 24 травня 2019
Приклад запитання: Який учений встановив закон взаємодії точкових зарядів
Приклад запитання: Вказати у яких випадках внутрішня енергія тіла змінюється в результаті здійснення механічної роботи.
Приклад запитання: За допомогою якого приладу можна виявити електризацію тіла?
Приклад запитання: Напрямлений рух частинок називається...
Приклад запитання: Гальванічний елемент, акумулятор, генератор електричного струму належать до...
Фізика, 8 клас
Створено 21 травня 2019
Приклад запитання: Процес перетворення рідини в пару - ...
Приклад запитання: Носії зарядів в електричному полі починають рухатися...
Приклад запитання: Молекули твердих тіл рухаються...
Приклад запитання: У газах вільні частинки можуть з'явитись в результаті
Приклад запитання: Оберіть з переліку вимірювальні прилади електричного кола
Фізика, 8 клас
Створено 19 травня 2019
Приклад запитання: Машина, в якій енергія палива, що згоріло, перетворюється на механічну роботу, називається….    
Фізика, 8 клас
Створено 17 травня 2019
Приклад запитання: Яка з поданих речовин при кімнатній температурі зберігає об'єм, але не зберігає форму?