26 серпня о 18:00Вебінар: Навчання в умовах пандемії: рекомендації ООН та світовий досвід

Онлайн-тести з фізики

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Az egyik energiaállapotból a másikba való átmenet során a hidrogénatom fotont bocsátott ki. Az ábrán látható átmenetek melyikének felel meg a foton sugárzásnak?
Приклад запитання: Південний магнітний полюс Землі розташований ...
Фізика, 11 клас
Створено 8 червня
Приклад запитання: A 750 nm hosszú monokromatikus fénynyaláb 60 ° -kal esik a levegőből egy átlátszó sík-párhuzamos lemezre. Tegyük fel, hogy annak az anyagnak a törésmutatója, amelyből a lemez készül, 1,5. Vegye figyelembe a levegő 1. törésmutatóját. A következő ábrák közül melyikben vannak helyesen megjelölve mindhárom szög: α- beesési szög, β- visszaverődés szöge és γ- fénytörési szög?
Приклад запитання: A következő eszközök közül melyik az ideális rezgőkör?
Фізика, 11 клас
Створено 8 червня
Приклад запитання: Магнітне поле створюють
Приклад запитання: Amikor elektromos áram haladt át a vezetőben (1. ábra), az iránytű elhajolt. Mi az áram iránya, ha az iránytű Északi-sarka hozzánk fordult?
Фізика, 11 клас
Створено 8 червня
Приклад запитання: Надати визначення електричному колу
Приклад запитання: Az áramkör minden ellenállásainak ellenállása egyenlő 20 Ohmmal (1. ábra). Határozza meg az áramkör ellenállását, ha csak a K2 kulcs van zárva.
Приклад запитання: Укажіть розділ фізики, який вивчає рух тіл зі швидкостями, близькими до швидкості світла у вакуумі
Приклад запитання: Що прийнято за одиницю кількості речовини в СІ?
Фізика, 11 клас
Створено 4 червня
Приклад запитання: 1.      Електростатичне поле створюють заряджені тіла,які в обраній системі відліку…
Фізика, 11 клас
Копія з тесту: Магнітне поле
Приклад запитання: Магнітне поле виникає навколо...
Фізика, 11 клас
Копія з тесту: Магнітне поле
Приклад запитання: Магнітне поле виникає навколо...
Приклад запитання: Магнітне поле виникає навколо...
Фізика
Копія з тесту: Механіка
Приклад запитання: Механіка - розділ фізики, який вивчає...
Фізика, 11 клас
Створено 3 червня
Приклад запитання: Який знак має заряд атомного ядра?
Фізика, 7 клас
Створено 3 червня
Приклад запитання: Переведіть 2,7 км = ... м
Приклад запитання: При работе трансформатора в рабочем режиме на нагрузку (ZH>o) в его обмотках протекают токи I1 и I2, возникают МДС F1=I1w1  и F2=I2w2 , которые, действуя совместно наводят в магнитопроводе 
Фізика, 11 клас
Створено 3 червня
Приклад запитання: Під електропередачею надвисокої напруги розуміють електропередачу з номінальною напругою 
Приклад запитання: Конденсатору ємністю 10 мкФ надали заряд 4 мкКл. Яка енергія зарядженого конденсатора? Відповідь подати у нДж
Фізика, 7 клас
Створено 2 червня
Приклад запитання: Скільки квадратних сантиметрів у квадратному метрі?
Приклад запитання: Підбери навчальну мету до лабораторної  роботи № 9.
Приклад запитання: Підбери навчальну мету до лабораторної  роботи № 8.
Фізика, 11 клас
Створено 2 червня
Приклад запитання: Закінчіть речення: «Якщо промінь переходить з повітря в лід, то кут заломлення...»
Фізика, 10 клас
Створено 2 червня
Приклад запитання: Внутрішня енергія - це
Фізика, 9 клас
Створено 2 червня
Приклад запитання: Векторна величина, яка визначає напрям і значення швидкості нерівномірного руху в даній точці траєкторії - це....
Приклад запитання: Підбери навчальну мету до лабораторної роботи № 7.
Приклад запитання: Підбери навчальну мету до лабораторної роботи № 6.
Приклад запитання: Електричний опір пояснюється тим, що..
Приклад запитання: У природі всі ... процеси мають певний напрямок і в зворотному напрямку вони самочинно відбуватися не можуть; процеси, які можуть самочинно відбуватися тільки в одному напрямку, називають ... процесами.