26 серпня о 18:00Вебінар: Навчання в умовах пандемії: рекомендації ООН та світовий досвід

Онлайн-тести з фізики

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Якщо кут падіння променя на плоске дзеркало дорівнює 350 , то кут між відбитим променем і площиною дзеркала становить.
Фізика, 11 клас
Створено 30 травня
Приклад запитання: Сила Ампера визначається за формулою:
Фізика, 11 клас
Створено 30 травня
Приклад запитання: Магнітне поле прявляється по дії на...
Фізика, 1 клас
Створено 30 травня
Приклад запитання: что я хочу сейчас больше всего?
Приклад запитання: ТВЕЛи ...
Фізика, 11 клас
Створено 30 травня
Приклад запитання: Джерелом механічної хвилі є:
Приклад запитання: Установіть відповідність "Закон - вчений"1. Максвелл А. Закон взаємодії зарядів2. Кулон Б. Закон електромагнітної індукції3. Фарадей В. Закон взаємодії електричних струмів4. Ампер Г. Рівняння зв'язку електричного та магнітного полів
Приклад запитання: Система тіл є незамкненою, якщо в ній діє сила:
Приклад запитання: Яка система тіл називається замкненою?
Фізика, 9 клас
Створено 30 травня
Приклад запитання: Фізична величина, яка є мірою взаємодії тіл- це...
Фізика, 9 клас
Створено 30 травня
Приклад запитання: Прилад для вимірювання сили
Приклад запитання: Як зміниться сила взаємодії між двома зарядами, якщо кожен з них зменшиться в два рази?
Приклад запитання: Индуцированный магнитный поток и напряжение питания катушки  
Приклад запитання: Прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла.
Фізика, 11 клас
Створено 29 травня
Приклад запитання: Людина на ... % складається з води.
Фізика, 9 клас
Створено 29 травня
Приклад запитання: Вкажіть формулу, що обчислює силу, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом (сила Ампера)
Фізика, 11 клас
Створено 29 травня
Приклад запитання: Що вивчає ядерна фiзика?
Фізика, 8 клас
Створено 28 травня
Приклад запитання: Вкажіть формулу обчислення сили взаємодії двох точкових зарядів (закон Кулона)
Фізика, 8 клас
Створено 28 травня
Приклад запитання: Яка кількість теплоти необхідна для нагрівання свинцевої пластинки масою 100 г від 25 до 45 0 С?
Приклад запитання: Всі фізичні тіла поділяються на три класи: ...
Приклад запитання: Екологічні проблеми виникають через
Фізика, 11 клас
Створено 28 травня
Приклад запитання: 1
Фізика, 11 клас
Створено 28 травня
Приклад запитання: Атом випромінює енергію, коли здійснюється перехід ...
Фізика, 11 клас
Створено 28 травня
Приклад запитання: що є носіями струму у металах
Фізика, 10 клас
Створено 28 травня
Приклад запитання: Людина на ... % складається з води.
Фізика, 8 клас
Створено 28 травня
Приклад запитання: Вкажіть формулу обчислення кількості теплоти, що йде на нагрівання тіла
Фізика, 10 клас
Створено 28 травня
Приклад запитання: 2.Яка фізична величина є енергетичною характеристикою електричного поля?