26 серпня о 18:00Вебінар: Навчання в умовах пандемії: рекомендації ООН та світовий досвід

Онлайн-тести з фізики

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Фізика, 11 клас
Створено 19 червня
Приклад запитання: Перше тіло масою 2кг рухається зі швидкістю6м/с, друге – нерухоме. Після удару перше тіло зупинилось, друге почало рухатись зі швидкістю 2м/с. Знайти масу другого тіла? 
Приклад запитання: Який(які) вид(и) теплопередачи може(можуть) відбуватися у відкритому космосі?
Приклад запитання: Тепловим рухом називають ...
Приклад запитання: Комп’ютерний диск обертається із частотою 600 обертів за хвилину. Яка швидкість точок, які знаходяться на ободі диска радіусом 15 см? 
Фізика, 10 клас
Створено 17 червня
Приклад запитання: Теплова машина одержала від нагрівника кількість теплоти 720 Дж, а передала охолоджувачу 540 Дж. ККД теплової машини становить:
Приклад запитання: Яку однакову фізичну величину мають тіла, що перебувають у тепловій рівновазі?
Приклад запитання: Наведіть приклади фізичних тіл, які можна виго­товити з однієї і тієї самої речовини.
Приклад запитання: 1. В основі роботи генератора змінного струму лежить явище
Приклад запитання: Кількісну характеристику певної властивості тіла чи явища називають...
Фізика, 11 клас
Створено 16 червня
Приклад запитання: Явище підсилення світлових хвиль в одних точках середовища і послаблення в інших точках середовища, що виникає при накладанні світлових хвиль, називається ...
Приклад запитання: Розділ фізики, який вивчає закономірності явищ, що відбуваються у мікросвіті в межах відстаней 10-15 - 10-10 м називається...
Фізика, 10 клас
Створено 15 червня
Приклад запитання: Газ в якому відсутня взаємодія між молекулами називають....
Приклад запитання: Анізотропія - це...
Приклад запитання: Електричний опір пояснюється тим, що..
Приклад запитання: Яким є внутрішній опір гальванічного елемента з ерс 8 В, якщо струм короткого замикання даного елемента становить 2А
Приклад запитання: Хто запопонував ядерну модель атома ?
Приклад запитання: Хвильові властивості світла виявляються при...
Фізика, 11 клас
Створено 14 червня
Приклад запитання: Яке співвідношення с математичним виразом модуля сили Ампера?  
Приклад запитання: Чому нагріваються провідники, в яких тече електричний струм?
Фізика, 7 клас
Створено 14 червня
Приклад запитання: Процес надання тілу електричного заряду
Фізика, 11 клас
Створено 13 червня
Приклад запитання: Виберіть формулювання правила Ленца:
Приклад запитання: З уроків математики вам відомо, що можна за допомогою палетки (напівпрозора плівка із сіткою з квадратиками) приблизно обчислювати площі криволінійних фігур. Якщо площа 1 синього квадратика має величину 1 см2, то яку площу займає синя фігура, зображена на малюнку?
Приклад запитання: Атом не розпадається завдяки ...
Приклад запитання: Носіями електричного струму в металах є...
Приклад запитання: Формула для розрахунку роботи електричного струму:
Фізика, 8 клас
Створено 13 червня
Приклад запитання: Електричний струм - це ...
Приклад запитання: Як взаємодіють між собою полюси магнітів?
Приклад запитання: Яке твердження є неправильним?
Приклад запитання: Фізична модель тіла, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати, це ...
Приклад запитання: Як називають систему з двох провідних обкладок, розділених шаром діелектрика?