Онлайн тести з фізики

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Фізичне тіло, частинки якого випромінюють світло називають …
Фізика, 8 клас
Створено 6 листопада
Приклад запитання: Одиницею швидкості в СІ є:
Приклад запитання: Як розташовані падаючий промінь, перпендикуляр до границі поділу двох середовищ, побудований у точці падіння променя, і відбитий промінь? 
Фізика, 7 клас
Створено 5 листопада
Приклад запитання: Яка фізична величина позначається літерою S?
Приклад запитання: Чи може тіло долати однаковий шлях за однакові проміжки часу?
Приклад запитання: Графік руху -це...
Приклад запитання: Чи може тіло долати однаковий шлях за однакові проміжки часу?
Фізика, 10 клас
Створено 5 листопада
Приклад запитання: Яка фізична величина характеризує інертність тіла?
Фізика, 10 клас
Створено 4 листопада
Приклад запитання: 1.Чи залежить прискорення вільного падіння від маси тіла, що падає? 
Фізика, 10 клас
Створено 4 листопада
Приклад запитання: Сила, яка виникає під час пружної деформації тіла і напрямлена протилежно напрямку зміщення частин (частинок) цього тіла в процесі деформації.
Фізика, 9 клас
Створено 4 листопада
Приклад запитання: Звукові коливання є хвилею
Фізика, 9 клас
Створено 4 листопада
Приклад запитання: Які рухи є механічними коливаннями?
Фізика, 8 клас
Створено 4 листопада
Приклад запитання: Яку кількість теплоти потрібно затратити, щоб розплавити 0,2 кг олова, яке взялиа) за температури плавлення;б) за температури 32 оСТемпература плавлення олова 232 оСПитома теплоємність олова 230 Дж/кг⋅оСПитома теплота плавлення олова 59 кДж/кг.
Фізика, 8 клас
Створено 4 листопада
Приклад запитання: Процес плавлення -це...
Фізика, 10 клас
Створено 3 листопада
Приклад запитання: Кількісну міру дії одного тіла на інше, внаслідок якої тіла набувають прискорення, називають..
Фізика, 7 клас
Створено 3 листопада
Приклад запитання: Виберіть одиниці шляху СІ
Фізика, 7 клас
Створено 3 листопада
Приклад запитання: Траєкторія – це
Приклад запитання: Як називається пароутворення з вільної поверхні рідини
Приклад запитання: Що є точковим джерелом світла?
Приклад запитання: Як перевести тіло з рідкого стану в твердий?
Приклад запитання: Позначення ваги
Фізика, 10 клас
Створено 2 листопада
Приклад запитання: Одиниці вимірювання сили
Фізика, 10 клас
Створено 2 листопада
Приклад запитання: Сили,з якими будь-які два тіла притягуються одне до одного,називаються ...
Фізика, 10 клас
Створено 2 листопада
Приклад запитання: Яка одиниця вимірювання прискорення? 
Фізика, 7 клас
Створено 1 листопада
Приклад запитання: Густина в системі СІ чисельно дорівнює … речовини.(2015 "Левеня")  
Фізика, 7 клас
Створено 1 листопада
Приклад запитання: Дифузія - це
Фізика, 7 клас
Створено 31 жовтня
Приклад запитання: 36 км/год це-
Фізика, 10 клас
Створено 31 жовтня
Приклад запитання: Центр мас тіла збігається з
Фізика, 9 клас
Створено 31 жовтня
Приклад запитання: Промінь, який проходить крізь лінзу, не змінює напряму за умови, що він...
Приклад запитання: Напрям силових ліній магнітного поля навколо двох провідників зі струмом вказано на рисунку стрілками. Який напрям струму в провідниках?