Онлайн тести з фізики

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Фізика, 8 клас
Створено 17 вересня
Приклад запитання: Температура - це фізична величина, яка характеризує  
Фізика, 8 клас
Створено 17 вересня
Приклад запитання: Температура тіла пов'язана
Фізика, 11 клас
Створено 17 вересня
Приклад запитання: Що показує діелектрична проникненість діелектрика?
Приклад запитання: Розгляньте рівняння руху тіл. Яке з тіл рухається рівноприскорено?
Фізика, 11 клас
Створено 17 вересня
Приклад запитання: Що входить до складу коливального контуру?
Фізика, 10 клас
Створено 16 вересня
Приклад запитання: Крапля води з електричним зарядом +q з'єдналася з іншою краплею, яка маєзаряд -q. Яким стане електричний заряд нової краплі?
Приклад запитання: Тіла перебувають у тепловій рівновазі якщо:
Фізика, 10 клас
Створено 16 вересня
Приклад запитання: Механічний рух, під час якого тіло за рівні проміжки часу проходить різний шлях 
Фізика, 9 клас
Створено 16 вересня
Приклад запитання: Магнітне поле діє на ...
Приклад запитання: Як може рухатися тіло в інерціальній системі відліку, якщо на нього не діють інші тіла?
Приклад запитання: Який період обертання і обертова частота гвинта гелікоптера, якщо за 15с він здійснив 300 обертів?
Фізика, 9 клас
Створено 15 вересня
Приклад запитання: Які полюси має котушка зі струмом? Де вони знаходяться?
Фізика, 9 клас
Створено 15 вересня
Приклад запитання: За двома даними і правилом лівої руки визначте невідому величину і, якщо потрібно, напрям.
Фізика, 7 клас
Створено 15 вересня
Приклад запитання: Визначте ціну поділки приладу
Фізика, 9 клас
Створено 15 вересня
Приклад запитання: Як розміщується котушка зі струмом, що висить на гнучких дротах і здатна вільно повертатися в горизонтальній площині?
Фізика, 9 клас
Створено 15 вересня
Приклад запитання: Як зміниться сила Ампера, якщо силу струму в провіднику збільшити вдвічі?
Фізика, 11 клас
Створено 15 вересня
Приклад запитання: Внутрішнім опором називається...
Приклад запитання: Визначити положення знаків "+" та "-" на полюсах джерела, що живить соленоїд, щоб спостерігалася показана на малюнку взаємодія .
Фізика, 9 клас
Створено 13 вересня
Приклад запитання: Що є джерелом магнітного поля?
Фізика, 8 клас
Створено 12 вересня
Приклад запитання: Яким чином відбувається передача енергії при теплопровідності?
Фізика, 8 клас
Створено 12 вересня
Приклад запитання: Зміни, які відбуваються у природі, пов'язані зі зміною температури, називаються...
Фізика, 10 клас
Створено 12 вересня
Приклад запитання: До системи відліку входять
Фізика, 7 клас
Створено 12 вересня
Приклад запитання: У Міжнародній системі одиниць СІ (система інтернаціональна) основними одиницями ...
Приклад запитання: Фізична величина, яка характеризує властивість частинок або тіл вступати в електромагнітну взаємодію, називається...
Фізика, 11 клас
Створено 10 вересня
Приклад запитання: У магнітне поле зі сталою магнітною індукцією влітає електрон. Визначте, яка сила діє на електрон.
Приклад запитання: На рисунку вказано положення ділянки провідника, з'єднаного з джерелом струму, і положення магнітної лінії. Визначте її напрямок.
Приклад запитання: Як зміниться сила Ампера, якщо силу струму и провіднику збільшити вдвічі? 
Приклад запитання: Вкажіть напрям силових ліній магнітного поля в точці А для провідника із струмом, переріз якого вказано на рисунку.
Фізика, 7 клас
Створено 9 вересня
Приклад запитання: Речовина називається простою, якщо вона складається ...
Приклад запитання: Слово «фізика» походить від грецького слова «фізюс». Що це означає?