Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦
Теоретичний та практичний досвід педагогів для організації інтерактиву на уроках.

Бібліотека Освітнього проекту «На Урок» створена спеціально для того, аби кожен педагог міг знайти цікаві матеріали для роботи у класі. Інколи сама лише ідея розробки колеги дозволяє створити власний матеріал з новими акцентами та перспективами для подальшого втілення.

Коли мова йде про інтерактив на уроці, то здається, обмежень не існує. Але чому б не ознайомитися з ідеями вчителів України щодо втілення у життя інтерактивних методик, вправ, технологій? Саме задля того, щоб ви могли уже завтра використати нові ідеї, або вдосконалити уже знані варіанти роботи, ми і створили цю добірку розробок.


Теорія та ідеї

Тема: Кінотренінг як один із інтерактивних методів роботи психолога з батьками, педагогами та підлітками
Про матеріал:  Кінотерапія – це метод терапії, що передбачає перегляд та обговорення кінофільму за допомогою психолога (фільмотерапевта). У процесі перегляду кінофільму і аналізу власного сприйняття його образів учасник кінотренінгу досліджує свої особистісні особливості. Це творчий процес самопізнання, внаслідок якого виникає можливість переходу до свідомої корекції своїх дій.


Тема: Методична розробка "Форми контролю знань учнів на уроках математики шляхом впровадження інтерактивних методів"
Про матеріал: Робота складається з двох розділів:

  • Розділ І Сутність контролю знань учнів.
  • Розділ ІІ Приклади контролю знань учнів шляхом впровадження інтерактивних технологій

В роботі описані як теоретичні знання, так і практичне їх застосування на практиці під час уроків.


Тема: Інтерактивні форми роботи на уроках фізики
Про матеріал: Сучасна педагогіка і психологія фізики спрямовує свої зусилля на те, щоб виявити здібності та можливості учня, максимально їх використовувати для розвитку його особистості. Цього можна досягнути не лише вдосконаленням змісту шкільного курсу фізики, а й впровадженням таких методів, засобів та організаційних форм навчання, які б активізували пізнавальну діяльність учнів, розвивали їх мислення, здібності, привчали працювати самостійно і творчо.


Тема: Створення дидактичних матеріалів та просторових моделей в інтерактивному середовищі
Про матеріал: Презентовано короткі нотатки про матеріали інтерактивного середовища, які найчастіше використовують на уроках природничого циклу.


Тема: Інтерактивні методи як засіб організації навчальної діяльності учнів початкових класів
Про матеріал: Методика організації інтерактивного навчання в початковій школі. Це дослідження полягає у вивченні та теоретичному обґрунтуванні проблеми використання інтерактивних методів як засобу організації навчальної діяльності учнів початкових класів.


Тема: Орієнтовна структура уроку із застосуванням інтерактивних технологій
Про матеріал: Поради щодо використання інтерактивних технологій на уроках. Презентація.


Тема: Інтерактивні технології навчання
Про матеріал: Інтерактивні технології навчання. Опис вправа, прийомів, методів : мозковий штурм, мікрофон, "займи позицію", складання сенканів, "логічне дерево" ("гірлянда асоціацій"), "Карусель", "Броунівський рух", "Мозаїка", читання з позначками тощо.


Тема: Формування комунікативної компетентності шляхом використання інтерактивних методів навчання
Про матеріал: У статті розглядаються особливості формування комунікативної компетентності за допомогою інтерактивних методів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів початкових класів.


Тема: Презентація на тему "Інтерактивні технології кооперативного навчання на уроках біології"
Про матеріал: Інтерактивні технології -це організація засвоєння знань і формування певних вмінь та навичок через сукупність особливим способом організованих навчально–пізнавальних дій, що полягають в активній взаємодії учнів між собою та побудові міжособистісного спілкування з метою досягнення запланованого результату.


Тема: Кейс-метод як форма інтерактивного навчання
Про матеріал: Інструментом становлення нової освіти є інноваційна діяльність, яка полягає у внесенні якісно нових елементів в освітній процес. Пропонуються нові технології, інший педагогічний менталітет. Реалізація нових векторів розвитку освіти потребує використання інноваційних педагогічних технологій, творчого пошуку нових концепцій, принципів, підходів до освіти.


Практичне втілення ідей

Тема: Інтерактивні вправи на уроках англійської мови
Про матеріал: Інтерактивне навчання – це навчання через співпрацю, під час якої відбувається взаємодія учасників навчального процесу з метою спільного вирішення поставлених завдань, розвитку креативних якостей учнів. Вправи: "Інтерв’ю", "Мікрофон", "Снігова куля", "Mозковий штурм", "Коло ідей", "Карусель", "Ланцюжок", "Займи позицію"


Тема: Презентація до практичного семінару «Впровадження квест технологій як приклад організації інтерактивного освітнього середовища»
Про матеріал: Презентація до практичного семінару демонструє хід проведення арт-квесту "Подорож до чарівного світу МИСТЕЦТВА".


Тема: Інтерактивний урок з математики та трудового навчання
Про матеріал: Матеріал створено для закріплення знань про одиниці маси: грам, кілограм, центнер, тонну. Така подача матеріалу сприяє розвитку логічного мислення, творчої активності, математичної мови учнів, вмінню зостосовувати набуті знання на практиці.


Тема: Інтерактивні вправи для вчителів: «Роль і місце вчителя в сучасній системі освіти»
Про матеріал: Орієнтовний план проведення заняття з учителями з описом низки інтерактивних вправ.


Тема: Створення інтерактивних вправ в Microsoft Office PowerPoint за допомогою гіперпосилань і тригерів на уроках хімії
Про матеріал: Сьогодні багато розмов про необхідність використання інформаційно-комунікативних технологій, Інтернету та хмарних технологій. Але зберігається питання, що робити, якщо доступ Інтернету є не завжди або відсутній зовсім в навчальному кабінеті. Звичайно, щоб зацікавити дітей, зробити навчання результативним необхідні нестандартні підходи. В роботі з дітьми надзвичайно актуальним є використання інтерактивних ігор, оскільки впровадження даних ігор якісно підвищує рівень навчального матеріалу, а отже навчального процесу загалом.


Тема: Розробка фрагментів уроків у початкових класах з використанням інтерактивних прийомів
Про матеріал: Розробка фрагментів уроків у початкових класах з використанням інтерактивних прийомів.


Тема: Презентація "Інтерактивний кросворд"
Про матеріал: Пропонується матеріал для роботи над засвоєнням та закріпленням знань творчості поетів, збагачення словникового запасу учнів, розвитку зв’язного мовлення, пам'яті, уваги. Активізує пізнавальну діяльність учнів, зацікавлює, спонукає до роботи.


Тема: Використання методу групового інтерактивного навчання на уроках історії та правознавства
Про матеріал: Даний матеріал містить опис досвіду роботи з теми "Використання інтерактивних методів навчання на уроках історії та правознавства" Актуальність теми диктується соціальною необхідністю та вимогами часу. 


Тема: Використання інтерактивних технологій на уроках математики
Про матеріал: Сьогодні в освіті відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей. Згідно з особистісно-діяльнісним підходом до організації навчального процесу в центрі його знаходиться той, хто вчиться. І для взаємодії з ним варто використовувати інтерактивні прийоми.


Тема: План-конспект інтерактивного уроку (літературне читання, природознавство, мистецтво)
Про матеріал: Вчитель пропонує дітям на уроці, спираючись на вже отримані знання дітей, розгадати кросворд про перелітних і зимуючих птахів, прочитати виразно вірш, створити на уроці одну "велику живу картину" з осінніх квітів.


Тема: Майстер-клас "Інтерактивна папка - лепбук"
Про матеріал: Майстер-клас по створенню лепбука, варіанти оформлення та способи створенння, що важливо враховувати так як створювати.


Ще більше інформації про використання інтерактивних методик та технологій під час навчального процесу ви зможете знайти, переглянувши матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції «Інтерактивні інструменти, технології та методи в освіті» від освітнього проекту «На Урок».

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter