Теоретичний та практичний досвід учителів, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами.

Інклюзивна освіта – це рівні умови для всіх без винятку учнів. Адже кожна людина потребує уваги, соціалізації та підтримки. У школі вчителі мають допомогти дітям з ООП розвивати свої потенційні можливості та відчути себе частинкою спільноти! Багато країн уже змогли побудувати інклюзивну освіту та зробити свої школи доступними для всіх, і Україна теж іде цим шляхом. Звісно, організація інклюзивного навчання потребує ретельної підготовки, ґрунтовних теоретичних знань, оволодіння дієвими практичними прийомами.

Саме для того, щоб допомогти всім, хто працює (чи лише готується працювати) з дітьми з інвалідністю, ми підготувати добірку корисних матеріалів із Бібліотеки «На Урок».


Тема: Інклюзивне навчання. Ознаки особистісно-орієнтованого освітнього середовища
Автор: Лукашевич Інна
Про матеріал: Особистісно-орієнтоване навчання спрямоване на вирішення ключових проблем загальної середньої освіти, а також розвиток в учнів інтересу до пізнання, бажання та вміння самостійно вчитися тощо. Як зробити сучасну освіту саме такою? На які нюанси звернути увагу? Про це ви дізнаєтеся завдяки цій інформативній презентації.


Тема: Урок «Уміння бути толерантними»
Автор: Одот Олена Андріївна
Про матеріал: Уміння слухати й поважати думку опонента завжди високо цінувалося в суспільстві. Це навичка, яка полегшує життя та робить його приємнішим. Толерантній людині простіше вибудовувати стосунки з колегами, рідними, друзями. Вона рідше потрапляє у конфліктні ситуації та без проблем знаходить спільну мову з усіма. Якщо переваги цієї чесноти такі очевидні, а недоліків годі й шукати, чому іноді буває так складно дозволити іншим бути тими, ким вони хочуть?


Тема: Методика роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
Автор: Гончар Антоніна Анатоліївна
Про матеріал: Робота з дітьми з ООП передбачає особливий підхід до організації взаємодії. Так, ми маємо навчитися правильно висловлюватися, не ображаючи осіб з інвалідністю, розуміти принципи адаптації навчального матеріалу тощо. Про все це ви дізнаєтеся з цієї розробки, а також отримаєте чудову пам'ятку для вчителя, який працює в інклюзивному класі.


Тема: Методичні рекомендації для логопедів: формування мовленнєвої активності у дітей з порушенням інтелектуального розвитку та слуховими розладами
Автор: Новікова Оксана Іванівна
Про матеріал: В основі корекційної роботи з формування мовленнєвої активності у дітей з порушенням інтелектуального розвитку з кохлеарними імплантами лежить вибір найбільш ефективних методів і прийомів логопедичного впливу. Кожне заняття має тривати 25-30 хвилин. Для кожної дитини має складатись індивідуальний перспективний план логопедичної роботи з формування мовленнєвої активності.


Тема: Методичні рекомендації для вчителів початкової школи: «Поради для вчителів початкової школи, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами»
Автор: Петрук Олена Валентинівна
Про матеріал: У методичних рекомендаціях запропоновані поради вчителям ЗОШ, які навчають дітей з порушеннями інтелекту (з легкою розумовою відсталістю).


Тема: Авторська робота на тему: «Роль асистента вчителя в інклюзивному класі»
Автор: Ісаєнко Галина
Про матеріал: У пропонованому авторському проєкті ви знайдете корисну інформацію про завдання, роль та функції асистента вчителя під час проведення уроків. Також ви дізнаєтеся про особливості співпраці асистента вчителя безпосередньо з педагогом та батьками учнів з ООП, розберетеся з нюансами участі асистента вчителя в команді супроводу дитини з особливими освітніми потребам.


Тема: Презентація «Переваги інклюзії в освіті для різних учасників освітнього процесу»
Автор: Гусєва Вікторія Володимирівна
Про матеріал: Одним із головних завдань інклюзії є відгук на широкий спектр освітніх потреб у шкільному середовищі та поза його межами. З цієї презентації ви дізнаєтеся про переваги впровадження інклюзивної освіти для всіх учасників освітнього процесу: і для дітей з ООП, і для дітей з типовим розвитком, і для педагогічного персоналу, і для батьків школярів, і для суспільства в цілому. 


Тема: Дефектологічний аспект для дітей з ООП молодшої школи
Автор: Грабова Руслана Ільдарівна
Про матеріал: Шаблон-бланк дефектологічного аспекту для дітей з ООП,молодша школа. Включає в себе опис психічних процесів, стан експресивного і імпресивного мовлення, навчаність, працездатність, навички з читання і письма.


Тема: «Методика послідовності вивчення площі геометричних фігур учнями з порушенням інтелектуального розвитку»
Автор: Заремба Людмила Дмитрівна
Про матеріал: У пропонованому посібнику на основі проведених досліджень і аналізу літератури пропонується розробка послідовності методичних та навчально-корекційних прийомів, які варто використати при вивченні теми «Вимірювання та обчислення площі геометричних фігур», наведені розробки уроків із використанням особистісно-орієнтованих методів навчання. Цей матеріал допоможе готуватися до уроків вчителям математики, які працюють в спеціальних школах, школах-інтернатах для дітей з інтелектуальними порушеннями, у загальноосвітніх школах з інклюзивною формою навчання. 


Тема: Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі
Автор: Загинайло Світлана Валентинівна
Про матеріал: Із якими проблемами доводиться зіштовхуватися дітям з ООП, як сприймає їх суспільство та дитячий колектив? Яким має бути інклюзивне навчання та як навчаються діти з ООП? Відповіді на ці запитання ви дізнаєтеся з пропонованої розробки. Також тут ви знайдете інформацію про роль сім'ї в соціалізації дитини, проблеми соціалізації дітей з ООП, про корекційно-розвиткові заняття для дітей з ООП.


Тема: План роботи команди фахівців у 5 класі під час підготовки до медико-психолого-педагогічного консиліуму
Автор: Перегуда Світлана
Про матеріал: Із пропонованої розробки ви дізнаєтеся, як скласти план роботи команди фахівців під час підготови до медико-психологічного консиліуму. 


Тема: Методична розробка з розвитку мовлення для учнів 6-9 класів з ураженою слуховою функцією
Автор: Перегуда Світлана
Про матеріал: Одним із засобів якісного навчання мовленню учнів з ураженою слуховою функцією є робота над текстом на уроках із розвитку мовлення. Такий вид роботи сприяє розвитку абстрактного і логічного мислення через загальне усвідомлення та сприйняття змісту, накопиченню активного словника, закріпленню граматичних навичок та отриманню нової інформації про навколишній світ. Представлена методична розробка пройшла апробацію з учнями 6-9 класів. Тексти можуть бути адаптовані за рівнем складності для певних груп учнів. 


Тема: Спільний план роботи асистента та вчителя з батьками дитини з ООП
Автор: Семенець Анастасія Вадимівна
Про матеріал: У документі представлено орієнтовний спільний план роботи вчителя та асистента вчителя в інклюзивному класі з батьками дітей з особливими освітніми потребами на навчальний рік.


Тема: Артикуляційна гімнастика
Автор: Гранківська Анастасія
Про матеріал: Мета артикуляційної гімнастики – розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, відпрацювання правильних, повноцінних рухів артикуляційних органів необхідних для правильної вимови звуків.


Тема: Дислексія у молодших школярів
Автор: Лаврик Марина
Про матеріал: У пропонованій презентації описано причини виникнення дислексії та дисграфії у молодших школярів, запропоновані вправи, які стануть у пригоді вчителям. 


Тема: Аутизм. Поради для батьків
Автор: Гранківська Анастасія
Про матеріал: Аутизм – це розлад, який виникає внаслідок порушення розвитку мозку і характеризується відхиленнями в соціальній взаємодії та спілкуванні, а також стереотипністю у поведінці та інтересах. Із пропонованої розробки ви дізнаєтеся більше про аутизм та отримаєте поради, які зможете передати батькам учнів із розладами аутичного спектру. 


Тема: Особливості роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями (для практичних психологів)
Автор: Холоша Ольга
Про матеріал: Саме психологічний розвиток забезпечує формування вмінь спілкуватися, цілеспрямованих дій, активності та інших якостей, які визначають можливості до адекватного існування дитини в навколишньому середовищі. Дитина з ЗПР не має достатньо розвинених здібностей до контролю та самоконтролю власною поведінкою, що є наслідком порушення взаємозв’язку між пізнавальними та емоційними процесами або мисленням та емоціями.


Тема: Презентація «Дизартрія»
Автор: Гнатюк Анастасія Олегівна
Про матеріал: Із пропонованої презентації ви дізнаєтеся більше про дизартрію (порушення вимовної сторони мовлення) та її причини. Також – отримаєте класифікацію порушень, що стане у пригоді в роботі з учнями з дизартрією, та дізнаєтеся про оосбливості розвивально-корекційної роботи з дітьми.


Тема: На допомогу вчителям, які навчають дітей з ООП
Автор: Приймак Лариса Анатоліївна
Про матеріал: Пропонована розробка стане у пригоді вчителям, які навчають дітей з особливими освітніми потребами у 2 класах. Ці бланки допоможуть вчителям провести та оформити моніторинг динаміки розвитку мовленнєвої, когнітивної, соціальної, емоційно-вольової, фізичної сфер дітей з особливими освітніми потребами.


Тема: Навчально-методичний посібник «Позакласні заняття із розвитку мовлення для дітей з особвливими освітніми потребами»
Автор: Козак Олена
Про матеріал: У посібнику вміщено примірні розробки основних структурних моментів занять. Пропонований навчально-методичний посібник може бути використаний для проведення позакласних занять з розвитку мовлення з учнями 5 класу.

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter