Онлайн тести з алгебри

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Алгебра, 7 клас
Створено 10 листопада
Приклад запитання: Помножте многочлен на многочлен:(b+1)(a−2)?
Алгебра, 8 клас
Створено 10 листопада
Приклад запитання: (m-n)2=
Алгебра, 8 клас
Створено 10 листопада
Приклад запитання: am an=
Алгебра, 7 клас
Створено 10 листопада
Приклад запитання: Спростити вираз:х5⋅х2
Приклад запитання: Функцією називається
Приклад запитання: Укажіть параболи , вітки яких напрямлені вниз
Приклад запитання: Знайти область визначення функції y=x-5 ⁄ 9
Алгебра, 11 клас
Створено 8 листопада
Приклад запитання: Розв'яжіть рівняння log2 X = ⅓
Алгебра, 9 клас
Створено 7 листопада
Приклад запитання: Вказати область визначення функції, графік якої зображений на малюнку.
Алгебра, 10 клас
Створено 7 листопада
Приклад запитання: Якому перетворенню відповідає наступний вигляд функції?
Алгебра, 10 клас
Створено 7 листопада
Приклад запитання: запишіть степінь з дробовим показником у вигляді кореняа4/2
Приклад запитання: Укажіть многочлен
Алгебра, 8 клас
Створено 6 листопада
Приклад запитання: (а+в)2=
Алгебра, 10 клас
Створено 6 листопада
Приклад запитання: Градусна міра кута в 3π/4  радіан дорівнює
Приклад запитання: Вказати формулу функції , графік якої отримують із графіка y=√x у результаті його паралельного перенесення вздовж осі x на 5 одиниць вправо
Алгебра, 11 клас
Створено 4 листопада
Приклад запитання: Розв'яжіть рівняння: log2 x = 1
Алгебра, 10 клас
Створено 4 листопада
Приклад запитання: 1. Знайдіть радіанну міру кута 315°.
Алгебра, 8 клас
Створено 4 листопада
Приклад запитання: Середнє геометричне двох чисел дорівнює 6. Знайти більше число, якщо менше дорівнює 3
Алгебра, 7 клас
Створено 4 листопада
Приклад запитання: (3x5-8y3)*(4x3+2y)=
Алгебра, 7 клас
Створено 4 листопада
Приклад запитання: Який із наведених виразів не є многочленом
Алгебра, 9 клас
Створено 3 листопада
Приклад запитання: Графіком функції f(x)=2x-1,5 є
Приклад запитання: 1.    Відомо, що а<b. Якому з чисел може дорівнювати різниця  а-b:
Алгебра, 11 клас
Створено 3 листопада
Приклад запитання: тпаимс
Алгебра, 11 клас
Створено 2 листопада
Приклад запитання: Знайдіть log525
Алгебра, 7 клас
Створено 1 листопада
Приклад запитання: Запишіть многочлен у стандартному вигляді у2-3у+у-1-2у2-5у.
Алгебра, 11 клас
Створено 1 листопада
Приклад запитання: Розташуйте у порядку спадання числа
Приклад запитання: Знайдіть добуток дробів
Алгебра, 11 клас
Створено 31 жовтня
Приклад запитання: Указати неправильну рівність
Алгебра, 7 клас
Створено 30 жовтня
Приклад запитання: Яке з рівнянь є рівнянням першого степеня з однією змінною?
Алгебра, 7 клас
Створено 30 жовтня
Приклад запитання: Різниця квадратів двох виразів дорівнює: