Онлайн тести з алгебри

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Алгебра, 10 клас
Створено 11 жовтня
Приклад запитання: Якій координатній чверті належить кут 10 радіан?
Алгебра, 11 клас
Створено 11 жовтня
Приклад запитання: Обчислити значення: log121
Алгебра, 11 клас
Створено 11 жовтня
Приклад запитання: Розв'язати рівняння: log42х=1.
Алгебра, 11 клас
Створено 11 жовтня
Приклад запитання: Знайти х, якщо (1/3)x=1/27.
Приклад запитання: Розв'язати рівняння: (2/3)х=3/2.
Алгебра, 8 клас
Створено 10 жовтня
Приклад запитання: 1/а+1/в=
Алгебра, 8 клас
Створено 10 жовтня
Приклад запитання: Оберіть дробово раціональний вираз:
Алгебра, 11 клас
Створено 10 жовтня
Приклад запитання: Тривалість відпустки вчителя
Приклад запитання: Абу Абдулла Абу Джафар Мухаммад ібн Муса аль-Хорезмі був родом із ..... .
Алгебра, 10 клас
Створено 9 жовтня
Приклад запитання: Вибрати основну тригонометричну тотожність
Алгебра, 7 клас
Створено 7 жовтня
Приклад запитання: Розв'язати рівняння2⋅х=-4
Алгебра, 11 клас
Створено 7 жовтня
Приклад запитання: Знайдіть значення виразу Х2-4Х+4 при Х=2+∜3.
Приклад запитання: Відмітьте, які з чисел є розв'язками системи
Алгебра, 7 клас
Створено 3 жовтня
Приклад запитання: У виразі 75, число 7 називається:
Алгебра, 8 клас
Створено 2 жовтня
Приклад запитання: При яких значеннях змінної не має змісту вираз
Алгебра, 11 клас
Створено 2 жовтня
Приклад запитання: Розв'яжіть рівняння: 3х = 81
Алгебра, 7 клас
Створено 2 жовтня
Приклад запитання: Серед поданих виразів вибрати одночлени
Алгебра, 9 клас
Створено 1 жовтня
Приклад запитання: менше
Алгебра, 7 клас
Створено 1 жовтня
Приклад запитання: привет
Приклад запитання: Серед наведених виразів числовим виразом є…
Алгебра, 10 клас
Створено 29 вересня
Приклад запитання: Розв'язати рівняння √х-2=4
Алгебра, 7 клас
Створено 29 вересня
Приклад запитання: Рішив прикладm5m9
Алгебра, 7 клас
Створено 29 вересня
Приклад запитання: Що означає вираз 3*3?
Приклад запитання: Проміжок зростання функції
Приклад запитання: Залежність змінної у від змінної х, при якому кожному значенню х з деякої множини D відповідає єдине значення змінної у, називають ...
Алгебра, 7 клас
Створено 29 вересня
Приклад запитання: mmmmm=?
Приклад запитання: x7 * x5 =
Приклад запитання: Порівняйте числа 0,45 і  0,44
Приклад запитання: Порівняйте числа a i b, якщо a-b=2.
Приклад запитання: Подайте у вигляді степеня вираз: (а2)7:(а3)2