Онлайн тести з алгебри

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Алгебра, 7 клас
Створено 16 жовтня
Приклад запитання: Чому дорівнює вираз 5 у квадваті?
Алгебра, 10 клас
Створено 16 жовтня
Приклад запитання: Ірраціональне рівняння - це...
Алгебра, 7 клас
Створено 15 жовтня
Приклад запитання: Піднесіть многочлен до степеня (x + 3у)2
Приклад запитання: Подати многочлен у стандартному вигляді: х2 - 5х + 6 + 4х - 5
Алгебра, 7 клас
Створено 14 жовтня
Приклад запитання: Перемножте (х - 3)(у - 5)
Алгебра, 11 клас
Створено 14 жовтня
Приклад запитання: Розв'яжіть рівняння 3х = 1/9
Алгебра, 7 клас
Створено 13 жовтня
Приклад запитання: Обчисліть(–5)3 + 43 – 102
Алгебра, 10 клас
Створено 11 жовтня
Приклад запитання: Якій координатній чверті належить кут 10 радіан?
Алгебра, 11 клас
Створено 11 жовтня
Приклад запитання: Обчислити значення: log121
Алгебра, 11 клас
Створено 11 жовтня
Приклад запитання: Розв'язати рівняння: log42х=1.
Алгебра, 11 клас
Створено 11 жовтня
Приклад запитання: Знайти х, якщо (1/3)x=1/27.
Приклад запитання: Розв'язати рівняння: (2/3)х=3/2.
Алгебра, 8 клас
Створено 10 жовтня
Приклад запитання: 1/а+1/в=
Алгебра, 8 клас
Створено 10 жовтня
Приклад запитання: Оберіть дробово раціональний вираз:
Алгебра, 11 клас
Створено 10 жовтня
Приклад запитання: Тривалість відпустки вчителя
Приклад запитання: Абу Абдулла Абу Джафар Мухаммад ібн Муса аль-Хорезмі був родом із ..... .
Алгебра, 10 клас
Створено 9 жовтня
Приклад запитання: Вибрати основну тригонометричну тотожність
Алгебра, 7 клас
Створено 7 жовтня
Приклад запитання: Розв'язати рівняння2⋅х=-4
Алгебра, 11 клас
Створено 7 жовтня
Приклад запитання: Знайдіть значення виразу Х2-4Х+4 при Х=2+∜3.
Приклад запитання: Відмітьте, які з чисел є розв'язками системи
Алгебра, 7 клас
Створено 3 жовтня
Приклад запитання: У виразі 75, число 7 називається:
Алгебра, 8 клас
Створено 2 жовтня
Приклад запитання: При яких значеннях змінної не має змісту вираз
Алгебра, 11 клас
Створено 2 жовтня
Приклад запитання: Розв'яжіть рівняння: 3х = 81
Алгебра, 7 клас
Створено 2 жовтня
Приклад запитання: Серед поданих виразів вибрати одночлени
Алгебра, 9 клас
Створено 1 жовтня
Приклад запитання: менше
Алгебра, 7 клас
Створено 1 жовтня
Приклад запитання: привет
Приклад запитання: Серед наведених виразів числовим виразом є…
Алгебра, 10 клас
Створено 29 вересня
Приклад запитання: Розв'язати рівняння √х-2=4
Алгебра, 7 клас
Створено 29 вересня
Приклад запитання: Рішив прикладm5m9
Алгебра, 7 клас
Створено 29 вересня
Приклад запитання: Що означає вираз 3*3?