Онлайн-тести з геометрії 9 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Як називаться кут, під яким видно сторону правильного многокутника ?
Приклад запитання: Дві точки А і А' називаються симетричними відносно точки О, якщо.....
Геометрія, 9 клас
Створено 21 квітня
Приклад запитання: Точки А1і В1 є образами відповідно точок А і В при паралельному перенесенні відрізка АВ. Знайдіть довжину відрізка А1В1, якщо АВ=5 см
Приклад запитання: Під час паралельного перенесення прямокутний трикутник АВС із катетами АВ=5см, ВС=12см переходить у трикутник А1В1С1. Знайдіть довжину відрізка А1С1.
Приклад запитання: Під час паралельного перенесення прямокутний трикутник АВС із катетами АВ=5см, ВС=12см переходить у трикутник А1В1С1. Знайдіть довжину відрізка А1С1.
Приклад запитання: Укажіть малюнок, на якому зображено осьова симетрія
Геометрія, 9 клас
Створено 21 квітня
Приклад запитання: При паралельному перенесенні образом точки А (4;-2) є точка B(-1;7). Яка точка є образом точки N (0;-4) при цьому паралельному перенесенні?
Геометрія, 9 клас
Створено 21 квітня
Приклад запитання: У яку точку при повороті навколо точки О на кут 90° проти годинникової стрілки переходить точка N (див. мал.)
Геометрія, 9 клас
Створено 21 квітня
Приклад запитання: Знайти довжину твірної, якщо висота конуса 20 см, радіус основи 15 см
Приклад запитання: Рухом (переміщенням) називають перетворення фігури, внаслідок якого відстані між точками...
Геометрія, 9 клас
Створено 20 квітня
Приклад запитання: На рисунку зображено квадрат АВСD, точки К, М, L, N − середини сторін АВ, ВС, СD, DA відповідно. Укажіть точку, у яку переходить точка С при гомотетії з центром у точці А і коефіцієнтом 0,5. 
Приклад запитання: Якою буде величина кута 30° при переміщенні (русі)?
Приклад запитання: Яка з наведених фігур не має центру симетрії?
Приклад запитання: Користуючись рисунком знайдіть cos ∠ В
Приклад запитання: Знайдіть координати середини відрізка, кінцями якого є точка К(3; -1) і М(7; 5)
Геометрія, 9 клас
Створено 20 квітня
Приклад запитання: Яка з наведених фігур не має осі симетрії?
Геометрія, 9 клас
Створено 20 квітня
Приклад запитання: Установити, гострокутним, прямокутним чи тупокутним є трикутник зі сторонами:1) 4 см, 4 см, 5 см;2) 5 см, 6 см, 9 см;3) 5 см, 12 см, 13см.
Приклад запитання: Знайдіть відстань від початку координат до точки К(–4; 3)
Приклад запитання: Дано паралельні прямі a і b. Скільки існує площин, які проходять через ці прямі?
Геометрія, 9 клас
Створено 20 квітня
Приклад запитання: Як називають опуклий многокутник, у якого всі сторони між собою рівні і всі кути між собою рівні?
Приклад запитання: Знайдіть радіус круга, площа якого дорівнює 16π см2
Геометрія, 9 клас
Створено 20 квітня
Приклад запитання: Подібні трикутники
Геометрія, 9 клас
Копія з тесту: поворот
Приклад запитання: Стрілки годинника показують 8 год. Котру годину покаже годинник, якщо годинна стрілка здійснить поворот на 120 градусів?
Приклад запитання: Знайдіть координати образу точки А (– 2; – 1 ) при гомотетії з центром О(0;0) і коефіцієнтом k = – ½
Геометрія, 9 клас
Створено 20 квітня
Приклад запитання: Центральний кут правильного шестикутника дорівнює:
Приклад запитання: ABCD - квадрат; R i r - радіуси описаного і вписаного кіл. Обчисліть радіус R якщо r=8 см
Приклад запитання: Запишіть, якою формулою буде задаватися паралельне перенесення, при якому точка А(4; 8) переходить у точку А'(–6; 3)
Приклад запитання: Знайти міру внутрішнього кута правильного трикутника.
Геометрія, 9 клас
Створено 20 квітня
Приклад запитання: Що таке паралелограм?
Приклад запитання: ABCD - квадрат; R i r - радіуси описаного і вписаного кіл. Обчисліть радіус r якщо R=8 см