Онлайн-тести з геометрії 9 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Геометрія, 9 клас
Копія з тесту: поворот
Приклад запитання: Стрілки годинника показують 8 год. Котру годину покаже годинник, якщо годинна стрілка здійснить поворот на 120 градусів?
Геометрія, 9 клас
Створено 22 квітня
Приклад запитання: Знайдіть міру кута правильного 10-кутника.
Геометрія, 9 клас
Створено 22 квітня
Приклад запитання: Знайдіть скалярний добуток векторів a(–2; 2) та b(4; –3).
Приклад запитання: Рухом (переміщенням) називають перетворення фігури, внаслідок якого відстані між точками...
Приклад запитання: При паралельному перенесенні точка А (2;7) перейшла у точку А '(-3;5). У яку точку перейде точка Р (-2;5) при цьому паралельному перенесенні?
Приклад запитання: У яку точку при повороті навколо точки О на кут 900 за годинниковою стрілкою перейде точка А(2; 0)?
Геометрія, 9 клас
Створено 22 квітня
Приклад запитання: 1.      Укажіть градусні міру центрального кута правильного двадцятикутника.
Геометрія, 9 клас
Створено 22 квітня
Приклад запитання: О - точка перетину діагоналей прямокутника АВСD, <COD=52°. Знайдіть <CBD.
Геометрія, 9 клас
Створено 22 квітня
Приклад запитання: Знайдіть вписаний у коло кут, якщо він спирається на дугу, яка становить 1/3 кола
Приклад запитання: У результаті гомотетії з центром в точці В трикутник АВС переходить в трикутник А1ВС1. Знайти коефіцієнт гомотетії, якщо ВС=12 см, ВС1=3 см.
Геометрія, 9 клас
Створено 22 квітня
Приклад запитання: Яке з перетворень не завжди зберігає відстань між точками?
Приклад запитання: Знайдіть координати вектора В̅А, якщо А(-7;5), В(4;-3).
Приклад запитання: Знайти величину внутрішнього кута та величину зовнішнього кута правильного дванадцятикутника.
Приклад запитання: Якою буде величина кута 30° при переміщенні (русі)?
Приклад запитання: Рухом (переміщенням) називають перетворення фігури, внаслідок якого відстані між точками...
Приклад запитання: Вкажіть формулу для обчислення площі рівнобедреного прямокутного трикутника з катетом а .
Приклад запитання: Формули паралельного перенесення x' = x – 6; y' = y + 3 , при якому точка А(4; -8) переходить у точку А’, Знайдіть координати точки А'
Приклад запитання: 1. Знайти координати точки, симетричної до точки (-3;4) відносно осі Ох.
Геометрія, 9 клас
Створено 22 квітня
Приклад запитання: У результаті паралельного перенесення квадрата АВСD,сторона якого дорівнює √2 см,переходить у чотирикутник А₁В₁С₁D₁. Знайдіть довжину відрізка А₁С₁.
Приклад запитання: Знайди точку, симетричну відносно початку координат точці А(-5;6).
Геометрія, 9 клас
Створено 22 квітня
Приклад запитання: Паралельне перенесення задано формулами: х′ = х + 5, у′ = у - 3. У яку точку при цьому паралельному перенесенні переходить точка А(-3; 8)?
Приклад запитання: Яке з перетворень не завжди зберігає відстань між точками?
Приклад запитання: Формули паралельного перенесення x' = x – 6; y' = y + 3 , при якому точка А(4; -8) переходить у точку А’, Знайдіть координати точки А'
Приклад запитання: Використовуючи рисунок та теорему косинусів, укажіть правильне твердження
Геометрія, 9 клас
Створено 21 квітня
Приклад запитання: Скільки осей симетрії має ромб?
Геометрія, 9 клас
Створено 21 квітня
Приклад запитання: Рухом є ...
Геометрія, 9 клас
Створено 21 квітня
Приклад запитання: Як називається трикутник на малюнку ?
Приклад запитання: Використовуючи рисунок та теорему косинусів, укажіть правильне твердження
Приклад запитання: Знайдіть cos ∠ В (див. малюнок)