Онлайн-тести з геометрії 9 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Укажіть геометричну фігуру, в яку переходить відрізок унаслідок переміщення
Приклад запитання: Знайти периметр рівнобедреного трикутника зі сторонами 3 см і 7 см.
Приклад запитання: Існує паралельне перенесення при якому ...
Геометрія, 9 клас
Створено 27 квітня
Приклад запитання: Знайдіть координати середини відрізка КР, де К(1; −3), Р(7; 5)
Геометрія, 9 клас
Створено 27 квітня
Приклад запитання: Якщо кути трикутника пропорційні числам 2, 3, і 4, то його найменший кут дорівнює:
Приклад запитання: Укажіть рівняння образу прямої у = – х + 4 при паралельному перенесенні на вектор а̅ (1; 1)
Приклад запитання: Відношення протилежного катета до гіпотенузи називається:
Геометрія, 9 клас
Створено 27 квітня
Приклад запитання: Середина відрізка КР, де К(1; -3), Р(7; 5), має координати:
Приклад запитання: Яка з нерівностей правильна?
Приклад запитання: Якщо при перетворенні фігури зберігаються відстані між точками (тобто вид і розмір фігури), то таке перетворення називається...(Дві правильні відповіді)
Приклад запитання: 1.О---точка перетину діагоналей прямокутника ABCD.Назвіть точку, симетричну точці В відносно О.
Приклад запитання: Знайти координати вектора BA, якщо A(-5;7), B(3; -4):
Геометрія, 9 клас
Створено 27 квітня
Приклад запитання: Оберіть правильний варіант формули для обчислення відстані між двома точками А(х1; у1) і В(х2; у2)
Приклад запитання: У трикутнику АВС відомі сторони АC=6см, ВС=12см та ∠C=520. Як за допомогою теореми косинусів можна обчислити сторону АB цього трикутника? Оберіть правильну відповідь.
Геометрія, 9 клас
Створено 27 квітня
Приклад запитання:   Як називається горизонтальна пряма на координатній площині?
Приклад запитання: Перетворення однієї фігури в іншу називають переміщенням, якщо воно зберігає...
Приклад запитання: Укажіть геометричну фігуру, в яку переходить відрізок унаслідок переміщення
Приклад запитання: У результаті гомотетії з центром в точці В трикутник АВС переходить в трикутник А1ВС1. Знайти коефіцієнт гомотетії, якщо ВС=12 см, ВС1=3 см.
Геометрія, 9 клас
Створено 27 квітня
Приклад запитання: Продовжте речення. Якщо дві площини мають спільну точку, то вони...
Приклад запитання: Виміри прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 1см, 2см, 2см. Знайдіть відстань від однієї із вершин прямокутного паралелепіпеда до інших його вершин.
Геометрія, 9 клас
Створено 26 квітня
Приклад запитання: Під час переміщення чотирикутник АВСD отримали квадрат А1В1С1D1. Визначте довжину діагоналі АС, якщо В1D1=8 см.
Геометрія, 9 клас
Створено 26 квітня
Приклад запитання: На якому рисунку зображено паралельне перенесення?
Приклад запитання: Яке взаємне розташування двох площин, якщо вони не мають спільних точок?
Геометрія, 9 клас
Створено 26 квітня
Приклад запитання: Паралельне перенесення задано формулами: x’ = x – 1; y’ = y + 2. У яку точку при цьому паралельному перенесенні переходить точка А(4; –2)?
Приклад запитання: Оберіть правильний варіант формули для обчислення відстані між двома точками А(х1; у1) і В(х2; у2)
Приклад запитання: Яке з перетворень не завжди зберігає відстань між точками?
Приклад запитання: Укажіть малюнок, на якому точки А і А! симетричні відносно прямої .
Геометрія, 9 клас
Створено 26 квітня
Приклад запитання: Чи буде переміщенням перетворення трикутника АВС в трикутник EDF?
Приклад запитання: Який чотирикутник є правильним?
Приклад запитання: У трикутнику АВС відомі сторони АC=6см, ВС=12см та ∠C=520. Як за допомогою теореми косинусів можна обчислити сторону АB цього трикутника? Оберіть правильну відповідь.