Онлайн-тести з геометрії 9 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Математична статистика...
Приклад запитання: Кути трикутника 1400, 300,а в іншому трикутнику є кут 100Якими мають бути інші два кути другого трикутника, щоб трикутники були подібні?
Приклад запитання: В яку точку при повороті на кут 900: 1)  проти годинникової стрілки навколо точки О переходить точка А;2)  за годинниковою стрілкою навколо точки О переходить точка С?
Геометрія, 9 клас
Створено 23 квітня
Приклад запитання: На якому рисунку зображено паралельне перенесення?
Геометрія, 9 клас
Створено 23 квітня
Приклад запитання: На якому рисунку зображено поворот?
Геометрія, 9 клас
Створено 23 квітня
Приклад запитання: Який кут утворюють між собою стрілки годинника о 16 годині?
Приклад запитання: Знайдіть площу поверхні циліндра, радіус якого 5 см, а висота 6 см.
Геометрія, 9 клас
Створено 23 квітня
Приклад запитання: Дано точку С( 1;3) . Знайти координати точки С₁ , у яку перейде точка С при повороті навколо початку координат на 90° проти годинникової стрілки.
Приклад запитання: Яке з перетворень не завжди зберігає відстань між точками?
Приклад запитання: Рухом (переміщенням) називають перетворення фігури, внаслідок якого відстані між точками...
Приклад запитання: Рухом (переміщенням) називають перетворення фігури, внаслідок якого відстані між точками...
Приклад запитання: Укажіть неправильне твердження
Геометрія, 9 клас
Створено 23 квітня
Приклад запитання: Рухом (переміщенням) називають перетворення фігури, внаслідок якого відстані між точками...
Приклад запитання: Укажіть градусну міру центрального кута правильного вісімнадцятикутника.
Приклад запитання: Знайди точку, симетричну відносно початку координат точці А(5; - 6).
Геометрія, 9 клас
Копія з тесту: Симетрія. Поворот
Приклад запитання: Яка з наведених фігур не має центру симетрії?
Геометрія, 9 клас
Створено 22 квітня
Приклад запитання: Знайдіть площу поверхні кулі , радіус якої дорівнює 6 см
Приклад запитання: Дві точки А і А' називаються симетричними відносно точки О, якщо.....
Приклад запитання: Знайти градусну міру кута х.
Приклад запитання: У яку точку при повороті навколо точки О на кут 900 за годинниковою стрілкою перейде точка А(2; 0)?
Приклад запитання: Під час паралельного перенесення прямокутний трикутник АВС із катетами АВ=5 см, ВС=12 см переходить у трикутник А1В1С1. Знайти довжину відрізка А1С1.
Геометрія, 9 клас
Створено 22 квітня
Приклад запитання: Паралельне перенесення задано формулами х1=х-3 , у1=у + 2. В яку точку переходить початок координат за такого перенесення ?
Приклад запитання: Кути трикутника 1400, 300,а в іншому трикутнику є кут 100 Якими мають бути інші два кути другого трикутника, щоб трикутники були подібні?
Геометрія, 9 клас
Створено 22 квітня
Приклад запитання: Знайдіть гіпотенузу прямокутного трикутника, якщо його катети дорівнюють 7 см і 24 см. 
Приклад запитання: Рухом (переміщенням) називають перетворення фігури, внаслідок якого відстані між точками...
Приклад запитання: Під час паралельного перенесення прямокутний трикутник АВС із катетами АВ=5см, ВС=12см переходить у трикутник А1В1С1. Знайдіть довжину відрізка А1С1.
Приклад запитання: Запишіть формули паралельного перенесення, при якому точка А переходить у точку А’, якщо А(4; 8), А'(–6; 3)
Приклад запитання: Знайдіть кількість сторін правильного многокутника, центральний кут якого дорівнює 40 °
Геометрія, 9 клас
Створено 22 квітня
Приклад запитання: Укажіть геометричну фігуру , в яку переходить гострий кут унаслідок переміщення