Онлайн-тести з геометрії 9 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Знайдіть сторону трикутника, якщо дві інші його сторони дорівнюють √3 см і 2 см і утворюють кут 1500.      
Приклад запитання: Знайти величину внутрішнього кута та величину зовнішнього кута правильного дванадцятикутника.
Приклад запитання: У трикутнику CMN,<C=90°.Тоді правильним є твердження
Геометрія, 9 клас
Створено 26 квітня
Приклад запитання: Відношення площ двох квадратів АВСD та A'B'C'D' дорівнює 25:16. Чому дорівнює відношення їх периметрів?
Геометрія, 9 клас
Створено 26 квітня
Приклад запитання: Точка В(8;-4) при гомотетії переходить в точку А(16;-8).Центр гомотетії О(0;0).Вкажіть коефіцієнт гомотетії.
Приклад запитання: Вибрати правильні твердження для прямокутного трикутника з катетамиa і b та гіпотенузою с
Приклад запитання: Відношення площ двох квадратів АВСD та A'B'C'D' дорівнює 25:16. Чому дорівнює відношення їх периметрів?
Приклад запитання: Під час паралельного перенесення прямокутний трикутник АВС із катетами АВ=5см, ВС=12см переходить у трикутник А1В1С1. Знайдіть довжину відрізка А1С1.
Приклад запитання: Укажіть геометричну фігуру, в яку переходить відрізок унаслідок переміщення
Приклад запитання: Якщо при перетворенні фігури зберігаються відстані між точками (тобто вид і розмір фігури), то таке перетворення називається...(Дві правильні відповіді)
Приклад запитання: Укажіть рівняння образу прямої у = – х + 4 при паралельному перенесенні на вектор а̅ (1; 1)
Приклад запитання: При паралельному перенесенні образом точки А (4;-2) є точка B(-1;7). Яка точка є образом точки N (0;-4) при цьому паралельному перенесенні?
Приклад запитання: Під час паралельного перенесення прямокутний трикутник АВС із катетами АВ=5см, ВС=12см переходить у трикутник А1В1С1. Знайдіть довжину відрізка А1С1.
Приклад запитання: Під час паралельного перенесення прямокутний трикутник АВС із катетами АВ=5см, ВС=12см переходить у трикутник А1В1С1. Знайдіть довжину відрізка А1С1.
Приклад запитання: Паралельне перенесення задано формулами х1=х-3 , у1=у + 2. В яку точку переходить початок координат за такого перенесення ?
Приклад запитання: Дано точку С( 1;3) . Знайти координати точки С₁ , у яку перейде точка С при повороті навколо початку координат на 90° проти годинникової стрілки.
Приклад запитання: Під час паралельного перенесення прямокутний трикутник АВС із катетами АВ=5 см, ВС=12 см переходить у трикутник А1В1С1. Знайти довжину відрізка А1С1.
Приклад запитання: Яке з перетворень не завжди зберігає відстань між точками?
Приклад запитання: Периметр квадрата 28 см. Знайдіть площу квадрата.
Приклад запитання: Знайдіть відстань від початку координат до точки К(–4; 3)
Приклад запитання: Знайдіть cos ∠ В (див. малюнок)
Приклад запитання: При паралельному перенесенні точка А (2;7) перейшла у точку А '(-3;5). У яку точку перейде точка Р (-2;5) при цьому паралельному перенесенні?
Приклад запитання: Центром вписаного у трикутник кола є точка перетину
Приклад запитання: Яка з наведених фігур не має центру симетрії?
Приклад запитання: Знайдіть кут при основі рівнобедреного трикутника, якщо кут між бічними сторонами дорівнює 120°
Геометрія, 9 клас
Створено 24 квітня
Приклад запитання: Сторони трикутника відносяться як 3:4:5, Найбільша сторона 50 см, а найбільша сторона подібного йому трикутника 10 см. Знайти коефіцієнт подібності трикутників.
Геометрія, 9 клас
Створено 24 квітня
Приклад запитання: Знайти модуль вектора АВ̅, якщо А(-2;6) В(4;-2)
Приклад запитання: Як зміниться довжина кола якщо його радіус збільшиться в 4 рази?