Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦
Корисні розробки, присвячені перевагам та особливостям впровадження компетентнісного навчання.

Компетентнісне навчання – тренд у сучасному світі. Мовленнєва, громаданяська, екологічна, підприємницька, математична, технічна, володіння іноземними мовами – кожна з них однаково важлива, кожна у перспективі допоможе учням стати освіченими та успішними людьми, які змінюватимуть світ. Тож не дивно, що сучасна українська школа рухається саме у цьому напрямку. Щоб допомогти вам у цій складній, але дуже відповідальній справі, ми підготували добірку якісних матеріалів із Бібліотеки «На Урок».

Тема: Методична тема «Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів»
Автор: Кальченко Олександра Миколаївна
Про матеріал: У початковій школі формується не просто учень, який вміє читати і писати, а виховується мовна особистість з відповідними ціннісними орієнтирами, розвиненими комунікативними можливостями, мотивацією до читання. Які форми та методи може використовувати вчитель початкових класів? На це питання надано методичні рекомендації.


Тема: Презентація досвіду з теми «Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів»
Автор: Кальченко Олександра Миколаївна
Про матеріал: Презентація свідчить про необхідність роботи з розвитку мовленнєвої компетентності саме в роки дитинства. Для забезпечення оволодіння цією компетентністю треба використовувати всі можливості для розуміння дітей, що знання мови вкрай необхідні кожній людині.


Тема: Презентація власного досвіду. «Розвиток критичного та творчого мислення, соціальної компетентності учнів»
Автор: Ребенок Тамара Вікторівна
Про матеріал: Презентація досвіу роботи вчителя трудового навчання з теми «Розвиток критичного та творчого мислення, соціальної компетентності учнів шляхом впровадження проектної діяльності з використанням методик STEM-освіти на уроках трудового навчання, технологій»


Тема: «Шляхи формування літературної компетентності на уроках української літератури»
Автор: Черкаська Світлана Тихонівна
Про матеріал: У матеріалі розглядаються поняття «компетенція» та «компетентність». Він містить у собі перелік знань і вмінь, необхідних та достатніх для формування літературної компетентності на уроках української літератури.


Тема: Досвід роботи «Рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності та розвитку креативності школярів при вивченні англійської мови»
Автор: Якубич Вікторія Степанівна
Про матеріал: Пропонований матеріал демонструє, що в методиці викладання іноземної мови існують різні способи оптимізації навчальної діяльності, в тому числі й гра. Ігри періодично висвітлюються в методичній літературі, оскільки викликають інтерес викладачів іноземної мови своєю розважальністю, навчаючою дією, можливістю використання як засобу емоційної розрядки, мотивації навчальної діяльності, з метою тренування, для контролю знань і навичок учнів.


Тема: Роль уроків біології у формуванні здоров'язбережувальної компетентності учнів
Автор: Пантелей Ганна Григорівна
Про матеріал: У матеріалі розглядаються особливості формування знань та навичок здорового способу життя на уроках біології. Такий підхід збагатить власний досвід учнів щодо збереження здоров’я, для вирішення їх навчальних та життєвих проблем, а також мотивує учнів щодо дбайливого ставлення до власного здоров’я, вдосконалення фізичної, соціальної, психічної і духовної складових здоров’я.


Тема: Формування громадянської компетентності учнів початкової школи
Автор: Дегтярьова Людмила Володимирівна
Про матеріал: Стаття присвячена актуальності формування громадянської компетентності учнів початкової школи. Розглянуто пріоритетні форми і методи громадянського виховання в освітній діяльності вчителя початкових класів.


Тема: «Розвиток критичного мислення як засіб формування ключових компетентностей у молодших школярів»
Автор: Вакуленко Олена Олександрівна
Про матеріал: У статті розглянемо, як за допомогою розвитку критичного мислення на уроках читання розвивати ключові компетентності, спонукати учнів до творчої активності; як методики і стратегії критичного мислення застосовувати на етах уроків читання в початкових класах.


Тема: Семінар на тему «Літературні компетентності»
Автор: Мартинюк Ганна Михайлівна
Про матеріал: Матеріали семінару будуть надзвичайно корисні вчителям початкових класів. Ви дізнаєтеся багато нового про особливосты та переваги розвитку критичного мислення для формування літературної компетентності молодших школярів.


Тема: Наскрізна лінія «Громадянська відповідальність». Дидактичний матеріал
Автор: Фефілова Галина Євгенівна
Про матеріал: Формування соціальної та громадянської компетентності на уроках української мови в межах змістової лінії «громадянська відповідальність» спрямовано на усвідомлення громадянської активності й відповідальності, здатності до реалізації громадянських прав і обов’язків задля розвитку демократичного громадянського суспільства.


Тема: Майстер-клас «Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів на уроках української мови та читання»
Автор: Катела Алла
Про матеріал: Мета майстер-класу – презентувати слухачам загальну систему досвіду з означеної проблеми; розглянути поетапне формування мовленнєвої компетентності молодших школярів. Розвивати мовленнєву компетентність і власну, і співрозмовників, актуалізувати знання про активні й інтерактивні методи навчання.


Тема: Сценарій уроку розвитку соціокультурної компетентності «Tea Party»
Автор: Тайрова Надія Василівна
Про матеріал: Цікавий урок-позкласний захід про традиції чаювання. Можна використовувати під час тижня англійської мови. Містить бланк-роздруківку для учня.


Тема: З досвіду роботи «Формування інформаційної компетентності учнів»
Автор: Данілова Олена Дмитрівна
Про матеріал: Професійний портрет учителя, що працює над темою «Формування інформаційної компетентності учнів на уроках історії» (з досвіду роботи).


Тема: Презентація до майстер-класу «Формування математичної компетентності учнів на уроках математики шляхом впровадження ІКТ»
Автор: Гладкевич Алла
Про матеріал: Мета пропонованого матеріалу – ознайомлення зі шляхами формування математичної компетентності учнів засобами ІКТ, які використовуються у практиці організації освітнього процесу з математики; поглиблення професійних знань щодо репрезентованої теми; спрямування подальшої професійної діяльності педагогів на активне використання ІКТ в освітньому процесі з метою формування математичної компетентності учнів.


Тема: Використання інтерактивних методів навчання на уроках географії як засіб формування комунікативної компетенції школярів
Автор: Стульнюк Елена
Про матеріал: Важливою умовою життєздатності особистості в такому світі є вміння знаходити розумні рішення, пристосовуватися до вимог суспільства, виробництва тощо. Концепція Нової української школи складовими навчальної компетентності називає наступні уміння: здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових умінь і навичок, організації освітнього процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.


Тема: Стаття «Формування комунікативної компетентності учнів на уроках української мови»
Автор: Дегтяренко Тетяна Станіславівна
Про матеріал: Комунікативна компетентність ‒ це умова життєтворчості кожного учня. Відповідно до основних положень чинної програми загальноосвітня школа має забезпечити формування комунікативної особистості – людини, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно й правильно користуватися засобами української мови в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо).


Тема: Стаття «Формування комунікативної компетентності сучасних підлітків у процесі тренінгових занять»
Автор: Сидорова Анастасія Сергіївна
Про матеріал: У статті здійснено теоретичний аналіз засад формування комунікативної компетенції особистості підліткового віку; подано визначення поняття «компетенція» та «компетентність»; схарактеризовано специфіку складових комунікативної компетенції та їх формування у підлітків в межах соціально-психологічного тренінгу. 


Тема: Презентація «Компетентнісні задачі на уроках інформатики як ефективний засіб формування інформативної компетентності учнів»
Автор: Мірянова Наталія Петрівна
Про матеріал: Виступ на засідання методичної студії вчителів інформатики на тему «Компетентнісні задачі на уроках інформатики як ефективний засіб формування інформативної компетентності учнів»


Тема: Розвиток критичного мислення на уроках історії як інструмент формування громадянської компетентності
Автор: Щука Людмила Миколаївна
Про матеріал: Розвиток критичного мислення – це дуже важливий аспект не лише у навчанні, а й у повсякденному житті, де герої є реальними, а їхні вчинки конкретні. Навчити учнів мислити критично означає правильно поставити запитання, спрямувати їх увагу в правильне річище, навчити самостійно робити висновки та знаходити альтернативне рішення.


Тема: Теоретичний аспект та методи формуванння соціальної компетентності учнівської молоді
Автор: Щука Людмила Миколаївна
Про матеріал: Дослідження розвитку людини, її духовного світу в перехідних суспільствах, до яких належить і Україна, - одна з актуальних проблем, що постала перед вітчизняним суспільствознавством.Виклики сьогодення в економічній, політичній та соціальній сфері поставили нові вимоги до особистості з боку суспільства. На сучасному етапі розвитку суспільних процесів в Україні пріоритетного значення набувають міжособистісні конструктивні стосунки представників усіх страт українського суспільства, тому один із головних завдань освіти є формування життєвих компетентності, соціалізація учнів. Провідну роль у розвитку соціальної компетентності сучасної молоді відіграє курс суспільствознавчих дисциплін, зокрема, курс історії.


Впевнені, що ви маєте власні напрацювання, що стосуються розвитку компетентностей учнів, тоже діліться ними з колегами в Бібліотеці «На Урок». І не забудьте ще раз переглянути конференцію «Формування ключових компетентностей і навичок учнів»!

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter