Онлайн-тести з геометрії 9 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Яке з перетворень не завжди зберігає відстань між точками?
Приклад запитання: Знайдіть координати точки В1, симетричної точці В(-3; -2) відносно початку координат.
Приклад запитання: Знайдіть координати точки А1, симетричної точці А(-4; 5) відносно початку координат.
Приклад запитання: На якому малюнку зображено призму
Геометрія, 9 клас
Копія з тесту: Призма. Піраміда
Приклад запитання: На якому малюнку зображено призму
Геометрія, 9 клас
Створено 29 квітня
Приклад запитання: Закінчіть речення так, щоб утворилося правильне твердження. Точка (- 2; 1) належить:
Приклад запитання: На рисунку відрізок BD - висота рівнобедреного трикутника АВС, проведена до основи. Укажіть відрізок, у який переходить відрізок AD внаслідок симетрії відносно прямої ВD
Приклад запитання: Перетворення площини,при якому точки зміщуються в одному й тому ж напрямі і на ту ж саму відстань,називається.....
Приклад запитання: Вкажіть геометричну фігуру, у яку переходить відрізок унаслідок руху
Геометрія, 9 клас
Створено 28 квітня
Приклад запитання: Бісектриса гострого кута паралелограма ділить більшу його сторону навпіл. Знайти нерівні сторони паралелограма, якщо його периметр дорівнює 48 см.
Приклад запитання: Знайти периметр рівнобедреного трикутника зі сторонами 3 см і 7 см.
Геометрія, 9 клас
Створено 28 квітня
Приклад запитання: У результаті перетворення з центром в точці В трикутник АВС переходить в трикутник А1ВС1. Знайти коефіцієнт подібності, якщо ВС=12 см, ВС1=3 см.
Геометрія, 9 клас
Створено 28 квітня
Приклад запитання: 1.  Знайдіть кути паралелограма, якщо один із них на 70° менший від іншого.
Приклад запитання: ABCD - квадрат; R i r - радіуси описаного і вписаного кіл. Обчисліть радіус R якщо r=8 см
Геометрія, 9 клас
Створено 28 квітня
Приклад запитання: Довжина чверті кола радіуса 2π м дорівнює:
Приклад запитання: Знайдіть радіус круга, площа якого дорівнює 16π см2
Приклад запитання: Трикутником називається геометрична фігура, яка
Геометрія, 9 клас
Створено 28 квітня
Приклад запитання: Знайдіть четвертий член геометричної прогресії (bn), якщо b1=1/16, q = −2. 
Приклад запитання: Знайдіть координати середини відрізка, кінцями якого є точка К(3; -1) і М(7; 5)
Приклад запитання: Серед наведених фігур виберіть ті, які мають центр симетрії
Геометрія, 9 клас
Створено 28 квітня
Приклад запитання: Знайдіть площу бічної поверхні прямої п'ятикутної призми, ребро основи якої дорівнює 5 см, а висота - 6 см
Геометрія, 9 клас
Створено 27 квітня
Приклад запитання: Точка А (2;- 3) перешла в точку В с помощью чентральной симметрии относительно начала координат Найти координаты точки В.
Приклад запитання: Вкажіть геометричну фігуру, у яку переходить відрізок унаслідок руху
Геометрія, 9 клас
Створено 27 квітня
Приклад запитання: Точка К належить відрізку АВ, АК=5см, КВ=3см. Тоді АВ= ...
Геометрія, 9 клас
Створено 27 квітня
Приклад запитання: Знайти величину внутрішнього кута та величину зовнішнього кута правильного дванадцятикутника.
Приклад запитання: Укажіть геометричну фігуру, в яку переходить відрізок унаслідок переміщення
Приклад запитання: Знайдіть координати образу точки А (– 2; – 1 ) при гомотетії з центром О(0;0) і коефіцієнтом k = – ½
Геометрія, 9 клас
Створено 27 квітня
Приклад запитання: Знайдіть теорему косинусів: